Podrobné rady do zahrady na každý den

Abyste žádný den na svou zahrádku nezapomněli, připravili jsme pro vás na každý den malou radu, ve které se dozvíte, čemu se na zahrádce právě můžete věnovat. Nejedná se o striktní rady, ale jen kalendářně rozdělené připomenutí nejčastějších činností.

Ovocné stromy - zmlazení

Z ovocných stromů odstraňte zbytky plodů a ty které neposlouží později jako potrava pro ptáky - mumifikované a shnilé. Likvidujte je spálením, nedávejte je do kompostu. Listy, které po opadu zůstávají viset na větvích, jsou zdrojem přezimujících škůdců - opět je spalte.

Při rozhodnutí ke zmlazení ovocného stromu zvažujeme nejprve hloubku řezu - 1/3; 2/5;1/2 a to podle zestárnutí stromu. Dále zvolíme způsob uvažovaného zásahu, kdy máme tři možnosti:

1. Duté koruny po mírném prosvětlení odpovídajícím způsobem zmenšíme - kosterní větve zkrátíme na stejnou výšku a konce větví přitom prosvětlíme až k prodlužujícímu výhonu.

2. U pyramidálních příliš hustých korun se strmými kosterními větvemi podstatného prosvětlení dosáhneme vyříznutím celé terminální větve nad kosterními větvemi. Kosterní větve pak řežeme jako u duté koruny - na rovnováhu. Při průměru kosterní větve silnější než 8 cm necháváme asi 50 cm dlouhý pahýl ukončený šikmým řezem nad slaběji rostoucí větví.

3. Obvyklou kotlovitou nebo pyramidální korunu pak zmenšíme pod zvoleným úhlem koruny, přičemž středové větvi ponecháme mírné výškové vedení nad ostatním větvením. Zvolený úhel na který korunu seřežeme, pak závisí na na jejím pěstovaném tvaru - u jabloní, švestek a višní 90-120 °, pro strmé koruny hrušní a slivoní pak 70-90°.Rada pro: 22. LISTOPAD