Podrobné rady do zahrady na každý den

Abyste žádný den na svou zahrádku nezapomněli, připravili jsme pro vás na každý den malou radu, ve které se dozvíte, čemu se na zahrádce právě můžete věnovat. Nejedná se o striktní rady, ale jen kalendářně rozdělené připomenutí nejčastějších činností.

Řez jádrovin

Měsíce únor a březen jsou hlavním obdobím pro řez stromů. Pokud je proveden správně 6-8 týdnů před začátkem rašení, můžeme počítat s velice dobrým a rychlým zahojením ran. I přesto se ale při pozdějším termínu řezu - pokročilejším stoupáním mízy, ztrácí mnoho cenných zásobních látek. Mladší, bujně rostoucí stromky se zabrzdí v růstu na výhonky slabší, a starší stromy se mohou při pozdějším řezu zeslabit natolik, že se jen velice těžko znovu zotavují. Protože je možné zimní řez dělat již od konce listopadu, je možné staré jabloně a hrušně s již slabými přírůstky zmlazovat nejlépe v pozdním podzimu. Staré vzrostlé stromy, které ale již nekvetou, vydatně prosvětlíme a to co nejpozději, nejlépe před rozkvětem v březnu/dubnu.

Koncem února řežeme - prosvětlujeme, bujně rostoucí staré jádroviny (prosinec-únor), dále všechny stromy, které jsou na stanovišti nejméně 4-5 let. Mladší stromy řežeme nejlépe v březnu až dubnu před rašením, na konci zimy po rozmrznutí půdy.

Důležité je odstranění větví, které vykazují známky napadení houbovou chorobou, a to nejlépe 10-20 cm pod napadeným místem. Týká se to napadení moniliózou (tuhé a uschlé výhony), strupovitost (stav vystihuje název), rakovina (zbytnělé nádory), padlí (tenké a chabé pupeny) a klejotok (odumřelé větve s klejotokovými ranami, které se později mění v rakovinné nádory). Ideálním počasím je období suché a bezmrazé, nezapomeňte ošetřit větší rány po řezu.Rada pro: 4. ÚNOR