Podrobné rady do zahrady na každý den

Abyste žádný den na svou zahrádku nezapomněli, připravili jsme pro vás na každý den malou radu, ve které se dozvíte, čemu se na zahrádce právě můžete věnovat. Nejedná se o striktní rady, ale jen kalendářně rozdělené připomenutí nejčastějších činností.

Půda a péče o ní
Připravte půdu na pěstební sezónu

Po zimě má půda ideální drobtovitou strukturu a postupně během vegetace dochází ke slehávání vlivem gravitace.

Pamatujte hlavně u kořenové zeleniny pro hlubší prokypření před výsevem. V péči o půdu během ošetřování rostlin je nejdůležitější prací okopávka a kypření, po jarních výsevech rozrušování půdního škraloupu, který bývá zpravidla i příčinou špatného vzcházení osiva.  Pravidelné kypření navíc zajistí kyprou horní vrstvičku půdy, která podstatně omezí výpar vody z půdy. Kypřete půdu během celé vegetace, zejména po vydatném dešti, nebo zálivce. Při likvidaci plevelů navíc okopávejte za slunečného dne.

V květinové zahradě používejte raději malé ruční nářadí pro obdělávání půdy, předejdete tak poškození kořenů a nadzemních částí květin.

Důležitým opatřením spojeným s obděláváním půdy je mulčování. Půda je již dostatečně prohřátá, ušetříte si mnoho práce se zálivkou i okopávkou u zeleniny i okrasných. Osvojte si techniku jak, kdy a čím je možné mulčovat - ušetříte si tak mnoho námahy ke spokojenosti své i pěstovaných rostlin. Ve volné přírodě se totiž nevyskytuje holá půda bez pokrytí organických materiálem.Rada pro: 4. KVĚTEN