Podrobné rady do zahrady na každý den

Abyste žádný den na svou zahrádku nezapomněli, připravili jsme pro vás na každý den malou radu, ve které se dozvíte, čemu se na zahrádce právě můžete věnovat. Nejedná se o striktní rady, ale jen kalendářně rozdělené připomenutí nejčastějších činností.

Přeroubování ovocných dřevin
Nyní můžeme dokončit přeroubování starších peckovin

Podle vývoje a za příznivého počasí již koncem února, a hlavně v březnu, můžete dokončit přeroubování starších peckovin. U peckovin začíná proudit míza dříve než u jádrovin. Za bezmrazých dnů na přelomu února/března, můžete začít připravovat stromy ořezáním větví. Korunu seřízneme velmi hluboko - u hrušní a peckovin ve vrcholovém úhlu 80-90°, u jabloní od 100 do 120°. Vrchol úhlu vedeného korunou umístíme na hlavní středové (terminální) větvi tak, aby koruna stromu byla co nejmenší.

Pokud neroubujeme okamžitě, musíme počítat se zaříznutím před vlastním roubováním ještě o dalších 5-10 cm, aby řez na podnoži byl čerstvý. Řezná plocha musí být vedena kolmo k ose větve a na jejích okrajích nesmí být rozvětvení. Korunu dále dostatečně prosvětlíme - větve nesmějí být příliš těsně vedle sebe a nesmějí se překrývat. Mimoto ještě ponecháme pod nejníže položenou roubovanou podnoží, několik slabších větví a výhonů jako tzv. tažně pro lepší cirkulaci mízy na počátku rašení.

Vlastní roubování je dobré nastudovat v odborných pramenech s obrázkovými přílohami a i přesto je dobré zkusit práci několikrát naslepo. Nezapomeňte, že dobrého výsledku dosáhnete jen při těsném přilnutí a krytí živé kambiální vrstvy mezi kůrou a dřevem podnože a roubu. Rány je nutné neprodyšně zatřít štěpařským voskem a větší rány na podnoži i štěpařským balzámem.

Dobrým metodickým článkem je Roubování a přeroubování ovocných dřevin Ing. Josefa Suse - časopis Zahrádkář 2000/3. Problematice výchovného řezu u jabloní v prvních třech letech po naroubování se věnuje článek v časopisu Zahrádkář 2008/4.Rada pro: 27. ÚNOR