Metodiky ochrany zahradních plodin

Souběžně s pátým vydáním Metodiky ochrany zahradních plodin v tištěné podobě, můžete využít i její starší vydání z roku 2014 v on-line podobě, která je svým rozsahem chorob a škůdců obdobná, jen některé přípravky již nejsou v prodeji. Celkově obsahuje ale více vyobrazení chorob a škůdců.


ČZS pro své členy koncem roku 2014 vydal páté vydání této populární publikace, kterou obdržela po jednom kusu zdarma každá základní organizace. Publikace byly rozeslány základním organizacím přes jednotlivá územní sdružení.
Publikace pochází z pera našich předních rostlinolékařů Petra Ackermanna a Jana Kazdy. Na 450 stranách uceleně popisuje příznaky chorob a škůdců včetně povolených přípravků k ochraně rostlin. Popisy jsou v příloze doplněny fotografiemi nejčastějších příznaků. Součástí knihy je i klíč příznaků napomáhající k identifikaci příčin poškození.
 
Publikace je k objednání, za 150 Kč + balné a poštovné.

Případné objednávky publikace zasílejte na ustredi@zahradkari.cz. Publikaci lze v pracovní době na ústředí vyzvednout i osobně.