Historické odborné publikace

Český zahrádkářský svaz jako spolek sdružující obrovské profesní spektrum občanů musel investovat mnoho úsilí do odborného vzdělávání svých členů. Jedním ze směrů bylo vydávání různých - jak drobných tak i rozsáhlých odborných publikací, které sloužily jako návod k zahrádkářské činnosti. Mnohé z nich byly pro zahrádkáře dostupné v rámci členství zdarma. Na některé z nich se můžete podívat na dalších stranách.

Pro zahrádkářskou praxi - listovky

Jednolistové publikace vydávané v letech 1970-1985

další