hlaviŔka

Expedice Rukovýti 2020

Váżení p°átelé,
ve dnech 4.-11. 11. 2019 ╚eská pošta vyexpeduje balíky s Rukovýtí zahrádká°e na rok 2020.

Rukový╗ je opýt expedována jako Balík do ruky, ten je p°edem avizován vŔetný orientaŔního Ŕasu doruŔení na telefonní Ŕíslo, které je souŔástí adresy. V p°ípadý, że vás doruŔovatel nezastihne na adrese urŔené k doruŔení, bude zásilka ulożena na vaší poštý a budete o ulożení vyrozumýni i telefonem (SMS).

Všechna telefonní Ŕísla uvedená v adresách na balících byla z Úst°edí ový°ena. Prosím výnujte zvýšenou pozornost SMS zprávám a voláním v uvedeném období na telefonních Ŕíslech, která jste uvedli jako kontaktní.

Následný bude zve°ejnýna tabulka Ŕísel balík¨ za úŔelem kontroly doruŔení.


Sledovat zásilku lze pomocí slużby ╚eské pošty zde - stav zásilky zjistíte po zadání Ŕísla zásilky.

Dobu ulożení na poštý v p°ípadý nedoruŔení m¨żete prodloużit ze 7 na 14 dn¨ po zadání Ŕísla balíku a telefonního Ŕísla (vašeho) uvedeného na adrese k doruŔení na této webové stránce ╚eské pošty (telefon musí být zadán vŔetný mezinárodní p°edvolby +420...).

Následující tabulky obsahuji podací Ŕísla balík¨. Balíky jsou uvedeny nejprve velké po 270 kusech a následný menší po 180 kusech rukovýti.
Balíky by mýly být expedovány na jednu adresu vżdy souŔasný.
 

DR0244717974L Územní sdrużení ╚ZS Benešov Dv 25601 Benešov Tyršova 438
DR0244717988L Územní sdrużení ╚ZS Benešov Dv 25601 Benešov Tyršova 438
DR0244717991L Územní sdrużení ╚ZS Benešov Dv 25601 Benešov Tyršova 438
DR0244718008L Územní sdrużení ╚ZS Beroun (sl 26601 Beroun Plze˛ská 29
DR0244718011L Územní sdrużení ╚ZS Beroun (sl 26601 Beroun Plze˛ská 29
DR0244718025L Územní sdrużení ╚ZS Beroun (sl 26601 Beroun Plze˛ská 29
DR0244718039L Územní sdrużení ╚ZS Beroun (sl 26601 Beroun Plze˛ská 29
DR0244718042L Územní sdrużení ╚ZS Beroun (sl 26601 Beroun Plze˛ská 29
DR0244718056L Územní sdrużení ╚ZS Beroun (sl 26601 Beroun Plze˛ská 29
DR0244718060L Územní sdrużení ╚ZS Rakovník I 26901 Rakovník Sadová 2438
DR0244718073L Územní sdrużení ╚ZS Rakovník I 26901 Rakovník Sadová 2438
DR0244718087L Územní sdrużení ╚ZS Kladno (pr 27201 Kladno Kleinerova 1477
DR0244718095L Územní sdrużení ╚ZS Kladno (pr 27201 Kladno Kleinerova 1477
DR0244718100L Územní sdrużení ╚ZS Kladno (pr 27201 Kladno Kleinerova 1477
DR0244718113L Územní sdrużení ╚ZS Kladno (pr 27201 Kladno Kleinerova 1477
DR0244718127L Územní sdrużení ╚ZS Kladno (pr 27201 Kladno Kleinerova 1477
DR0244718135L Územní sdrużení ╚ZS Kladno (pr 27201 Kladno Kleinerova 1477
DR0244718144L Územní sdrużení ╚ZS Kladno (pr 27201 Kladno Kleinerova 1477
DR0244718158L Územní sdrużení ╚ZS Kladno (pr 27201 Kladno Kleinerova 1477
DR0244718161L Grosmanová Mýstská policie 27601 Mýlník Husova 32
DR0244718175L Grosmanová Mýstská policie 27601 Mýlník Husova 32
DR0244718189L Grosmanová Mýstská policie 27601 Mýlník Husova 32
DR0244718192L Grosmanová Mýstská policie 27601 Mýlník Husova 32
DR0244718201L Grosmanová Mýstská policie 27601 Mýlník Husova 32
DR0244718215L Územní sdrużení ╚ZS Mladá Bole 29501 Mnichovo Hradištý ╚sl.armády 1247
DR0244718229L Územní sdrużení ╚ZS Mladá Bole 29501 Mnichovo Hradištý ╚sl.armády 1247
DR0244718232L Územní sdrużení ╚ZS Mladá Bole 29501 Mnichovo Hradištý ╚sl.armády 1247
DR0244718246L Územní sdrużení ╚ZS Mladá Bole 29501 Mnichovo Hradištý ╚sl.armády 1247
DR0244718250L Územní sdrużení ╚ZS Mladá Bole 29501 Mnichovo Hradištý ╚sl.armády 1247
DR0244718263L Územní sdrużení ╚ZS Plze˛ 32300 Plze˛ Kralovická 65
DR0244718277L Územní sdrużení ╚ZS Plze˛ 32300 Plze˛ Kralovická 65
DR0244718285L Územní sdrużení ╚ZS Plze˛ 32300 Plze˛ Kralovická 65
DR0244718294L Územní sdrużení ╚ZS Plze˛ 32300 Plze˛ Kralovická 65
DR0244718303L Územní sdrużení ╚ZS Plze˛ 32300 Plze˛ Kralovická 65
DR0244718317L Územní sdrużení ╚ZS Plze˛ 32300 Plze˛ Kralovická 65
DR0244718325L Územní sdrużení ╚ZS Plze˛ 32300 Plze˛ Kralovická 65
DR0244718334L Územní sdrużení ╚ZS Plze˛ 32300 Plze˛ Kralovická 65
DR0244718348L Územní sdrużení ╚ZS Plze˛ 32300 Plze˛ Kralovická 65
DR0244718351L Územní sdrużení ╚ZS Klatovy In 33901 Klatovy Jiráskova 785/II
DR0244718365L Územní sdrużení ╚ZS Klatovy In 33901 Klatovy Jiráskova 785/II
DR0244718379L Územní sdrużení ╚ZS Klatovy In 33901 Klatovy Jiráskova 785/II
DR0244718382L Územní sdrużení ╚ZS Klatovy In 33901 Klatovy Jiráskova 785/II
DR0244718396L Územní sdrużení ╚ZS Domażlice 34401 Domażlice ╚erchovská 488
DR0244718405L Územní sdrużení ╚ZS Tachov zah 34701 Tachov Husitská 53
DR0244718419L Územní sdrużení ╚ZS Tachov zah 34701 Tachov Husitská 53
DR0244718422L Územní sdrużení ╚ZS Cheb 35002 Cheb Ke Kaštan¨m 1978/15
DR0244718436L Územní sdrużení ╚ZS Cheb 35002 Cheb Ke Kaštan¨m 1978/15
DR0244718440L Územní sdrużení ╚ZS Cheb 35002 Cheb Ke Kaštan¨m 1978/15
DR0244718453L Územní sdrużení ╚ZS Cheb 35002 Cheb Ke Kaštan¨m 1978/15
DR0244718467L Územní sdrużení ╚ZS Cheb 35002 Cheb Ke Kaštan¨m 1978/15
DR0244718475L Územní sdrużení ╚ZS Cheb 35002 Cheb Ke Kaštan¨m 1978/15
DR0244718484L Územní sdrużení ╚ZS Cheb 35002 Cheb Ke Kaštan¨m 1978/15
DR0244718498L Územní sdrużení ╚ZS Cheb 35002 Cheb Ke Kaštan¨m 1978/15
DR0244718507L Územní sdrużení ╚ZS Cheb 35002 Cheb Ke Kaštan¨m 1978/15
DR0244718515L Územní sdrużení ╚ZS Sokolov Mi 35601 Sokolov R¨żové námýstí 1616
DR0244718524L Územní sdrużení ╚ZS Sokolov Mi 35601 Sokolov R¨żové námýstí 1616
DR0244718538L Územní sdrużení ╚ZS Sokolov Mi 35601 Sokolov R¨żové námýstí 1616
DR0244718541L Územní sdrużení ╚ZS Sokolov Mi 35601 Sokolov R¨żové námýstí 1616
DR0244718555L Územní sdrużení ╚ZS Sokolov Mi 35601 Sokolov R¨żové námýstí 1616
DR0244718569L Územní sdrużení ╚ZS Sokolov Mi 35601 Sokolov R¨żové námýstí 1616
DR0244718572L Jan März ÚS ╚ZS K.Vary 36009 Karlovy Vary Stará Kysibelská 45
DR0244718586L Jan März ÚS ╚ZS K.Vary 36009 Karlovy Vary Stará Kysibelská 45
DR0244718590L Jan März ÚS ╚ZS K.Vary 36009 Karlovy Vary Stará Kysibelská 45
DR0244718609L Jan März ÚS ╚ZS K.Vary 36009 Karlovy Vary Stará Kysibelská 45
DR0244718612L Jan März ÚS ╚ZS K.Vary 36009 Karlovy Vary Stará Kysibelská 45
DR0244718626L Jan März ÚS ╚ZS K.Vary 36009 Karlovy Vary Stará Kysibelská 45
DR0244718630L Jan März ÚS ╚ZS K.Vary 36009 Karlovy Vary Stará Kysibelská 45
DR0244718643L Jan März ÚS ╚ZS K.Vary 36009 Karlovy Vary Stará Kysibelská 45
DR0244718657L Jan März ÚS ╚ZS K.Vary 36009 Karlovy Vary Stará Kysibelská 45
DR0244718665L Jan März ÚS ╚ZS K.Vary 36009 Karlovy Vary Stará Kysibelská 45
DR0244718674L Jan März ÚS ╚ZS K.Vary 36009 Karlovy Vary Stará Kysibelská 45
DR0244718688L Jan März ÚS ╚ZS K.Vary 36009 Karlovy Vary Stará Kysibelská 45
DR0244718691L Územní sdrużení ╚ZS ╚eské Budý 37001 ╚eské Budýjovice Knýżská 11
DR0244718705L Územní sdrużení ╚ZS ╚eské Budý 37001 ╚eské Budýjovice Knýżská 11
DR0244718714L Územní sdrużení ╚ZS ╚eské Budý 37001 ╚eské Budýjovice Knýżská 11
DR0244718728L Územní sdrużení ╚ZS ╚eské Budý 37001 ╚eské Budýjovice Knýżská 11
DR0244718731L Územní sdrużení ╚ZS Jind. Hrad 37704 Jind°ich¨v Hradec sídl. Vajgar 696/III
DR0244718745L Územní sdrużení ╚ZS Jind. Hrad 37704 Jind°ich¨v Hradec sídl. Vajgar 696/III
DR0244718759L Územní sdrużení ╚ZS ╚.Krumlov 38203 K°emże Bohouškovice 20
DR0244718762L Libor Marek ÚS ╚ZS 38301 Prachatice Zvolenská 510
DR0244718776L Územní sdrużení ╚ZS Tábor Domo 39001 Tábor Tomkova 2159
DR0244718780L Územní sdrużení ╚ZS Tábor Domo 39001 Tábor Tomkova 2159
DR0244718793L Územní sdrużení ╚ZS Tábor Domo 39001 Tábor Tomkova 2159
DR0244718802L Územní sdrużení ╚ZS Tábor Domo 39001 Tábor Tomkova 2159
DR0244718816L Územní sdrużení ╚ZS Pelh°imov 39301 Pelh°imov Bożeny Nýmcové 1132
DR0244718820L Územní sdrużení ╚ZS Pelh°imov 39301 Pelh°imov Bożeny Nýmcové 1132
DR0244718833L Územní sdrużení ╚ZS Písek Prod 39701 Písek Leoše JanáŔka 41/5
DR0244718847L Územní sdrużení ╚ZS Písek Prod 39701 Písek Leoše JanáŔka 41/5
DR0244718855L Územní sdrużení ╚ZS Písek Prod 39701 Písek Leoše JanáŔka 41/5
DR0244718864L Územní sdrużení ╚ZS Písek Prod 39701 Písek Leoše JanáŔka 41/5
DR0244718878L Územní sdrużení ╚ZS Písek Prod 39701 Písek Leoše JanáŔka 41/5
DR0244718881L Územní sdrużení ╚ZS Litomý°ice 41201 Litomý°ice Dlouhá 189/37
DR0244718895L Územní sdrużení ╚ZS Litomý°ice 41201 Litomý°ice Dlouhá 189/37
DR0244718904L Územní sdrużení ╚ZS Litomý°ice 41201 Litomý°ice Dlouhá 189/37
DR0244718918L Územní sdrużení ╚ZS Litomý°ice 41201 Litomý°ice Dlouhá 189/37
DR0244718921L Územní sdrużení ╚ZS Litomý°ice 41201 Litomý°ice Dlouhá 189/37
DR0244718935L Územní sdrużení ╚ZS Chomutov I 43151 Klášterec nad Oh°í P°ívozní 1
DR0244718949L Územní sdrużení ╚ZS Chomutov I 43151 Klášterec nad Oh°í P°ívozní 1
DR0244718952L Územní sdrużení ╚ZS Chomutov I 43151 Klášterec nad Oh°í P°ívozní 1
DR0244718966L Územní sdrużení ╚ZS Chomutov I 43151 Klášterec nad Oh°í P°ívozní 1
DR0244718970L Územní sdrużení ╚ZS Chomutov I 43151 Klášterec nad Oh°í P°ívozní 1
DR0244718983L Územní sdrużení ╚ZS Chomutov I 43151 Klášterec nad Oh°í P°ívozní 1
DR0244718997L Územní sdrużení ╚ZS Chomutov I 43151 Klášterec nad Oh°í P°ívozní 1
DR0244719003L Územní sdrużení ╚ZS Chomutov I 43151 Klášterec nad Oh°í P°ívozní 1
DR0244719017L Územní sdrużení ╚ZS Chomutov I 43151 Klášterec nad Oh°í P°ívozní 1
DR0244719025L Územní sdrużení ╚ZS Chomutov I 43151 Klášterec nad Oh°í P°ívozní 1
DR0244719034L Územní sdrużení ╚ZS Chomutov I 43151 Klášterec nad Oh°í P°ívozní 1
DR0244719048L Územní sdrużení ╚ZS Most 43401 Most Max. Gorkého 1265 / 31 bl. 586
DR0244719051L Územní sdrużení ╚ZS Most 43401 Most Max. Gorkého 1265 / 31 bl. 586
DR0244719065L Územní sdrużení ╚ZS Most 43401 Most Max. Gorkého 1265 / 31 bl. 586
DR0244719079L Územní sdrużení ╚ZS Most 43401 Most Max. Gorkého 1265 / 31 bl. 586
DR0244719082L Územní sdrużení ╚ZS Most 43401 Most Max. Gorkého 1265 / 31 bl. 586
DR0244719096L Územní sdrużení ╚ZS Most 43401 Most Max. Gorkého 1265 / 31 bl. 586
DR0244719105L Územní sdrużení ╚ZS Most 43401 Most Max. Gorkého 1265 / 31 bl. 586
DR0244719119L Územní sdrużení ╚ZS Most 43401 Most Max. Gorkého 1265 / 31 bl. 586
DR0244719122L Územní sdrużení ╚ZS Most 43401 Most Max. Gorkého 1265 / 31 bl. 586
DR0244719136L Územní sdrużení ╚ZS Most 43401 Most Max. Gorkého 1265 / 31 bl. 586
DR0244719140L Územní sdrużení ╚ZS Most 43401 Most Max. Gorkého 1265 / 31 bl. 586
DR0244719153L Územní sdrużení ╚ZS Most 43401 Most Max. Gorkého 1265 / 31 bl. 586
DR0244719167L Územní sdrużení ╚ZS Louny 44001 Louny Beneše z Loun 134
DR0244719175L Územní sdrużení ╚ZS Louny 44001 Louny Beneše z Loun 134
DR0244719184L Územní sdrużení ╚ZS Louny 44001 Louny Beneše z Loun 134
DR0244719198L Územní sdrużení ╚ZS Louny 44001 Louny Beneše z Loun 134
DR0244719207L Územní sdrużení ╚ZS Louny 44001 Louny Beneše z Loun 134
DR0244719215L Územní sdrużení ╚ZS Liberec Mg 46005 Liberec 5 SNP 387/2
DR0244719224L Územní sdrużení ╚ZS Liberec Mg 46005 Liberec 5 SNP 387/2
DR0244719238L Územní sdrużení ╚ZS Liberec Mg 46005 Liberec 5 SNP 387/2
DR0244719241L Územní sdrużení ╚ZS Liberec Mg 46005 Liberec 5 SNP 387/2
DR0244719255L Územní sdrużení ╚ZS Liberec Mg 46005 Liberec 5 SNP 387/2
DR0244719269L Územní sdrużení ╚ZS Jablonec . 46604 Jablonec nad Nisou Arbesova 10
DR0244719272L Územní sdrużení ╚ZS Jablonec . 46604 Jablonec nad Nisou Arbesova 10
DR0244719286L Územní sdrużení ╚ZS Jablonec . 46604 Jablonec nad Nisou Arbesova 10
DR0244719290L Územní sdrużení ╚ZS ╚.Lípa 47001 ╚eská Lípa Sokolská 262
DR0244719309L Územní sdrużení ╚ZS ╚.Lípa 47001 ╚eská Lípa Sokolská 262
DR0244719312L Územní sdrużení ╚ZS ╚.Lípa 47001 ╚eská Lípa Sokolská 262
DR0244719326L Územní sdrużení ╚ZS ╚.Lípa 47001 ╚eská Lípa Sokolská 262
DR0244719330L Územní sdrużení ╚ZS JiŔín 50601 JiŔín RevoluŔní 1077
DR0244719343L Územní sdrużení ╚ZS JiŔín 50601 JiŔín RevoluŔní 1077
DR0244719357L Územní sdrużení ╚ZS Semily 51301 Semily Cihlá°ská 159
DR0244719365L Územní sdrużení ╚ZS Semily 51301 Semily Cihlá°ská 159
DR0244719374L Územní sdrużení ╚ZS Semily 51301 Semily Cihlá°ská 159
DR0244719388L Územní sdrużení ╚ZS Chrudim 53901 Hlinsko Smetanova 403
DR0244719391L Územní sdrużení ╚ZS Chrudim 53901 Hlinsko Smetanova 403
DR0244719405L Územní sdrużení ╚ZS Trutnov 54101 Trutnov Hradební 12
DR0244719414L Územní sdrużení ╚ZS Trutnov 54101 Trutnov Hradební 12
DR0244719428L Územní sdrużení ╚ZS Trutnov 54101 Trutnov Hradební 12
DR0244719431L Územní sdrużení ╚ZS Trutnov 54101 Trutnov Hradební 12
DR0244719445L Územní sdrużení ╚ZS Trutnov 54101 Trutnov Hradební 12
DR0244719459L Územní sdrużení ╚ZS Trutnov 54101 Trutnov Hradební 12
DR0244719462L Územní sdrużení ╚ZS Trutnov 54101 Trutnov Hradební 12
DR0244719476L Böhm Tomáš, p°edseda Územní sd 54701 Náchod Ludvíková 1770
DR0244719480L Böhm Tomáš, p°edseda Územní sd 54701 Náchod Ludvíková 1770
DR0244719493L Böhm Tomáš, p°edseda Územní sd 54701 Náchod Ludvíková 1770
DR0244719502L Böhm Tomáš, p°edseda Územní sd 54701 Náchod Ludvíková 1770
DR0244719516L Böhm Tomáš, p°edseda Územní sd 54701 Náchod Ludvíková 1770
DR0244719520L Územní sdrużení ╚ZS Ústí n.Orl 56544 Brandýs nad Orlicí K°etínská 341
DR0244719533L Územní sdrużení ╚ZS Ústí n.Orl 56544 Brandýs nad Orlicí K°etínská 341
DR0244719547L Územní sdrużení ╚ZS Ústí n.Orl 56544 Brandýs nad Orlicí K°etínská 341
DR0244719555L Územní sdrużení ╚ZS Ústí n.Orl 56544 Brandýs nad Orlicí K°etínská 341
DR0244719564L Územní sdrużení ╚ZS Ústí n.Orl 56544 Brandýs nad Orlicí K°etínská 341
DR0244719578L Územní sdrużení ╚ZS Ústí n.Orl 56544 Brandýs nad Orlicí K°etínská 341
DR0244719581L Územní sdrużení ╚ZS Ústí n.Orl 56544 Brandýs nad Orlicí K°etínská 341
DR0244719595L Územní sdrużení ╚ZS Ústí n.Orl 56544 Brandýs nad Orlicí K°etínská 341
DR0244719604L Územní sdrużení ╚ZS Ústí n.Orl 56544 Brandýs nad Orlicí K°etínská 341
DR0244719618L Václav Truhlá° ÚS ╚ZS Svitavy 57001 Litomyšl U Školek 995
DR0244719621L Václav Truhlá° ÚS ╚ZS Svitavy 57001 Litomyšl U Školek 995
DR0244719635L Václav Truhlá° ÚS ╚ZS Svitavy 57001 Litomyšl U Školek 995
DR0244719649L Václav Truhlá° ÚS ╚ZS Svitavy 57001 Litomyšl U Školek 995
DR0244719652L Územní sdrużení ╚ZS HavlíŔk¨v 58222 P°ibyslav Wolkerova 617
DR0244719666L Územní sdrużení ╚ZS HavlíŔk¨v 58222 P°ibyslav Wolkerova 617
DR0244719670L Územní sdrużení ╚ZS HavlíŔk¨v 58222 P°ibyslav Wolkerova 617
DR0244719683L Územní sdrużení ╚ZS HavlíŔk¨v 58222 P°ibyslav Wolkerova 617
DR0244719697L ╚SSD Územní sdrużení ╚ZS Jihla 58600 Jihlava Vrchlického 2078/12
DR0244719706L ╚SSD Územní sdrużení ╚ZS Jihla 58600 Jihlava Vrchlického 2078/12
DR0244719710L ╚SSD Územní sdrużení ╚ZS Jihla 58600 Jihlava Vrchlického 2078/12
DR0244719723L Modlitbová Ludmila ÚS ╚ZS 59101 «´ár nad Sázavou 3 Palachova 1771/62
DR0244719737L Modlitbová Ludmila ÚS ╚ZS 59101 «´ár nad Sázavou 3 Palachova 1771/62
DR0244719745L Modlitbová Ludmila ÚS ╚ZS 59101 «´ár nad Sázavou 3 Palachova 1771/62
DR0244719754L Modlitbová Ludmila ÚS ╚ZS 59101 «´ár nad Sázavou 3 Palachova 1771/62
DR0244719768L Modlitbová Ludmila ÚS ╚ZS 59101 «´ár nad Sázavou 3 Palachova 1771/62
DR0244719771L Územní sdrużení ╚ZS Znojmo 66902 Znojmo Horní ╚eská 36
DR0244719785L Územní sdrużení ╚ZS Znojmo 66902 Znojmo Horní ╚eská 36
DR0244719799L Územní sdrużení ╚ZS Znojmo 66902 Znojmo Horní ╚eská 36
DR0244719808L Územní sdrużení ╚ZS Znojmo 66902 Znojmo Horní ╚eská 36
DR0244719811L Územní sdrużení ╚ZS T°ebíŔ Bla 67401 T°ebíŔ Hartmannova 1142/98
DR0244719825L Územní sdrużení ╚ZS T°ebíŔ Bla 67401 T°ebíŔ Hartmannova 1142/98
DR0244719839L Územní sdrużení ╚ZS T°ebíŔ Bla 67401 T°ebíŔ Hartmannova 1142/98
DR0244719842L Územní sdrużení ╚ZS Boskovice 68001 Boskovice Zborovská 384/13
DR0244719856L Územní sdrużení ╚ZS Boskovice 68001 Boskovice Zborovská 384/13
DR0244719860L Územní sdrużení ╚ZS Boskovice 68001 Boskovice Zborovská 384/13
DR0244719873L Územní sdrużení ╚ZS Boskovice 68001 Boskovice Zborovská 384/13
DR0244719887L Územní sdrużení ╚ZS Vyškov 68201 Vyškov Nádrażní 24a
DR0244719895L Územní sdrużení ╚ZS Vyškov 68201 Vyškov Nádrażní 24a
DR0244719900L Územní sdrużení ╚ZS B°eclav 69002 B°eclav U trżištý 1080/16
DR0244719913L Územní sdrużení ╚ZS B°eclav 69002 B°eclav U trżištý 1080/16
DR0244719927L Územní sdrużení ╚ZS B°eclav 69002 B°eclav U trżištý 1080/16
DR0244719935L Územní sdrużení ╚ZS B°eclav 69002 B°eclav U trżištý 1080/16
DR0244719944L Územní sdrużení ╚ZS B°eclav 69002 B°eclav U trżištý 1080/16
DR0244719958L Územní sdrużení ╚ZS B°eclav 69002 B°eclav U trżištý 1080/16
DR0244719961L Územní sdrużení ╚ZS B°eclav 69002 B°eclav U trżištý 1080/16
DR0244719975L Územní sdrużení ╚ZS B°eclav 69002 B°eclav U trżištý 1080/16
DR0244719989L Územní sdrużení ╚ZS Nový JiŔín 74101 Nový JiŔín Msgr. Šrámka 13
DR0244719992L Územní sdrużení ╚ZS Nový JiŔín 74101 Nový JiŔín Msgr. Šrámka 13
DR0244720001L Územní sdrużení ╚ZS Nový JiŔín 74101 Nový JiŔín Msgr. Šrámka 13
DR0244720015L Územní sdrużení ╚ZS Nový JiŔín 74101 Nový JiŔín Msgr. Šrámka 13
DR0244720029L Územní sdrużení ╚ZS Nový JiŔín 74101 Nový JiŔín Msgr. Šrámka 13
DR0244720032L Územní sdrużení ╚ZS Nový JiŔín 74101 Nový JiŔín Msgr. Šrámka 13
DR0244720046L Stanislav Kubesa ÚS ╚ZS Opava 74705 Malé Hoštice Drużstevní 15
DR0244720050L Stanislav Kubesa ÚS ╚ZS Opava 74705 Malé Hoštice Drużstevní 15
DR0244720063L Stanislav Kubesa ÚS ╚ZS Opava 74705 Malé Hoštice Drużstevní 15
DR0244720077L Stanislav Kubesa ÚS ╚ZS Opava 74705 Malé Hoštice Drużstevní 15
DR0244720085L Stanislav Kubesa ÚS ╚ZS Opava 74705 Malé Hoštice Drużstevní 15
DR0244720094L Stanislav Kubesa ÚS ╚ZS Opava 74705 Malé Hoštice Drużstevní 15
DR0244720103L Stanislav Kubesa ÚS ╚ZS Opava 74705 Malé Hoštice Drużstevní 15
DR0244720117L Stanislav Kubesa ÚS ╚ZS Opava 74705 Malé Hoštice Drużstevní 15
DR0244720125L Stanislav Kubesa ÚS ╚ZS Opava 74705 Malé Hoštice Drużstevní 15
DR0244720134L Stanislav Kubesa ÚS ╚ZS Opava 74705 Malé Hoštice Drużstevní 15
DR0244720148L Stanislav Kubesa ÚS ╚ZS Opava 74705 Malé Hoštice Drużstevní 15
DR0244720151L Stanislav Kubesa ÚS ╚ZS Opava 74705 Malé Hoštice Drużstevní 15
DR0244720165L Stanislav Kubesa ÚS ╚ZS Opava 74705 Malé Hoštice Drużstevní 15
DR0244720179L Stanislav Kubesa ÚS ╚ZS Opava 74705 Malé Hoštice Drużstevní 15
DR0244720182L Stanislav Kubesa ÚS ╚ZS Opava 74705 Malé Hoštice Drużstevní 15
DR0244720196L Stanislav Kubesa ÚS ╚ZS Opava 74705 Malé Hoštice Drużstevní 15
DR0244720205L Kosturová Jana ÚS ╚ZS P°erov 75002 P°erov Palackého 21
DR0244720219L Kosturová Jana ÚS ╚ZS P°erov 75002 P°erov Palackého 21
DR0244720222L Kosturová Jana ÚS ╚ZS P°erov 75002 P°erov Palackého 21
DR0244720236L Kosturová Jana ÚS ╚ZS P°erov 75002 P°erov Palackého 21
DR0244720240L Kosturová Jana ÚS ╚ZS P°erov 75002 P°erov Palackého 21
DR0244720253L Kosturová Jana ÚS ╚ZS P°erov 75002 P°erov Palackého 21
DR0244720267L Kosturová Jana ÚS ╚ZS P°erov 75002 P°erov Palackého 21
DR0244720275L TJ MEZ Vsetín ÚS ╚ZS - zahrádk 75501 Vsetín Mostecká 367
DR0244720284L TJ MEZ Vsetín ÚS ╚ZS - zahrádk 75501 Vsetín Mostecká 367
DR0244720298L TJ MEZ Vsetín ÚS ╚ZS - zahrádk 75501 Vsetín Mostecká 367
DR0244720307L TJ MEZ Vsetín ÚS ╚ZS - zahrádk 75501 Vsetín Mostecká 367
DR0244720315L TJ MEZ Vsetín ÚS ╚ZS - zahrádk 75501 Vsetín Mostecká 367
DR0244720324L TJ MEZ Vsetín ÚS ╚ZS - zahrádk 75501 Vsetín Mostecká 367
DR0244720338L TJ MEZ Vsetín ÚS ╚ZS - zahrádk 75501 Vsetín Mostecká 367
DR0244720341L Územní sdrużení ╚ZS Kromý°íż 76701 Kromý°íż Riegrovo nám. 191
DR0244720355L Územní sdrużení ╚ZS Kromý°íż 76701 Kromý°íż Riegrovo nám. 191
DR0244720369L Územní sdrużení ╚ZS Kromý°íż 76701 Kromý°íż Riegrovo nám. 191
DR0244720372L Územní sdrużení ╚ZS Kromý°íż 76701 Kromý°íż Riegrovo nám. 191
DR0244720386L Zdenýk Hudos ÚS ╚ZS Šumperk 78701 Šumperk Horova 1726/4
DR0244720390L Zdenýk Hudos ÚS ╚ZS Šumperk 78701 Šumperk Horova 1726/4
DR0244720409L Zdenýk Hudos ÚS ╚ZS Šumperk 78701 Šumperk Horova 1726/4
DR0244720412L Zdenýk Hudos ÚS ╚ZS Šumperk 78701 Šumperk Horova 1726/4
DR0244720426L Zdenýk Hudos ÚS ╚ZS Šumperk 78701 Šumperk Horova 1726/4
DR0244720430L Zdenýk Hudos ÚS ╚ZS Šumperk 78701 Šumperk Horova 1726/4
DR0244720443L Zdenýk Hudos ÚS ╚ZS Šumperk 78701 Šumperk Horova 1726/4
DR0244720457L Zdenýk Hudos ÚS ╚ZS Šumperk 78701 Šumperk Horova 1726/4
DR0244720465L Zdenýk Hudos ÚS ╚ZS Šumperk 78701 Šumperk Horova 1726/4
DR0244720474L Zdenýk Hudos ÚS ╚ZS Šumperk 78701 Šumperk Horova 1726/4
DR0244720488L Územní sdrużení ╚ZS Bruntál 79401 Krnov B°ezinova 23
DR0244720491L Územní sdrużení ╚ZS Bruntál 79401 Krnov B°ezinova 23
DR0244720505L Územní sdrużení ╚ZS Bruntál 79401 Krnov B°ezinova 23
DR0244720514L Územní sdrużení ╚ZS Bruntál 79401 Krnov B°ezinova 23
DR0244720528L Územní sdrużení ╚ZS Bruntál 79401 Krnov B°ezinova 23
DR0244720531L Územní sdrużení ╚ZS Prostýjov 79601 Prostýjov Daliborka 3009/3
DR0244720545L Územní sdrużení ╚ZS Prostýjov 79601 Prostýjov Daliborka 3009/3
DR0244720559L Územní sdrużení ╚ZS Prostýjov 79601 Prostýjov Daliborka 3009/3
DR0244720562L Územní sdrużení ╚ZS Prostýjov 79601 Prostýjov Daliborka 3009/3
  menší balíky      
DR0244720576L Územní sdrużení ╚ZS Benešov Dv 25601 Benešov Tyršova 438
DR0244720580L Grosmanová Mýstská policie 27601 Mýlník Husova 32
DR0244720593L Územní sdrużení ╚ZS Rokycany S 33701 Rokycany Josefa Knihy 69
DR0244720602L Územní sdrużení ╚ZS Rokycany S 33701 Rokycany Josefa Knihy 69
DR0244720616L Územní sdrużení ╚ZS Domażlice 34401 Domażlice ╚erchovská 488
DR0244720620L Územní sdrużení ╚ZS Domażlice 34401 Domażlice ╚erchovská 488
DR0244720633L Územní sdrużení ╚ZS Tachov zah 34701 Tachov Husitská 53
DR0244720647L Územní sdrużení ╚ZS Tachov zah 34701 Tachov Husitská 53
DR0244720655L Územní sdrużení ╚ZS Jind. Hrad 37704 Jind°ich¨v Hradec sídl. Vajgar 696/III
DR0244720664L Územní sdrużení ╚ZS Jind. Hrad 37704 Jind°ich¨v Hradec sídl. Vajgar 696/III
DR0244720678L Územní sdrużení ╚ZS ╚.Krumlov 38203 K°emże Bohouškovice 20
DR0244720681L Územní sdrużení ╚ZS ╚.Krumlov 38203 K°emże Bohouškovice 20
DR0244720695L Územní sdrużení ╚ZS Tábor Domo 39001 Tábor Tomkova 2159
DR0244720704L Územní sdrużení ╚ZS Pelh°imov 39301 Pelh°imov Bożeny Nýmcové 1132
DR0244720718L Územní sdrużení ╚ZS Pelh°imov 39301 Pelh°imov Bożeny Nýmcové 1132
DR0244720721L Územní sdrużení ╚ZS Písek Prod 39701 Písek Leoše JanáŔka 41/5
DR0244720735L Územní sdrużení ╚ZS Litomý°ice 41201 Litomý°ice Dlouhá 189/37
DR0244720749L Územní sdrużení ╚ZS Litomý°ice 41201 Litomý°ice Dlouhá 189/37
DR0244720752L Územní sdrużení ╚ZS Most 43401 Most Max. Gorkého 1265 / 31 bl. 586
DR0244720766L Územní sdrużení ╚ZS Most 43401 Most Max. Gorkého 1265 / 31 bl. 586
DR0244720770L Územní sdrużení ╚ZS Liberec Mg 46005 Liberec 5 SNP 387/2
DR0244720783L Územní sdrużení ╚ZS Liberec Mg 46005 Liberec 5 SNP 387/2
DR0244720797L Územní sdrużení ╚ZS ╚.Lípa 47001 ╚eská Lípa Sokolská 262
DR0244720806L Územní sdrużení ╚ZS JiŔín 50601 JiŔín RevoluŔní 1077
DR0244720810L Územní sdrużení ╚ZS JiŔín 50601 JiŔín RevoluŔní 1077
DR0244720823L Územní sdrużení ╚ZS Chrudim 53901 Hlinsko Smetanova 403
DR0244720837L Územní sdrużení ╚ZS Trutnov 54101 Trutnov Hradební 12
DR0244720845L Územní sdrużení ╚ZS Ústí n.Orl 56544 Brandýs nad Orlicí K°etínská 341
DR0244720854L Václav Truhlá° ÚS ╚ZS Svitavy 57001 Litomyšl U Školek 995
DR0244720868L Václav Truhlá° ÚS ╚ZS Svitavy 57001 Litomyšl U Školek 995
DR0244720871L Územní sdrużení ╚ZS HavlíŔk¨v 58222 P°ibyslav Wolkerova 617
DR0244720885L ╚SSD Územní sdrużení ╚ZS Jihla 58600 Jihlava Vrchlického 2078/12
DR0244720899L ╚SSD Územní sdrużení ╚ZS Jihla 58600 Jihlava Vrchlického 2078/12
DR0244720908L Modlitbová Ludmila ÚS ╚ZS 59101 «´ár nad Sázavou 3 Palachova 1771/62
DR0244720911L Územní sdrużení ╚ZS T°ebíŔ Bla 67401 T°ebíŔ Hartmannova 1142/98
DR0244720925L Územní sdrużení ╚ZS Boskovice 68001 Boskovice Zborovská 384/13
DR0244720939L Územní sdrużení ╚ZS Vyškov 68201 Vyškov Nádrażní 24a
DR0244720942L Územní sdrużení ╚ZS Vyškov 68201 Vyškov Nádrażní 24a
DR0244720956L Územní sdrużení ╚ZS Nový JiŔín 74101 Nový JiŔín Msgr. Šrámka 13
DR0244720960L TJ MEZ Vsetín ÚS ╚ZS - zahrádk 75501 Vsetín Mostecká 367
DR0244720973L Územní sdrużení ╚ZS Kromý°íż 76701 Kromý°íż Riegrovo nám. 191
DR0244720987L Územní sdrużení ╚ZS Bruntál 79401 Krnov B°ezinova 23
DR0244720995L Územní sdrużení ╚ZS Bruntál 79401 Krnov B°ezinova 23


Balíky expedované v úterý k dodání ve st°edu 6. 11.

DR0244721007L ÚS ╚ZS p. Vlková Budova KS╚M 40001 Ústí nad Labem Dobýtická 10
DR0244721015L ÚS ╚ZS p. Vlková Budova KS╚M 40001 Ústí nad Labem Dobýtická 10
DR0244721024L ÚS ╚ZS p. Vlková Budova KS╚M 40001 Ústí nad Labem Dobýtická 10
DR0244721038L ÚS ╚ZS p. Vlková Budova KS╚M 40001 Ústí nad Labem Dobýtická 10
DR0244721041L ÚS ╚ZS p. Vlková Budova KS╚M 40001 Ústí nad Labem Dobýtická 10
DR0244721055L ÚS ╚ZS p. Vlková Budova KS╚M 40001 Ústí nad Labem Dobýtická 10
DR0244721069L Územní sdrużení ╚ZS Teplice 41501 Teplice Byst°anská 3344
DR0244721072L Územní sdrużení ╚ZS Teplice 41501 Teplice Byst°anská 3344
DR0244721086L Územní sdrużení ╚ZS Teplice 41501 Teplice Byst°anská 3344
DR0244721090L Územní sdrużení ╚ZS Teplice 41501 Teplice Byst°anská 3344
DR0244721109L Územní sdrużení ╚ZS Teplice 41501 Teplice Byst°anská 3344
DR0244721112L Územní sdrużení ╚ZS Teplice 41501 Teplice Byst°anská 3344
DR0244721126L Územní sdrużení ╚ZS Teplice 41501 Teplice Byst°anská 3344
DR0244721130L Územní sdrużení ╚ZS Teplice 41501 Teplice Byst°anská 3344
DR0244721143L Územní sdrużení ╚ZS Teplice 41501 Teplice Byst°anská 3344
DR0244721157L Územní sdrużení ╚ZS Teplice 41501 Teplice Byst°anská 3344
DR0244721165L Územní sdrużení ╚ZS Teplice 41501 Teplice Byst°anská 3344
DR0244721174L Územní sdrużení ╚ZS Teplice 41501 Teplice Byst°anská 3344
DR0244721188L Územní sdrużení ╚ZS Teplice 41501 Teplice Byst°anská 3344
DR0244721191L Územní sdrużení ╚ZS Uh.Hradišt 68601 Uherské Hradištý Palackého nám. 293
DR0244721205L Územní sdrużení ╚ZS Uh.Hradišt 68601 Uherské Hradištý Palackého nám. 293
DR0244721214L Územní sdrużení ╚ZS Uh.Hradišt 68601 Uherské Hradištý Palackého nám. 293
DR0244721228L Územní sdrużení ╚ZS Uh.Hradišt 68601 Uherské Hradištý Palackého nám. 293
DR0244721231L Územní sdrużení ╚ZS Uh.Hradišt 68601 Uherské Hradištý Palackého nám. 293
DR0244721245L Územní sdrużení ╚ZS Uh.Hradišt 68601 Uherské Hradištý Palackého nám. 293
DR0244721259L Územní sdrużení ╚ZS Uh.Hradišt 68601 Uherské Hradištý Palackého nám. 293
DR0244721262L Územní sdrużení ╚ZS Uh.Hradišt 68601 Uherské Hradištý Palackého nám. 293
DR0244721276L Územní sdrużení ╚ZS Olomouc Mi 77900 Olomouc Varšavské nám. 6
DR0244721280L Územní sdrużení ╚ZS Olomouc Mi 77900 Olomouc Varšavské nám. 6
DR0244721293L Územní sdrużení ╚ZS Olomouc Mi 77900 Olomouc Varšavské nám. 6
DR0244721302L Územní sdrużení ╚ZS Olomouc Mi 77900 Olomouc Varšavské nám. 6
DR0244721316L Územní sdrużení ╚ZS Olomouc Mi 77900 Olomouc Varšavské nám. 6
DR0244721320L ÚS ╚ZS p. Vlková Budova KS╚M 40001 Ústí nad Labem Dobýtická 10
DR0244721333L ÚS ╚ZS p. Vlková Budova KS╚M 40001 Ústí nad Labem Dobýtická 10
DR0244721347L Územní sdrużení ╚ZS Olomouc Mi 77900 Olomouc Varšavské nám. 6


Balíky expedované v pátek d doruŔení v pondýlí 11.11.

 

DR0244721355L Územní sdrużení ╚ZS Brno mýsto 60200 Brno K°enová 224/67
DR0244721364L Územní sdrużení ╚ZS Brno mýsto 60200 Brno K°enová 224/67
DR0244721378L Územní sdrużení ╚ZS Brno mýsto 60200 Brno K°enová 224/67
DR0244721381L Územní sdrużení ╚ZS Brno mýsto 60200 Brno K°enová 224/67
DR0244721395L Územní sdrużení ╚ZS Brno mýsto 60200 Brno K°enová 224/67
DR0244721404L Územní sdrużení ╚ZS Brno mýsto 60200 Brno K°enová 224/67
DR0244721418L Územní sdrużení ╚ZS Brno mýsto 60200 Brno K°enová 224/67
DR0244721421L Územní sdrużení ╚ZS Brno mýsto 60200 Brno K°enová 224/67
DR0244721435L Územní sdrużení ╚ZS Brno mýsto 60200 Brno K°enová 224/67
DR0244721449L Územní sdrużení ╚ZS Brno mýsto 60200 Brno K°enová 224/67
DR0244721452L Územní sdrużení ╚ZS Brno mýsto 60200 Brno K°enová 224/67
DR0244721466L Územní sdrużení ╚ZS Brno mýsto 60200 Brno K°enová 224/67
DR0244721470L Územní sdrużení ╚ZS Brno mýsto 60200 Brno K°enová 224/67
DR0244721483L Územní sdrużení ╚ZS Brno mýsto 60200 Brno K°enová 224/67
DR0244721497L Územní sdrużení ╚ZS Brno mýsto 60200 Brno K°enová 224/67
DR0244721506L Územní sdrużení ╚ZS Brno mýsto 60200 Brno K°enová 224/67
DR0244721510L Územní sdrużení ╚ZS Brno venko 60200 Brno K°enová 224/67
DR0244721523L Územní sdrużení ╚ZS Brno venko 60200 Brno K°enová 224/67
DR0244721537L Územní sdrużení ╚ZS Brno venko 60200 Brno K°enová 224/67
DR0244721545L Územní sdrużení ╚ZS Brno venko 60200 Brno K°enová 224/67
DR0244721554L Územní sdrużení ╚ZS Brno venko 60200 Brno K°enová 224/67
DR0244721568L Územní sdrużení ╚ZS Brno venko 60200 Brno K°enová 224/67
DR0244721571L Územní sdrużení ╚ZS Brno venko 60200 Brno K°enová 224/67
DR0244721585L Územní sdrużení ╚ZS Ostrava (d 70200 Ostrava-P°ívoz Nám. Svatopluka ╚echa 518/10
DR0244721599L Územní sdrużení ╚ZS Ostrava (d 70200 Ostrava-P°ívoz Nám. Svatopluka ╚echa 518/10
DR0244721608L Územní sdrużení ╚ZS Ostrava (d 70200 Ostrava-P°ívoz Nám. Svatopluka ╚echa 518/10
DR0244721611L Územní sdrużení ╚ZS Ostrava (d 70200 Ostrava-P°ívoz Nám. Svatopluka ╚echa 518/10
DR0244721625L Územní sdrużení ╚ZS Ostrava (d 70200 Ostrava-P°ívoz Nám. Svatopluka ╚echa 518/10
DR0244721639L Územní sdrużení ╚ZS Ostrava (d 70200 Ostrava-P°ívoz Nám. Svatopluka ╚echa 518/10
DR0244721642L Územní sdrużení ╚ZS Ostrava (d 70200 Ostrava-P°ívoz Nám. Svatopluka ╚echa 518/10
DR0244721656L Územní sdrużení ╚ZS Ostrava (d 70200 Ostrava-P°ívoz Nám. Svatopluka ╚echa 518/10
DR0244721660L Územní sdrużení ╚ZS Ostrava (d 70200 Ostrava-P°ívoz Nám. Svatopluka ╚echa 518/10
DR0244721673L Územní sdrużení ╚ZS Karviná 73301 Karviná-Fryštát Mlýnská 760/13a
DR0244721687L Územní sdrużení ╚ZS Karviná 73301 Karviná-Fryštát Mlýnská 760/13a
DR0244721695L Územní sdrużení ╚ZS Karviná 73301 Karviná-Fryštát Mlýnská 760/13a
DR0244721700L Územní sdrużení ╚ZS Karviná 73301 Karviná-Fryštát Mlýnská 760/13a
DR0244721713L Územní sdrużení ╚ZS Karviná 73301 Karviná-Fryštát Mlýnská 760/13a
DR0244721727L Územní sdrużení ╚ZS Karviná 73301 Karviná-Fryštát Mlýnská 760/13a
DR0244721735L Územní sdrużení ╚ZS Karviná 73301 Karviná-Fryštát Mlýnská 760/13a
DR0244721744L Územní sdrużení ╚ZS Karviná 73301 Karviná-Fryštát Mlýnská 760/13a
DR0244721758L Územní sdrużení ╚ZS Karviná 73301 Karviná-Fryštát Mlýnská 760/13a
DR0244721761L Územní sdrużení ╚ZS Karviná 73301 Karviná-Fryštát Mlýnská 760/13a
DR0244721775L Územní sdrużení ╚ZS Karviná 73301 Karviná-Fryštát Mlýnská 760/13a
DR0244721789L Územní sdrużení ╚ZS Karviná 73301 Karviná-Fryštát Mlýnská 760/13a
DR0244721792L Územní sdrużení ╚ZS Frýdek-Mís 73802 Frýdek-Místek Palackého 123
DR0244721801L Územní sdrużení ╚ZS Frýdek-Mís 73802 Frýdek-Místek Palackého 123
DR0244721815L Územní sdrużení ╚ZS Frýdek-Mís 73802 Frýdek-Místek Palackého 123
DR0244721829L Územní sdrużení ╚ZS Frýdek-Mís 73802 Frýdek-Místek Palackého 123
DR0244721832L Územní sdrużení ╚ZS Frýdek-Mís 73802 Frýdek-Místek Palackého 123
DR0244721846L Územní sdrużení ╚ZS Frýdek-Mís 73802 Frýdek-Místek Palackého 123
DR0244721850L Územní sdrużení ╚ZS Frýdek-Mís 73802 Frýdek-Místek Palackého 123
DR0244721863L Územní sdrużení ╚ZS Frýdek-Mís 73802 Frýdek-Místek Palackého 123
DR0244721877L Územní sdrużení ╚ZS Frýdek-Mís 73802 Frýdek-Místek Palackého 123
DR0244721885L Copycentrum (ÚS ╚ZS Zlín) budo 76302 Zlín t°ída 3. kvýtna 325
DR0244721894L Copycentrum (ÚS ╚ZS Zlín) budo 76302 Zlín t°ída 3. kvýtna 325
DR0244721903L Copycentrum (ÚS ╚ZS Zlín) budo 76302 Zlín t°ída 3. kvýtna 325
DR0244721917L Copycentrum (ÚS ╚ZS Zlín) budo 76302 Zlín t°ída 3. kvýtna 325
DR0244721925L Copycentrum (ÚS ╚ZS Zlín) budo 76302 Zlín t°ída 3. kvýtna 325
DR0244721934L Copycentrum (ÚS ╚ZS Zlín) budo 76302 Zlín t°ída 3. kvýtna 325
DR0244721948L Copycentrum (ÚS ╚ZS Zlín) budo 76302 Zlín t°ída 3. kvýtna 325
DR0244721951L Copycentrum (ÚS ╚ZS Zlín) budo 76302 Zlín t°ída 3. kvýtna 325
DR0244721965L Copycentrum (ÚS ╚ZS Zlín) budo 76302 Zlín t°ída 3. kvýtna 325
DR0244721979L Územní sdrużení ╚ZS Brno venko 60200 Brno K°enová 224/67
DR0244721982L Copycentrum (ÚS ╚ZS Zlín) budo 76302 Zlín t°ída 3. kvýtna 325
DR0244721996L Copycentrum (ÚS ╚ZS Zlín) budo 76302 Zlín t°ída 3. kvýtna 325

 

Nahoru
© 2011 ╚eskř zahrßdkß°skř svaz, z.s. - ┌st°edÝ, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - «iżkov
╚ Z S: ˙zemnÝ sdrużenÝ, specializovanÚ organizace, odbornÚ poradny, kalendßrium, diskusnÝ fˇrum, vřstavy.
╚asopis Zahrßdkß°: p°edplatnÚ, inzerce, archiv.