Floristické kurzy

Školíme nové floristky pro Čechy a Moravu

Doby kdy jsme na zahrádkách pěstovali převážně plodiny k vlastnímu konzumu jsou již minulostí. Dnes se většina zahrádek během léta pestře vybarví mnoha rozličnými květinami, které si přímo říkají o následné zpracování. Proto se floristika v poslední době stává v rámci Svazu stále vyhledávanější tématikou. Totéž platí o celkovém trendu ve společnosti, svědčí o tom i Zahrádkářka - příloha časopis Zahrádkář, která na svých stránkách stále častěji informuje o mnoha floristických událostech, obsahuje aranžérské návody, postupy, ukázky. Právě tento velký zájem členů vedl k realizaci floristických školení, která se v rámci Svazu pořádají od roku 2015 a navazují na floristickou soutěž pořádanou původně pro mládež již od roku 2012.

Kurz floristiky ČZS měl svou premiéru na Výstavišti Flora v Olomouci v pátek 20. března. V pavilonu E se členky ČZS z Moravy se zájmem o floristiku a aranžování zúčastnily dvoudenního odborného kurzu zaměřeného na vazbu kytic a tvorbu dekorací.

V teoretické části se dámy formou přednášek a prezentací seznámily se základy estetiky, materiály používanými při tvorbě dekorací, technikou vázání kytic, tvorbou věnců, vypichovaných dekorací či principy suché vazby.

Po teoretické přípravě je čekala praktická část. Probíhala pod pečlivým dohledem profesionální floristky Pavlíny Švecové, která je rovněž architektkou všech výstav pořádaných Ústředím ČZS.

Stejný kurz pro zájemkyně z Čech se kurz uskutečil následně ve dnech 27.–28. března v Praze.

A další kurzy se přípravují - o aktuálním stavu pořádaných kurzů se dozvíte na samostatné stránce, kde najdete i informace jak se stát jejich účastníkem.