hlavika

Územní sdružení

mapa CR

Číselné označení územních sdružení je odvozeno od krajů, pro urychlení výběru můžete využít zobrazenou mapku.

Územní sdružení je řízeno Radou uzemního sdružení, která je tvořena volenými zástupci z členů delegovaných jednotlivými základními organizacemi příslušného území.

Všeobecně rozvíjejí a propagují zahrádkářskou činnost, vytvářejí k ní potřebné podmínky, hájí a uspokojují zájmy svých členů, podílejí se na tvorbě a ochraně životního prostředí, usilují o získávání nových členů a pozemků pro zahrádkářské organizace. Za tímto účelem spolupracují s ostatními občanskými sdruženími a místními orgány státní správy.

Pro členy a ostatní zájemce poskytují odborné a organizační porady, zřizují odborné poradny, organizují činnost svých odborných instruktorů, vytvářejí zájmové kroužky mládeže, pořádají přednášky, školení, výstavy, soutěže, zájezdy a jiné společenské akce.

Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv. Přihlásit