hlavička
placená inzerce reklama

GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Evropský parlament a Rada Evropy vydaly v dubnu 2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které má nabýt účinnosti dne 25. května 2018.

Protože od vydání v roce 2016 nedošlo v České republice k právní úpravě, byl svaz postaven před velmi problematický úkol – zajistit aplikaci Obecného nařízení v našich organizacích, protože nařízení je bez ohledu na národní úpravu od konce května závazné!

24. března 2018 schválila Republiková rada ČZS na svém zasedání Metodický pokyn č. 1/2018, který stanoví pravidla k nakládání a zpracování osobních údajů ve smyslu nařízení EU. Metodický pokyn doplnila o potřebné formuláře včetně návodů pro ZO ČZS (použitelné i pro ÚS ČZS).

 

GDPR - ochrana osobních údajů - úvod

Evropský parlament a Rada Evropy vydaly už v dubnu 2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které má nabýt účinnosti dne 25. května 2018. Tato úprava má nahradit stávající právní ochranu osobních údajů u nás. Dozorovým úřadem je u nás Úřad pro ochranu osobních údajů. Protože však přes dva roky od vydání Obecného nařízení k právní úpravě v České republice nedošlo, byl svaz postaven před velmi problematický úkol – zajistit aplikaci Obecného nařízení v našich organizacích, protože nařízení je bez ohledu na národní úpravu od konce května závazné a jeho porušení může být sankcionováno od 1 do 10 milionů korun.

celý text -->

Metodický pokyn č. 1/2018

který stanoví pravidla k nakládání a zpracování osobních údajů ve smyslu "Nařízení Evropského Parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES" (GDPR) v podmínkách Českého zahrádkářského svazu, z.s.

celý text -->

Předpis upravující nakládání s osobními údaji

Vzor vnitřního předpisu ZO, který doporučujeme vyplnit a přijmout každé ZO ČZS na členské schůzi. Pokud již členská schůze proběhla, může vnitřní předpis přijmout výbor ZO s tím, že bude následně schválen na nejbližší členské schůzi.

celý text -->

Zabezpečení osobních údajů na počítačích

Pokud zpracováváte evidenci členů na osobních počítačích, nebo na nich máte jen smlouvy a jiné dokumenty, které obsahují osobní údaje, jste podle nového nařízení povinni tyto dokumenty zabezpečit proti neoprávněnému použití či zcizení. Jednou možností je uvedené soubory zašifrovat. Šifrovat lze v OS Windows jednotlivé soubory i celé adresáře, ale jen u některých verzí. Windows v kategorii home tuto vlastnost neobsahují. Je možné zašifrovat soubory i v programu MS Office, ale na prolomení hesla je dnes k dispozici mnoho programů, proto je bezpečnost sporná.

Pro zabezpečení celých adresářů nebo dokonce disků lze kromě mnoha placených programů i bezplatný Veracrypt. Ten po nainstalování umožní vytvořit zašifrovaný soubor, který se po zadání hesla v počítači objeví, jako samostatný disk na který se mohou ukládat soubory s osobními údaji. Vzhledem k použití silného šifrovacího klíče jsou data poměrně dobře chráněna.

celý text -->

Formuláře k nařízení GDPR:

Předpis pro ZO

Souhlas pro členy ČZS a po úpravě pro účastníky akcí ČSZ
Souhlas pro použití osobních údajů a fotografií dětí na akcích ČZS
Celkem:
Dnes:
On line:
4677814
425563
16
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv. Přihlásit