Test soutěže Mladý zahrádkář pro juniory v roce 2023

Okresní i školní kolo soutěže je pro středoškoláky nahrazeno tímto testem. Do testu se nejprve přihlaste, je třeba doplnit IČO školy, její název a adresu - bez tohoto údaje není možné soutěž zařadit do programu ministerstva školství. Nezapomeňte na sebe uvést telefon, abychom se s vámi rychleji domluvili pokud postoupíte do celostátního kola.

Doba na vypracování testu je 1 hodina, čas na jednu otázku max. 15 minut - jinak vás systém odhlásí pro nečinnost. Test je spuštěn od 1. 12. 2022 a končí 31. 1. 2023, následně bude přepnut do výukového režimu, kde si můžete všechny otázky projít a podívat se jaká byla správná odpověď.

Přejeme hodně štěstí.

Máte li zájem

Test smíte absolvovat jen jednou, pokud by vám technické problémy nedovolily test dokončit, přihlaste se znovu, předchozí výsledky pro vás ale nebudou dostupné i přesto, že jsou zaznamenány. O regulérnosti rozhodne hodnotící komise.

Výsledné pořadí je dáno součtem bodů z testu a poznávačky a u stejného bodového výsledku pořadí určuje čas a případné doplňkové body z poznávačky - správný druh a latina.