hlavika

Floristická soutěž

Jde o nejnovější soutěž vyhlášovanou Českým zahrádkářským svazem od roku 2012. Soutěž z počátku dávala možnost porovnat schopnosti a dovednosti mládeže ve věku 12-18 let ve floristice.

Od roku 2014 byla pro značný zájem doplněna i o kategorii pro dospělé - senioři.

Že je mládež ve floristice velmi zručná se již dlouhou dobu ukazuje na soutěžích Mladý zahrádkář, kde bývá floristika jako doplňkový program pro volný čas mezi disciplínami vlastní soutěže. To také dalo podnět ke vzniku této samostatné soutěže. Celostátní kolo bývá pořádáno v Lysé nad Labem při výstavě Květy.

[1] [2] [3] [4] [5] (celkem: 21)

Floristická soutěž 2020 - celostátní kolo

Obr: 312.jpg

I přes obtížné podmínky související s hygienickým opatřením, kdy se některé soutěže vůbec neuskutečnily se nakonec floristická soutěž dostala až do finále, které se konalo v Olomouci. Proběhlo v rámci výstavy Flora Olomouc na výstavišti v pavilonu A v pátek 2. října. 

Slavnostního zahájení se zúčastnili předseda ČZS Stanislav Kozlík, primátor města Olomouce Mgr. Miroslav Žbánek a ředitelka Výstaviště Flora Olomouc Eva Fuglíčková. Všichni hosté popřáli soutěžícím hodně štěstí, a aby se jim práce dařila.

Na programu byla opět různá aranžérská díla. Žáci aranžovali "Podzimní kulatou kytici" a "Vypichovanou dekoraci na stůl", junioři kromě podzimní kytice vytvářeli "Podzimní vypichovaný koš" a senioři k Podzimní kytici vypichovali podzimní věnec. Na podrobnější podmínky se podívejte v závěru článku. Tentokráte nebyly dovoleny žádné doplňky a výtvory se staly součástí expozice. 

Všechny soutěžní práce pak byly vystaveny v předsálí pavilonu A v samostatné expozici, kde je mohli obdivovat návštěvníci po zbývající dny trvání výstavy. Mnozí si je i fotografovali, třebas i jako inspiraci pro svoji vlastní činnost. 

Výjimkou letos byla účast finalistů z Čech, kteří postoupili přímo z okresních kol, neboť zemské se z důvodu obav z šíření coronaviru nekonalo.

Na výsledné pořadí se podívejte do výsledkové listiny.

 

 

více -->

Floristická soutěž 2020 - nový termín

Obr: 290.jpg V souvislosti s doporučením MŠMT zrušit všechny soutěže do konce školního roku 2019-2020 jsme nejprve soutěž v původním termínu zrušili, ale na žádosti ze stran některých ZO a ÚS a s ohledem na zmírnění hygienických opatření jsme v létě rozhodli posunout konání na září a říjen. Původní informace zde

Aktuální stav: 
Vzhledem k menšímu počtu přihlášených územních sdružení ČZS v Čechách a oprávněným obavám z "červené" Prahy, se ruší Zemské kolo Floristiky v Praze, které se mělo konat v pátek 25. září 2020. Moravské se uskuteční v plánovaném náhradním termínu.
více -->

Floristická soutěž 2019 - celostátní kolo

Obr: 268.jpg Soutěž vyvrcholila na výstavě KVĚTY v Lysé nad Labem
Floristická soutěž vyvrcholila tradičně na výstavě KVĚTY v Lysé nad Labem, kde se v pátek 19. července 2019 se konalo již osmé celostátní kolo soutěže. Do Lysé nad Labem přijeli vítězové zemských kol a vzhledem k zaměření výstavy na "Baroko" měla i soutěž jako nosné téma zhotovení aranžmá v tomto stylu.

Soutěž tradičně zahájila Vlasta Ambrožová a předseda ČZS Stanislav Kozlík, ale pozdravit soutěžící přijeli i významní hosté. Záštitu nad soutěží převzal Středočeský kraj, za který přijela soutěž zahájit hejtmanka paní Jaroslava Pokorná Jermanová. Za ministerstvo zemědělství přijel soutěžící pozdravit Zdeněk Trnka. A protože se soutěž konala v Lysé nad Labem, tak se zahájení účastnil i Starosta města Karel Otava a ještě ředitel výstaviště Ondřej Matouš. Po odborné stránce celou soutěž organizovala a na regulérnost dohlížela floristka ČZS Pavlína Švecová.

Zadání pro soutěžící znělo

 1. úloha - všichni zhotoví barokní kulatou kytici
 2. úloha je rozdělena:
  • žáci zhotoví vypichovaný koš pro operní pěvkyni
  • junioři zhotoví vějíř pro šlechtičnu
  • senioři zhotoví ovocný tác dekorace k hostině
  Limit pro zhotovení byl dán od 10 do 12 hodin s tím, že čas na jednotlivá aranžmá stanoven nebyl. Většina soutěžících skončila o něco dříve a pak mela práci porota s vyhodnocením.
  více -->

  Floristická soutěž 2019

  Obr: 238.jpg
  Český zahrádkářský svaz vyhlašuje 8. ročník Floristické soutěže.


  Soutěž je tříkolová: 

      Leták k propagaci soutěže si můžete stáhnout zde.   Přihlášku soutěžících do zemského kola si stáhněte zde.
  více -->

  [1] [2] [3] [4] [5] (celkem: 21)

  Závazná pravidla soutěže


  Soutěž je pořádána pro tři věkové kategorie:

  • kategorie – žáci - ZŠ 5.–9. třída a odpovídající ročníky gymnázií,
  • kategorie – junioři – studenti středních škol, gymnázií a učni,
  • kategorie – senioři (dospělí amatéři z řad členů ČZS).


  Soutěž je tříkolová:

  • Okresní kola organizují územní sdružení ČZS, většinou smluvně v místních školách nebo jiných výchovných zařízeních (DDM aj.) spolupracujících s ČZS. Jsou pořádána koncem dubna nebo počátkem května.
  • Zemská kola (české a moravské) organizuje Komise pro práci s mládeží ve spolupráci s územním sdružením v Praze a Prostějově. Jsou pořádána koncem května.
  • Celostátní kolo je organizováno Ústředím ČZS a Komisí pro práci s mládeží o prázdninách na letní výstavě KVĚTY v Lysé nad Labem.


  Postup v soutěži

  • Z okresních kol do zemského postupuje vždy jen jeden finalista z prvního místa, případně další v pořadí jako náhradníci.
  • Ze zemského kola postupují do celostátního kola první tři finalisté, případně další náhradníci.

   

  Soutěžní úkoly:

  • V okresních a zemských kolech mají soutěžící za úkol zhotovit kulatou kytici na podání a kulatou nebo oboustrannou vypichovanou misku.
  • Na celostátním kole je téma soutěže vyhlášeno s ohledem na zaměření výstavy KVĚTY, které je každým rokem jiné. (např. v roce 2012 – Bohyně starých Egypťanů královna Isis, 2014 – Svět za zrcadlem – podle Alenky v říši divů aj.)


  Materiál a nářadí do soutěže:

  • Pro uvedené úkoly dostanou všichni soutěžící shodný rostlinný materiál. 
  • Soutěžící si mají vzít vlastní nářadí – nůžky, nože, kleště.
  • Soutěžící mohou použít i vlastní drobný doplňkový materiál, jako např. stuhy, ozdoby, dráty, třpytky.
  • Není dovolen živý materiál (výjimku tvoří dodání doplňkového zeleného materiálu např. z přebytků zahrady, pokud je nabídnut k využití i ostatním soutěžícím).


  Výsledné pořadí soutěžících

  Hodnocení kytic a misek případně šperků a ozdob je rozděleno do dvou částí, hodnotí se zvlášť technické provedení a estetický vzhled. Vždy hodnotí více porotců samostatně a výsledně se jejich body sečtou. Vítězí soutěžící s nejvyšším počtem bodů. V případě shody dosažených bodů se porota sejde a shodné práce společně porovná a rozhodne většinou hlasů o konečném pořadí.


  Garant soutěže

  Garantem odborné úrovně soutěže je Komise pro práci s mládeží, která je zřízena na Ústředí ČZS. Její členové mají dlouhodobé zkušenosti s prací s mládeží a někteří jsou aktivními či bývalými pedagogy. Porotu tvoří profesionální floristé, případně členové Českého svazu květinářů a floristů ČR.

  Nahoru
  © 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
  Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
  Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv. Přihlásit