Přítomnost statutárních zástupců na ústředí ČZS

Statutární zástupci ČZS jsou k zastižení na ústředí jen v jednacích dnech, které nejsou závazné a jsou pro jednotlivé zástupce následující

Stanislav Kozlík předseda úterý až pátek
Ing. Marta Pawlicovátajemníkčtvrtek
Marcela Urbanová místopředseda pro finance a ekonomikudle dohody
MVDr. Stanislav Kubesa místopředseda pro odbornou činnost dle dohody
Mgr. Vlasta Ambrožová místopředseda pro propagaci, tisk a práci s mládeží dle dohody
JUDr. Jarmila Štroblová místopředseda pro právní záležitosti čtvrtek
Milan Pech člen představenstva  dle dohody

Z důvodu různých jednání mimo ústředí se mohou termíny měnit. Doporučujeme se na aktuální přítomnost statutárních zástupců předem informovat (případně se objednat) na sekretariátu ústředí u pí. Adámkové