hlavika

Zákon o podpoře zahrádkářské činnosti

Dne 1. 6. 2021 podepsal prezident České republiky Miloš Zeman zahrádkářský zákon 
Tím zahrádkáři završili dlouholeté úsilí o legislativní zakotvení své činnosti.

Zahrádkáři - zahrádkářská činnost - zahrádkářské osady a další termíny z pohledu zákonů nebyly dosud přesně definovány, některé obecně používané pojmy (zahradní domek aj.) díky změnám zákonů ze zákonů vymizely.

Zahrádkářský zákon to konečně napravuje, upravuje zahrádkářskou činnost jako veřejně prospěšnou, přináší definici zahrádkářské činnosti, zahrádkářské osady, stanoví způsob přenechání pozemků k zahrádkářské činnosti, upravuje smlouvy o pachtu a nájmu pozemku pro zahrádkářskou činnost, jakož i působnost orgánů veřejné správy (Státní pozemkový úřad, obec, Ministerstvo zemědělství) při podpoře zahrádkářské činnosti.

Zákon nabývá účinnost 1. 12. 2021.
Aplikace Zahrádkářského zákona do nájemních smluv

Vážení zahrádkáři, 
dovolujeme si Vám oznámit, že dne 1. 6. 2021 podepsal prezident České republiky Miloš Zeman zahrádkářský zákon. Zákon nabývá účinnost prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. Protože zákon byl vyhlášen (zveřejněn ve sbírce zákonů) 9. 6. 2021 nabyde účinnosti 1. 12. 2021. 

Zákon upravuje zahrádkářskou činnost jako veřejně prospěšnou, přináší definici zahrádkářské činnosti, zahrádkářské osady, stanoví způsob přenechání pozemků k zahrádkářské činnosti, upravuje smlouvy o pachtu a nájmu pozemku pro zahrádkářskou činnost, jakož i působnost orgánů veřejné správy (Státní pozemkový úřad, obec, Ministerstvo zemědělství) při podpoře zahrádkářské činnosti.

Vznik nájmu nebo pachtu, jakož i práva a povinnosti vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se však posuzují podle dosavadních právních předpisů. To znamená, že stávající smlouvy jsou platné a účinné, není je potřeba měnit nebo uzavírat nové. Ustanovení § 6 odst. 7 až 9 zahrádkářského zákona se použije i na nájem a pacht pozemku pro zahrádkářskou činnost vzniklou přede dnem účinnosti zákona.

V případě, že stávající smlouvy skončí, např. uplynutím doby, tak nové smlouvy se již musí uzavírat v souladu s ustanoveními zahrádkářského zákona k pachtu a nájmu.

V případě dotazů kontaktujte naši právní poradnu: JUDr. Jarmila Štroblová, pravnik@zahradkari.cz    

Dne: 10. 6. 2021
Za Český zahrádkářský svaz, z. s.
Stanislav Kozlík - předseda 
JUDr. Jarmila Štroblová - místopředseda
více -->


Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv. Přihlásit