hlavička

Dokumenty, předpisy, formuláře, loga

Činnost svazu se řídí tak jako v každém zapsaném spolku platnými právními předpisy ČR a zároveň Vnitrosvazovými předpisy.

Vnitrosvazové předpisy mají za úkol zajistit fungování svazu jak vůči orgánům státní správy tak uvniř při vztazích mezi jednotlivými členy. Mezi vnitrosvazové předpisy patří zejména Stanovy ČZS, Volební a jednací řád orgánů svazu a Osadní řád pro základní organizace. Tyto předpisy jsou sestavovány odborníky z řad členů na základě dlouholetých zkušeností a v plném souladu s zákony ČR. 

Informace o nových právních předpisech - zákonech, vyhláškách a vnitrosvazových předpisech publikuje ČZS ve Zpravodaji ČZS.

Zpravodaj ČZS dostává každá základní organizace několikrát ročně v tištěné podobě a pro ostatní zájemce z řad členů je k dispozici i v podobě souboru na webových stránkách.

Pro jednodušší provoz a předávání informací jsou pro členy a orgány svazu připraveny různé formuláře a tiskopisy, pro prezentaci ČZS loga v různém barevném provedení k použití v tisku i na vlastní vnitrosvazové materiály.

Některé materiály jsou interní povahy a proto jsou přístupné jen skupině oprávněných členů.
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv. Přihlásit