hlavička

Mimořádné opatření

Z důvodu aktuální epidemiologické situace je provoz Ústředí ČZS včetně redakce časopisu Zahrádkář omezen. Platí zákaz návštěv v budově Ústředí a kancelářích ÚS Praha město, Praha východ, Praha západ do odvolání. Úřední hodiny - pouze pro naléhavé důvody: Po-Pá 9-15 hodin.

Expedice časopisu Zahrádkář 4/2020

Dle sdělení České pošty může být doručení časopisu Zahrádkář opožděno z důvodu přednostního doručování důchodů. Expedice začala 24.3. a časopis by měl být doručen nejpozději do konce března.

Výtvarná soutěž

Výtvarná soutěž je v Českém zahrádkářském svazu pořádána od roku 1993 a je tak druhou celostátní nejstarší soutěží. Má velký ohlas především ve všech typech škol, od mateřských, přes základní až po zvláštní školy. Výtvarnými pracemi děti každoročně doslova zavalují ústředí ČZS a hodnotící komise má vždy mnoho práce, protože zaslaná díla jsou velmi pěkná.

[1] [2] [3] [4] (celkem: 16)

Výtvarná soutěž 2017
Český zahrádkářský svaz vyhláil 24. ročník výtvarné soutěže pro děti na téma:
"ZELENINA PLNÁ VITAMÍNŮ" 
V kategoriích:
Kresba, malba apod. a Polytechnické práce
A - mateřské školy; B - 1. stupeň ZŠ; C - 2. stupeň ZŠ + odpovídající ročníky gymnázií; D - speciální školy; E - základní umělecké školy.

Zdá se, že toto téma mládež skutečně oslovilo. Následovala doslova lavina výtvarných prací, jak kreseb, tak polygrafických z velmi různorodého materiálu.

Celkový počet se zastavil až na neuvěřitelných 3800. Před porotou stál tedy opravdu nelehký úkol s vyhodnocením, protože takové množství již naráží i na prostorové možnosti, kterými Svaz na Ústředí disponuje. Zápal a snaha po vítězství se tak soutěžícím upřít nedá. V některých případech si zvláště malí výtvarníci v zá­palu tvoření smísili zeleninu i s ovocem, ale vzhledem k tomu, že šlo o vynikající práce, porota byla v těchto případech trochu shovívavá. 

Je radostné, že se do soutěže zapojuje stále více škol. Vzhle­dem k tomu, že školy nebo územní sdružení mají omezený počet, kolik soutěžních prací mohou odeslat, jsou zaslané výtvory již opravdu na velmi dobré úrovni. V současné době převládá kresba a malba. V polytechnických pracích, kdy šlo dříve především o keramiku, nyní spíše využívají školy různé kombinované techniky s využitím papíru, plastů, textilu. Původně bylo stanoveno ocenění 5 jednotlivců a 3 kolektivů v každé kategorii. Porota však učinila výjimku a v některých kategoriích ocenila vzhledem k velkému množství zaslaných prací a k jejich kvalitě více autorů.
více -->

[1] [2] [3] [4] (celkem: 16)

V hodnotící komisi zasedají jak členové odborné komice ČZS tak skuteční odborníci v oboru, v posledních letech většinou z řad pedagogů uměleckoprůmyslových škol, nebo grafici činní ve svém oboru.

Počet účastníků této soutěže také každoročně stoupá. O úrovni prací se mohou všichni přesvědčit na výstavách ČZS nebo v zahrádkářském muzeu v Hradci Králové.

placená inzerce reklama
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv. Přihlásit