hlavička

Výtvarná soutěž

Výtvarná soutěž je v Českém zahrádkářském svazu pořádána od roku 1993 a je tak druhou celostátní nejstarší soutěží. Má velký ohlas především ve všech typech škol, od mateřských, přes základní až po zvláštní školy. Výtvarnými pracemi děti každoročně doslova zavalují ústředí ČZS a hodnotící komise má vždy mnoho práce, protože zaslaná díla jsou velmi pěkná.

[1] [2] [3] (celkem: 14)

Výtvarná soutěž 2019 - vyhlášení

Obr: 208.jpg

Český zahrádkářský svaz vyhlašuje 
26. ročník výtvarné soutěže na téma 
"Moje oblíbená rostlina"

celý text -->

Výtvarná soutěž 2018 - vyhodnocení

Obr: 188.jpg

Český zahrádkářský svaz vyhodnotil 25. ročník výtvarné soutěže na téma 
"Zahrádka pro všechny generace"

Děkujeme všem za obrovské množství zaslaných prací.  Vyhodnocení soutěže 2018 proběhlo. Seznam vítězů je uveden v následujících tabulkách a zaslaná díla v galerii. Výsledné vítězné práce zveřejníme i ve Zpravodaji ČZS.

celý text -->

Výtvarná soutěž 2017

Český zahrádkářský svaz vyhláil 24. ročník výtvarné soutěže pro děti na téma:
"ZELENINA PLNÁ VITAMÍNŮ" 
V kategoriích:
Kresba, malba apod. a Polytechnické práce
A - mateřské školy; B - 1. stupeň ZŠ; C - 2. stupeň ZŠ + odpovídající ročníky gymnázií; D - speciální školy; E - základní umělecké školy.

Zdá se, že toto téma mládež skutečně oslovilo. Následovala doslova lavina výtvarných prací, jak kreseb, tak polygrafických z velmi různorodého materiálu.

Celkový počet se zastavil až na neuvěřitelných 3800. Před porotou stál tedy opravdu nelehký úkol s vyhodnocením, protože takové množství již naráží i na prostorové možnosti, kterými Svaz na Ústředí disponuje. Zápal a snaha po vítězství se tak soutěžícím upřít nedá. V některých případech si zvláště malí výtvarníci v zá­palu tvoření smísili zeleninu i s ovocem, ale vzhledem k tomu, že šlo o vynikající práce, porota byla v těchto případech trochu shovívavá. 

Je radostné, že se do soutěže zapojuje stále více škol. Vzhle­dem k tomu, že školy nebo územní sdružení mají omezený počet, kolik soutěžních prací mohou odeslat, jsou zaslané výtvory již opravdu na velmi dobré úrovni. V současné době převládá kresba a malba. V polytechnických pracích, kdy šlo dříve především o keramiku, nyní spíše využívají školy různé kombinované techniky s využitím papíru, plastů, textilu. Původně bylo stanoveno ocenění 5 jednotlivců a 3 kolektivů v každé kategorii. Porota však učinila výjimku a v některých kategoriích ocenila vzhledem k velkému množství zaslaných prací a k jejich kvalitě více autorů.

celý text -->

Výtvarná soutěž 2016

Odborná komise 28. dubna vyhodnotila malby, kresby i polytechnické práce. Celkem do soutěže bylo zasláno přes 2 tisíce výtvarných děl a tak i po stránce prostorové bylo vyhodnocení velmi pracné.
Do soutěže byla přidána navíc skupina E - základní umělecké školy, která ale u polytechnických prací nebyla hodnocena.

celý text -->

Výtvarná soutěž 2015

22. ročník na téma: "KYTICE VE VÁZE"

Do soutěže dorazilo celkem 1560 maleb a polytechnických prací. Pro vyhodnocení výtvarných prací se koncem dubna se sešla komise pro práci s mládeží zastoupená Mgr. Vlastou Ambrožovou, Rudolfem Peterkem a Mgr. Janou Oršelovou.

celý text -->

[1] [2] [3] (celkem: 14)

V hodnotící komisi zasedají jak členové odborné komice ČZS tak skuteční odborníci v oboru, v posledních letech většinou z řad pedagogů uměleckoprůmyslových škol, nebo grafici činní ve svém oboru.

Počet účastníků této soutěže také každoročně stoupá. O úrovni prací se mohou všichni přesvědčit na výstavách ČZS nebo v zahrádkářském muzeu v Hradci Králové.

Celkem:
Dnes:
On line:
4868041
615790
7
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv. Přihlásit