hlavička
placená inzerce reklama

Formuláře a vzory ke stažení

Předkládáme vám často používané formuláře a vzory smluv, které potřebujete ke své činnosti. Soubory ke stažení (pravý sloupec) jsou jak ve formátu *.PDF (k vytištění a doplnění) tak ve formátu *.DOC či *.XLS k vyplnění a dodatečné úpravě přímo na PC v textovém či tabulkovém editoru.
Název formuláře
soubory ke stažení
Přihláška za člena do ČZS
(nutno doplnit číslo ZO a ÚS)
formátu A4 - .doc formát A4 - .pdf
formát A6 - .doc formát A6 - .pdf
Směrnice k přijímání právnické osoby za člena ČZS z.s. a o její činnosti - smlouva k vyplnění
soubor ve formátu pro MsWord - .doc
Registrační list organizační jednotky
určený pro ZO a SZO ČZS
(vysvětlivky - soubor .pdf)
soubor ve formátu pro Ms.Excel - .xls
soubor ve formátu pro Acrobat Reader - .pdf
Registrační list organizační jednotky
určený pro ÚS ČZS
(vysvětlivky - soubor .pdf)
soubor ve formátu pro Ms.Excel - .xls
soubor ve formátu pro Acrobat Reader - .pdf
Oznámení zvolených delegátů
ZO, SZO na územní konferenci ČZS
soubor .xls -soubor .pdf.

Oznámení zvolených delegátů ÚS na sněm ČZS soubor .xls - soubor .pdf.
Přehled o činnosti ZO ČZS - hlášení pro ÚS ČZS
(uveřejňován ve Věstníku ČZS)
soubor ve formátu pro Ms.Word - .doc
soubor ve formátu pro Acrobat Reader - .pdf
Přehled o činnosti ÚS ČZS - hlášení pro ústředí ČZS
(tzv. sumář)
soubor ve formátu pro Ms.Word - .doc
soubor ve formátu pro Acrobat Reader - .pdf
Smlouva o správě, provozu, údržbě, obnově a úhradách užívání společných zařízení ZO ČZS
soubor ve formátu pro Ms.Word - .doc
soubor ve formátu pro Acrobat Reader - .pdf
Matriční kniha členů ZO ČZS soubor ve formátu pro Acrobat Reader - .pdf
Návrh na ocenění od RR ČZS soubor ve formátu pro Ms.Word - .doc
soubor ve formátu pro Acrobat Reader - .pdf
Osadní řád - vzor k doplnění.
soubor ve formátu pro Ms.Word - .doc
Čestné prohlášení člena k registraci ZO
soubor ve formátu pro Ms.Word - .doc
Vzor souhlasu s umístěním sídla ZO
soubor ve formátu pro Ms.Word - .doc
Celkem:
Dnes:
On line:
4591490
339239
10
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv. Přihlásit