Formuláře a vzory ke stažení

Předkládáme vám často používané formuláře a vzory smluv, které potřebujete ke své činnosti. Soubory ke stažení jsou většinou jak ve formátu *.PDF (k vytištění a doplnění) tak ve formátu *.DOC či *.XLS k vyplnění a dodatečné úpravě přímo na PC v textovém či tabulkovém editoru.

Základní svazové formuláře
Přihláška za člena

Přihláška za člena do ČZS - (nutno doplnit číslo ZO a ÚS) formát A4 - .doc
text další

Přihláška za člena do ČZS - (nutno doplnit číslo ZO a ÚS) formát A4 - .pdf
pdf další

Přihláška za člena do ČZS - (nutno doplnit číslo ZO a ÚS) formát A6 - .doc
text další

Přihláška za člena do ČZS - (nutno doplnit číslo ZO a ÚS) formát A6 - .pdf
pdf další

Směrnice k přijímání právnické osoby za člena ČZS z.s. a o její činnosti
soubor pro MS.Word - smlouva k vyplnění .doc
text další

Smlouva o správě, provozu, údržbě, obnově a úhradách užívání společných zařízení ZO ČZS
soubor pro MS.Word (editovatelný) .doc
text další

Smlouva o správě, provozu, údržbě, obnově a úhradách užívání společných zařízení ZO ČZS
soubor pdf.
pdf další

Matriční kniha členů ZO ČZS
soubor .pdf
pdf další

Registrace, zápisy do spolkového rejstříku
Pro ZO

Registrační list pro ZO a SZO ČZS
soubor pro MS.Excel - xls (editovatelný) platný od roku 2019
tab další

Registrační list pro ZO a SZO ČZS
soubor pdf platný od roku 2019
pdf další

Vysvětlivky k registračnímu listu pro ZO a SZO
soubor .pdf
pdf další

Žádost o provedení změny ve spolkovém rejstříku
editovatelný soubor .doc
text další

Žádost o provedení změny ve spolkovém rejstříku
soubor pdf.
pdf další

Čestné prohlášení člena k registraci ZO
soubor pro MS.Word .doc
text další

Čestné prohlášení člena k registraci ZO
soubor .pdf
pdf další

Vzor souhlasu s umístěním sídla ZO
soubor pro MS.Word .doc
text další

Pro ÚS

Registrační list pro ÚS ČZS
soubor pro MS.Excel .xls (editovatelný) platný od roku 2019
tab další

Registrační list pro ÚS ČZS
soubor pdf. platný od roku 2019
pdf další

Vysvětlivky k registračnímu listu pro ÚS ČZS
soubor pro MS.Word .doc
text další

K činnosti ZO

Přehled o činnosti ZO ČZS
- hlášení pro ÚS ČZS, soubor pro MS.Word .doc
text další

Přehled o činnosti ZO ČZS
- hlášení pro ÚS ČZS, soubor .pdf
pdf další

Oznámení zvolených delegátů ZO, SZO na územní konferenci ČZS
soubor pro MS.Excel .xls
tab další

Oznámení zvolených delegátů ZO, SZO na územní konferenci ČZS
soubor .pdf
pdf další

K činnosti ÚS

Oznámení zvolených delegátů ÚS na sněm ČZS
soubor pro MS.Excel - .xls
tab další

Oznámení zvolených delegátů ÚS na sněm ČZS
soubor .pdf
pdf další

Přehled o činnosti ÚS a Hodnotící formulář aktivity ÚS ČZS
- hlášení pro Ústředí ČZS soubor pro MS.Word .doc (tzv. sumář a aktivita)
text další

Přehled o činnosti ÚS a Hodnotící formulář aktivity ÚS ČZS
- hlášení pro Ústředí ČZS soubor .pdf (tzv. sumář a aktivita)
pdf další

Návrh na ocenění od RR ČZS
soubor pro MS.Word .doc
text další

Návrh na ocenění od RR ČZS
soubor .pdf
pdf další

Nakládádní s osobními údaji - GDPR

Předpis upravující nakládání s osobními údaji
soubor PDF
pdf další

Předpis upravující nakládání s osobními údaji
soubor pro MS.Word .docx
text další

Souhlas se zpracováním osobních údajů
soubor .pdf
pdf další

Souhlas se zpracováním osobních údajů
soubor pro MS.Word .doc
text další

Souhlas se použitím fotografií a osobních údajů dítěte
soubor pro MS.Word .docx
text další

Souhlas se použitím fotografií a osobních údajů dítěte
soubor .PDF
pdf další

Pro výstavy

Výstavní štítek k exponátům
Šablona (8 štítků na str. A4 se znakem ČZS) ve formátu *.doc - k vyplnění a vytištění - včetně krátkého návodu.
text další

OSTATNÍ

Darovací smlouva pro poskytnutí daru základní organizaci - územnímu sdružení
Vytvořena po tornádu na Moravě v červenci 2021 pro poskytnutí daru pro poničené ZO ČZS. Lze použít i pro jiné účely darování.
text další