Formuláře a vzory ke stažení

Předkládáme vám často používané formuláře a vzory smluv, které potřebujete ke své činnosti. Soubory ke stažení jsou většinou jak ve formátu *.PDF (k vytištění a doplnění) tak ve formátu *.DOC či *.XLS k vyplnění a dodatečné úpravě přímo na PC v textovém či tabulkovém editoru.

Základní svazové formuláře

Přihláška za člena
Přihláška za člena do ČZS - (nutno doplnit číslo ZO a ÚS) formát A4
text další pdf další

Přihláška za člena
Přihláška za člena do ČZS - (nutno doplnit číslo ZO a ÚS) formát A6
text další pdf další

Směrnice k přijímání právnické osoby za člena ČZS z.s. a o její činnosti
soubor pro MS.Word - smlouva k vyplnění .doc
text další

Smlouva o správě, provozu, údržbě, obnově a úhradách užívání společných zařízení ZO ČZS
Uzavíraná s nečlenem užívajícím zahrádku v osadě ZO.
text další pdf další

Matriční kniha členů ZO ČZS
soubor .pdf
pdf další

Registrace, zápisy do spolkového rejstříku

Všechny dokumenty jsou nyní na samostatné stránce o volbách 2024
so
další

K činnosti ZO

Přehled o činnosti ZO ČZS
- hlášení pro ÚS ČZS
text další pdf další

Oznámení zvolených delegátů ZO, SZO na územní konferenci ČZS
tab další pdf další

Pozvánka na zasedání členské schůze
text další

Usnesení ze zasedání členské schůze + Listina přítomných
Použije se při členské schůzi i ve volebním roce, zahrnuje usnesení o činnosti ZO.
text další

Usnesení o volbě ze zasedání členské schůze + Listina přítomných
Použije se v roce voleb po zvolení nového výboru (2024, 2029 ...)
text další

K činnosti ÚS

Oznámení zvolených delegátů ÚS na sněm ČZS
tab další pdf další

Přehled o činnosti ÚS a Hodnotící formulář aktivity ÚS ČZS
- hlášení pro Ústředí ČZS (tzv. sumář a aktivita)
text další pdf další

Návrh na ocenění od RR ČZS
Vzor 2022 - soubor pro MS.Word .doc i PDF
text další pdf další

Nakládádní s osobními údaji - GDPR

Předpis upravující nakládání s osobními údaji
pdf další text další

Souhlas se zpracováním osobních údajů
text další pdf další

Souhlas se použitím fotografií a osobních údajů dítěte
text další pdf další

Pro výstavy

Výstavní štítek k exponátům
Šablona (8 štítků na str. A4 se znakem ČZS) ve formátu *.doc - k vyplnění a vytištění - včetně krátkého návodu.
text další

OSTATNÍ

Darovací smlouva pro poskytnutí daru základní organizaci - územnímu sdružení
Vytvořena po tornádu na Moravě v červenci 2021 pro poskytnutí daru pro poničené ZO ČZS. Lze použít i pro jiné účely darování.
text další