Sněm Českého zahrádkářského svazu

Sněm Českého zahrádkářského svazu je nejvyšší orgán svazu a koná se dle Stanov ČZS platných od r. 2014 vždy jedenkrát za 5 let - na počátku nového volebního období. Delegáty sněmu volí zprostředkovaně všichni členové svazu na územních konferencích. Sněm rozhoduje o koncepčním a hlavním zaměření svazu pro následující volební období a mimo jiné volí republikovou radu, představenstvo svazu a kontrolní a rozhodčí komisi svazu.

II. SNĚM ČZS 2019

Sněm se konal v Praze dne 23.-24. listopadu v hotelu Pramen při SOU gastronomie a podnikání v Praze 9. Kromě volby nového představenstva a předsedy ČZS byly schváleny nové Stanovy ČZS a Volební a jednací řád.

V sobotu Sněm navštívil premiér Andrej Babiš a ministryně financí Alena Schillerová. Premiér vyslovil podporu zahrádkářskému zákonu a připravil ho k projednání na zasedání vlády.


číst dále

I. SNĚM ČZS

I. SNĚM se konal ve dnech 28.–29. 11. 2014 v hotelu Černigov v Hradci Králové. Sněmu se zúčastnilo 99 delegátů. Zasedání byl přítomen i předseda vlády ČR Mgr. Bohuslav Sobotka, Ing. Pavel Veselý, poradce předsedy vlády, nám. ministra zemědělství Ing. J. Šnejdrla, místopředseda zeměd. výboru PSČR poslanec Ing. Jan Volný, primátor Hradce Králové MUDr. Zdeněk Fink a další významní hosté. 


číst dále

Na Sněmu jsou schvalovány nové Stanovy ČZS a případně dle potřeby další celosvazové dokumenty jako např. Jednací řád a volební řád orgánů Svazu a další.