hlavika

Věstníky

Český zahrádkářský svaz do konce roku 2013 vydával pro své členy 2-4 x ročně Věstník, ve kterém informoval své členy o nově vydaných zákonech a dalších předpisech týkajících se Svazu, o jednání Republikové rady, hospodaření Svazu, o připravovaných akcích, o  výstavách a dalším dění ve Svazu.

Věstníky jsou dostupné v podobě PDF souborů od roku 2002. V případě potřeby starších vydání se obraťte na sekretariát ústředí, archivní výtisky jsou poskytovány ZO do vyčerpání zásob.

[1] [2] [3] .. [7](celkem: 33)

Věstník 1/2013 1.   Usnesení ze 7. zasedání RR ČZS o.s. v Pardubicích
2.   Dále k návrhu zahrádkářského zákona
3.   Návrh zahrádkářského zákona II.
4.   Stanoviska připomínkových míst a vypořádání připomínek k návrhu zarádkářského zákona
5.   Metodika postupu majetkového vypořádání při zániku základní organizace ČZS
6.   Výzva k odkoupení pozemků od Státního pozemkového úřadu
7.   Stanovisko Státního pozemkového úřadu k předkupnímu právu u pozemků
8.   Návrh nových stanov Českého zahrádkářského svazu
9.   Harmonogram uplatnění změn ve stanovách ČZS v souladu s novým Občanským zákoníkem
10.   Zápis z oblastních porad, které se konaly v březnu 2013
11.   Zásady pro poskytování a použití prostředků ze státní dotace MZe ČR
12.   Návod pro ÚS (ZO) k žádosti pro poskytování a použití prostředků ze státní dotace MZe ČR
13.   Úsporná opatření (pro rok 2013)
14.   Pochlubte se svými zahrádkami
15.   Členové ČZS získali slevu na výrobky Rehau
16.   Vyhodnocení fotografické soutěže
17.   Vyhodnocení výtvarné soutěže 2013
18.   Vyhlášení 4. ročníku fotografické soutěže
19.   Vyhlášení 21. ročníku výtvarné soutěže
20.   Elektronická komunikace v rámci ČZS
21.   Výstava Pražské zahrádkové osady
22.   Doporučený kolektiv lektorů
23.   Pomologický seminář pro odborné instruktory ČZS 2013
24.   Školení vedoucích moštáren
25.   Společenská rubrika
26.   Výstavy a příbuzné akce v roce 2013
27.   Nabídka CD (DVD) ROM pro zahrádkáře
28.   Nástěnné kalendáře na rok 2014 ČZS a stolní kalendáře od firmy SEMO
29.   Předplatitelská soutěž časopisu Zahrádkář
30.   Velká rodina zahrádkářů se schází již i na Facebooku
31.   Evidenční program a webové stránky pro ZO ČZS
32.   Právní poradna na Ústředí pro organizace a členy ČZS
více -->

[1] [2] [3] .. [7](celkem: 33)

Věstník v tištěné podobě dostávaly po třech výtiscích základní organizace ČZS. Věstníky jsou k dispozici ke stažení v podobě souborů PDF z detailu článku.
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv. Přihlásit