Mladí zahrádkáři

pracují v Českém zahrádkářském svazu v kroužcích "Mladý zahrádkář".

Práce s mládeží má v ČZS již dosti dlouhou historii, její koordinací byla pověřena komise pro práci s mládeží, která získává mládež se vztahem k přírodě a zahrádkářské činnosti, aby svaz měl své pokračovatele.

O vyhlášení nových podmínek soutěže i o výsledcích uplynulého kola jsou zahrádkáři pravidelně informováni nejen zde, ale také prostřednictvím Zpravodaje ČZS.

Soutěž - Mladý zahrádkář

Nejrozsáhlejší a historicky nejstarší vědomostní soutěž, která byla poprvé pořádána v roce 1977 a uskutečnila se na místní úrovni jen v několika základních organizacích. Díky velkému úspěchu se v roce 1981 sjela soutěžní družstva z 12 okresů na první celostátní soutěži.

Soutěž probíhá každoročně v základních organizacích případně v kroužcích při školách. Pokračuje na územních sdruženích ČZS, kde podle svých znalostí postupují soutěžící do národního kola. Počet územních sdružení, která vysílají vítěze okresních kol soutěže do národního kola, stále stoupá.

Naší snahou je vždy zapojit do jednotlivých soutěží co nejvíce dětí bez ohledu na to, zda jsou organizovány v kroužcích při základních organizacích, územních radách ČZS nebo v přírodovědných kroužcích při školách a stanicích mladých přírodovědců.


číst dále

Výtvarná soutěž

Další velmi úspěšná soutěž pro děti, která je pořádána již od roku 1993. Má velký ohlas především ve všech typech škol, od mateřských, přes základní až po zvláštní školy. Výtvarnými pracemi děti každoročně doslova zavalují Ústředí ČZS a hodnotící komise má vždy mnoho práce, protože práce jsou na velmi dobré úrovni.

V hodnotící komisi jsou skuteční odborníci, v posledních letech většinou z řad pedagogů uměleckoprůmyslových škol, nebo výtvarníci činní ve svém oboru.

Počet účastníků této soutěže se každoročně zvyšuje. O úrovni prací se mohou všichni přesvědčit na mnohých výstavách ČZS nebo v zahrádkářském muzeu v Hradci Králové.


číst dále

Fotografická soutěž

Jde o poměrně mladou soutěž, pořádanou pro mládež ve věku 15-18 let. Přesto, že se její historie datuje teprve od roku 2010, kdy byla poprvé vyhlášena, má velmi kladný ohlas.

Hned v prvním roce se do soutěže sešlo ke stu soutěžních fotografií, které následně ozdobily celostátní výstavy na kterých se podílí Český zahrádkářský svaz. Vítězné fotografie jsou pak používány i k propagaci zahrádkářské činnosti Svazu.

Vyhlášená témata jsou vždy se zaměřením na zahradu, přírodu a rostliny. Je až obdivuhodné jak pěkné snímky mladí amatérští fotografové do soutěže zasílají.


číst dále

Floristická soutěž

Nejnovější soutěž vyhlašovaná Českým zahrádkářským svazem. Poprvé byla vyhlášena roce 2012. Soutěž má porovnat schopnosti a dovednosti mládeže ve věku 12-18 let ve floristice. Že mládež je ve floristice velmi zručná se již dlouhou dobu ukazuje na soutěžích Mladý zahrádkář, kde bývá floristika jako doplňkový program pro volný čas mezi disciplínami vlastní soutěže. To také dalo podnět ke vzniku této samostatné soutěže.

V rámci soutěže vznikají nádherná aranžmá na velmi vysoké úrovni. Soutěž začíná v okresních kolech na územním sdružení, nejúspěšnější pak postupují do zemských kol na Moravě a v Čechách. Soutěž pak vrcholí celostátním kolem, které bývá pořádáno na některé celostátní výstavě spolupořádané Svazem a stávají se výstavními exponáty.

Na odbornou úroveň dohlíží Komise pro práci s mládeží a ve vyšších kolech i profesionální floristé ČR. Úspěšní finalisté mají nově možnost se zúčastnit profesionální floristické soutěže "Děčínská kotva".


číst dále

Příroda kolem nás

Vědomostní elektronická soutěž včelařů, myslivců, rybářů a zahrádkářů o znalostech z naší přírody je vyhlašována Českým svazem včelařů společně s dalšími zájmovými svazy v ČR a je určena zejména pro mládež do 16 let, i když se do ní v poslední době zapojují i starší soutěžící.

Soutěž započala již v 90. letech minulého století a postupně se do ní zapojovaly jednotlivé zájmové svazy. Z počátku probíhala korespondenčně, postupně se přesouvala na webové stránky, kde bylo možné stáhnout otázky a ty po vyplnění odeslat na ČSV. Od roku 2015 probíhá soutěž již online plně na webových stránkách.

Vyhlašovatelem soutěže je Český svaz včelařů spolu s partnery: Českomoravská myslivecká jednota, Český rybářský svaz, Český zahrádkářský svaz a Český svaz chovatelů, organizátorem je Střední odborné učiliště včelařské Nasavrky.

číst dále

ČZS pro mladé zahrádkáře kromě soutěží s vedení kroužků vydává odborné publikace, v poslední době pod názvem Lexikon pro mladé a začínající zahrádkáře. Ty mají pomoci zejména v rozšíření základních vědomostí mládeže v kroužcích Mladý zahrádkář.