hlavička

Mladí zahrádkáři

pracují v Českém zahrádkářském svazu v kroužcích "Mladý zahrádkář".

Práce s mládeží má v ČZS již dosti dlouhou historii, její koordinací byla pověřena komise pro práci s mládeží, která získává mládež se vztahem k přírodě a zahrádkářské činnosti, aby svaz měl své pokračovatele.

O vyhlášení nových podmínek soutěže i o výsledcích uplynulého kola jsou zahrádkáři pravidelně informováni nejen zde, ale také prostřednictvím Zpravodaje ČZS.

(celkem: 5)

Soutěž - Mladý zahrádkář

Obr: 1.jpg

Nejrozsáhlejší a historicky nejstarší vědomostní soutěž. Poprvé byla vyhlášena v roce 1977 a uskutečnila se na místní úrovni, v roce 1981 se pak sjela soutěžní družstva z 12 okresů na první celostátní soutěži.

Soutěž probíhá každoročně v základních organizacích, pokračuje na územních sdruženích ČZS a vrcholí národním kolem. Počet územních rad, které vysílají vítěze okresních kol soutěže do národního kola stále stoupá.

Naší snahou je vždy zapojit do jednotlivých soutěží co nejvíce dětí bez ohledu na to, zda jsou organizovány v kroužcích při základních organizacích, územních radách ČZS nebo v přírodovědných kroužcích při školách a stanicích mladých přírodovědců.

celý text -->

Výtvarná soutěž

Obr: 2.jpg

Další velmi úspěšná soutěž pro děti, která je pořádána již od roku 1993. Má velký ohlas především ve všech typech škol, od mateřských, přes základní až po zvláštní školy. Výtvarnými pracemi děti každoročně doslova zavalují ústředí ČZS a hodnotící komise má vždy mnoho práce, protože práce jsou velmi pěkné.

V hodnotící komisi jsou skuteční odborníci, v posledních letech většinou z řad pedagogů uměleckoprůmyslových škol, nebo grafici činní ve svém oboru.

Počet účastníků této soutěže také každoročně stoupá. O úrovni prací se mohou všichni přesvědčit na výstavách ČZS nebo v zahrádkářském muzeu v Hradci Králové.

celý text -->

Fotografická soutěž

Obr: 3.jpg

Jde o poměrně mladou soutěž, pořádanou pro mládež ve věku 15-18 let. Přesto, že se její historie datuje teprve do roku 2010, kdy byla poprvé vyhlášena, má velmi kladný ohlas.

Hned v prvním roce se do soutěže sešlo ke stu soutěžních fotografií, které následně ozdobily celostátní výstavy na kterých se podílí Český zahrádkářský svaz.

Vyhlášená témata jsou vždy se zaměřením na zahradu, přírodu a rostliny.

celý text -->

Floristická soutěž

Obr: 4.jpg

Je nejnovější soutěží vyhlášenou Českým zahrádkářským svazem poprvé v roce 2012. Soutěž má porovnat schopnosti a dovednosti mládeže ve věku 12-18 let ve floristice. Že mládež je ve floristice velmi zručná se již dlouhou dobu ukazuje na soutěžích Mladý zahrádkář, kde bývá floristika jako doplňkový program pro volný čas mezi disciplínami vlastní soutěže. To také dalo podnět ke vzniku této samostatné soutěže.

Věříme, že vzniknou krásná a zajímavá díla, která se budou prezentovat při celostátní výstavě Květy 2012 v Lysé nad Labem.

celý text -->

Vědomostní soutěž včelařů, myslivců, rybářů a zahrádkářů

Vědomostní elektronická soutěž o znalostech z naší přírody je vyhlašována Českým svazem včelařů společně s dalšími zájmovými svazy v ČR a je určena zejména pro mládež do 16 let, i když se do ní v poslední době zapojují i starší soutěžící.

Soutěž započala již v 90. letech minulého století a postupně se do ní zapojovaly jednotlivé zájmové svazy. Z počátku probíhala korespondenčně, postupně se přesouvala na webové stránky, kde bylo možné stáhnout otázky a ty po vyplnění odeslat na ČSV. Od roku 2015 probíhá soutěž již online plně na webových stránkách.

Vyhlašovatelem soutěže je Český svaz včelařů spolu s partnery: Českomoravská myslivecká jednota, Český rybářský svaz, Český zahrádkářský svaz a Český svaz chovatelů, organizátorem je Střední odborné učiliště včelařské Nasavrky.

celý text -->

(celkem: 5)

ČZS pro mladé zahrádkáře kromě soutěží s vedení kroužků vydává odborné publikace, v poslední době pod názvem Lexikon pro mladé a začínající zahrádkáře. Ty mají pomoci zejména v rozšíření základních vědomostí mládeže v kroužcích Mladý zahrádkář.

Celkem:
Dnes:
On line:
4862265
610014
8
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv. Přihlásit