Mladí zahrádkáři

pracují v Českém zahrádkářském svazu v kroužcích "Mladý zahrádkář".

Práce s mládeží má v ČZS již dosti dlouhou historii, její koordinací byla pověřena komise pro práci s mládeží, která získává mládež se vztahem k přírodě a zahrádkářské činnosti, aby svaz měl své pokračovatele.

O vyhlášení nových podmínek soutěže i o výsledcích uplynulého kola jsou zahrádkáři pravidelně informováni nejen zde, ale také prostřednictvím Zpravodaje ČZS.

následující
Soutěž - Mladý zahrádkář

Obr: 1

Nejrozsáhlejší a historicky nejstarší vědomostní soutěž, která byla poprvé pořádána v roce 1977 a uskutečnila se na místní úrovni jen v několika základních organizacích. Díky velkému úspěchu se v roce 1981 sjela soutěžní družstva z 12 okresů na první celostátní soutěži.

Soutěž probíhá každoročně v základních organizacích případně v kroužcích při školách. Pokračuje na územních sdruženích ČZS, kde podle svých znalostí postupují soutěžící do národního kola. Počet územních sdružení, která vysílají vítěze okresních kol soutěže do národního kola, stále stoupá.

Naší snahou je vždy zapojit do jednotlivých soutěží co nejvíce dětí bez ohledu na to, zda jsou organizovány v kroužcích při základních organizacích, územních radách ČZS nebo v přírodovědných kroužcích při školách a stanicích mladých přírodovědců.

zpět

ČZS pro mladé zahrádkáře kromě soutěží s vedení kroužků vydává odborné publikace, v poslední době pod názvem Lexikon pro mladé a začínající zahrádkáře. Ty mají pomoci zejména v rozšíření základních vědomostí mládeže v kroužcích Mladý zahrádkář.