Fotografická soutěž

Český zahrádkářský svaz vyhlásil poprvé fotografickou soutěž v roce 2011.
Od roku 2012 byla rozdělena na dvě věkové kategorie.
I. kategorie pro základní školy a odpovídající ročníky gymnázií,
II. kategorie pro střední školy.

Podmínky soutěže:

 • Do soutěže budou zařazeny nejvýše 3 snímky od jednoho autora
 • V každé kategorii je vyhlášeno a oceněno prvních 5 vítězných fotografií.
 • Poskytnuté fotografie jsou dále použity k propagaci činnosti Svazu, především jeho práce s mládeží.
 • zasláním fotografie do soutěže dáváte souhlas s jejich nekomerčním využitím v rámci ČZS, zveřejněním na webu ČZS, v časopisu Zahrádkář, ve Zpravodaji ČZS a na výstavách pořádaných ČZS nebo s účastí ČZS.


Včela na podbělu

Technické požadavky na fotografie


 • fotografie je možné zasílat do soutěže jen v datové podobě na ustredi@zahradkari.cz,
 • u větších obrázků doporučujeme odeslat každý obrázek zvlášť, u zprávy si nastavte vyžádání odpovědi pro kontrolu doručení.
 • minimální velikost obrázku = 1,5 Mpx,
  (velikost byla zvolena s ohledem na tiskovou velikost),
 • maximální velikost souboru = 4 MB
  (velikost byla zvolena s ohledem na zasílání e-mailem),
 • fotografie označí autor svým jménem, adresou, věkem třídou a školou,
 • autor fotografie v  e-mailu uvede svůj výslovný souhlas s nekomerčním použitím fotografie v souladu s podmínkami soutěže.
 
Fotografie budou vystaveny na výstavě "KVĚTY" v Lysé nad Labem a publikovány v časopisu Zahrádkář a na webových stránkách ČZS.

1 2 (celkem: 17)

Skalky a skalničky - fotografická soutěž 2023

Český zahrádkářský svaz vyhlašuje 12. ročník fotografické soutěže na téma "Skalky a skalničky"

Fotografie je nutné zaslat na Ústředí ČZS (ustredi@zahradkari.cz) nejpozději do konce ledna 2023.

Uveďte své jméno, rok narození, jméno a adresu školy, kontakt (email, telefon)

číst dále
Fotografická soutěž 2022 - vyhodnocení

Do 11. ročníku fotografické soutěže, tentokrát na téma "Ovoce našich zahrádek" bylo zasláno celkem 95 fotografií. Z nich bylo vyhodnoceno a oceněno celkem 10 soutěžících. 

Vzhledem k tomu, že většina autorů tvořili žáci ZŠ, rozhodla porota ocenit v kategorii ZŠ 7 prací (z 86) a v kategorii SŠ 3 práce (z 9). 
Předvýběr provedli odborníci - Jan Stanzel a Dalibor Auf s ohledem na kvalitu prací a splnění zadaného úkolu. Komise pro práci s mládeží stanovila konečné pořadí, na které se můžete podívat v galerii.

číst dále
Ovoce našich zahrádek - fotografická soutěž 2022

Komise pro práci s mládeží ČZS vyhlašují fotografickou soutěž pro rok 2022 s názvem 

„Ovoce našich zahrádek“Téma otvírající všem malým zahradníčkům, pozorovatelům přírody a mlsounům nevídané možnosti. Dozrávající ovoce na stromech, keřích a keříčcích, letní ovocné koláče nebo i jahodové knedlíky, podzimní sklizeň spojenou s následným zpracováním, ale i nápadité záznamy z vašeho každodenního života na zahradě – to vše a určitě mnohem více si můžete představit pod tématem aktuálního ročníku tradiční fotosoutěže o velmi pěkné ceny.

číst dále
Fotografická soutěž 2021 - vyhodnocení

Komise pro práci s mládeží ČZS a redaktoři časopisu Zahrádkář koncem ledna vyhodnotili zaslané fotografie do 10. ročníku fotografické soutěže, která byla na téma 

"Náš život s rostlinami".
 
Celkem bylo zasláno 140 fotografií, z toho ZŠ - 112, SŠ  - 28. Oceněno bylo v každé kategorii 5 fotografií. Předvýběr provedli odborníci - J. Stanzel a D. Auf s ohledem na kvalitu prací a splnění zadaného tématu, i když tentokrát mohlo být téma pojato velice široce. Někdo věnoval pozornost jednotlivým rostlinám, jiné zaujal pohled na přírodu kolem nás. Komise pro práci s mládeží stanovila konečné pořadí. Prvním místem v kategorii Základní školy se rozhodla výjimečně ocenit 4 autory z jedné školy jako celek.
 
Jak dopadlo pořadí se podívejte v následující tabulce, zaslané snímky jsou připojeny v malé galerii. 
 
 

číst dále
Fotografická soutěž 2021 vyhlášení

Český zahrádkářský svaz vyhlásil 10. ročník fotografické soutěže na téma 

Náš život s rostlinami


číst dále
Fotografická soutěž 2020 - vyhodnocení

Komise pro práci s mládeží ČZS a redaktoři časopisu Zahrádkář koncem února vyhodnotili zaslané fotografie do 9. ročníku fotografické soutěže, která byla na téma 

"Krása květů".

číst dále
Fotografická soutěž 2020 - vyhlášení

Český zahrádkářský svaz vyhlašuje 
9. ročník fotografické soutěže na téma
"Krása květů"

číst dále
Fotografická soutěž 2019 - výsledky

Devátý ročník fotografické soutěže byl na téma "Zátiší s květinou, zeleninou nebo ovocem".

Do soutěže zasílali své soutěžní příspěvky žáci ve dvou kategoriích (základní školy, střední školy). Každý účastník mohl poslat do konce ledna 2019 max. 3 fotografie.
Do soutěže celkem přišlo 134 fotografií z nichž některé nesplnily zadání tématem a velké množství bylo těch co nesplnily podmínky pro svou malou velikost. Obrázky o velikosti 480 x 480 bodů a podobně do soutěže skutečně zařadit nelze i přesto že jinak měly šanci na umístění.
Porota složená z členů komise pro práci s mládeží a po předchozím výběru redaktorů časopisu Zahrádkář se rozhodla ocenit 5 nejlepších ze skupiny mladších a 3 ze skupiny juniorů.

číst dále
Fotografická soutěž 2019 - vyhlášení

Český zahrádkářský svaz vyhlašuje 
9. ročník fotografické soutěže na téma
"Zátiší s květinou, zeleninou nebo ovocem"

číst dále
Fotografická soutěž 2018

Český zahrádkářský svaz vyhlásil pro rok 2018 8. ročník fotografické soutěže na téma "Výstavy ČZS ve fotografii". 

Do soutěže zasílali své soutěžní příspěvky žáci ve dvou kategoriích (základní školy, střední školy). Každý účastník mohl poslat do konce ledna 2018 max. 3 fotografie.
Porota složená z členů komise pro práci s mládeží a po předchozím výběru redaktorů časopisu Zahrádkář se rozhodla ocenit vzhledem k menšímu počtu došlých fotografií (24) 5 nejlepších bez ohledu na věk autora.

číst dále

1 2 (celkem: 17)