Test pro juniory 2020-2021

Vzhledem ke komplikacím, které v našich soutěžích způsobil Covid-19 se soutěž Mladý zahrádkář v roce 2020 nakonec i přes veškerou snahu nekonala. Středoškoláci, kteří úspěšně absolvovali online test tak nemohli pokračovat do dalšího - národního kola. Proto jsme test obnovili ve stejné podobě pro soutěž v roce 2021. Nyní je již test dostupný ve výukové podobě, můžete si sami zjistit jaké byly správné odpovědi. Na výsledné pořadí soutěžících se můžete podívat v následujícím přehledu. 

Do celostátního kola soutěže postupuje prvních 20 soutěžících. V přehledu jsou uvedeni i náhradníci, které podle pořadí oslovíme v případě, že některý z prvních 20 soutěžících odmítne v soutěži pokračovat do celostátního kola.

Máte li zájem podívat se na otázky testu

Seznam vítězů z roku 2020 a 2021


1. Ambrozková Magdalena, Klvaňovo gymnázium Kyjov, BODY (36 + 38) = 74
2. Jana Hopjanová, Slezské gymnázium Opava, BODY (35 + 38) = 73
3. Matyášová Jana, Název školy: Katolické gymnázium Třebíč, BODY (36 + 36) = 72
4. Ambrozková Markéta, Stojanovo gymnázium Velehrad, BODY (32 + 35) = 67
5. Chromková Beata, Gymnázium a Jazyková škola Zlín, BODY (31 + 35) = 66
6. Sabina Mlčúchová, Gymnázium Komenského Havířov-Město, BODY (29 + 37) = 66
7. Lisníková Zora, Gymnázium a Střední odborná škola Frýdek-Místek, BODY (30 + 34) = 64
8. Tomáš Pražák, Česká zahradnická akademie Mělník, BODY (27 + 36) = 63
9. Ondřej Suchý, Gymnasium Teplice, BODY (29 + 33) = 62
10. Jan Vyčítal, Klvaňovo gymnázium Kyjov, BODY (27 + 33) = 60
11. Jakub Strnad, Klvaňovo Gymnázium a SZŠ Kyjov, BODY (25 + 33) = 58
12. Ambróš Ondřej, Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov, BODY (28 + 30) = 58
13. Lucie Urbanová, Gymnázium Chotěboř, BODY (32 + 26) = 58
14. Zítková Eliška, Název školy: Gymnázium Tachov, BODY (27 + 29) = 56
15. Pavel Tobolík, SŠZe Přerov, BODY (32 + 24) = 56
16. Le Hoang Hoa Mai, Gymnázium Cheb, BODY (23 + 32) = 55
17. Petr Šimánek, Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov, BODY (23 + 32) = 55
18. Le Phuong Uyen, Gymnázium Cheb, BODY (27 + 27) = 54
19. Eliška Krbcová, Gymnázium Cheb, BODY (25 + 29) = 54
20. Bílek Filip, Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, BODY (22 + 31) = 53


Náhradníci

21. Zbránek Filip, SZEŠ Přerov, BODY (14 + 38) = 52
22. Moučková Michaela, Gymnázium Teplice, BODY (16 + 35) = 51
23. Dejmalová Lenka, Gymnázium Chotěboř, BODY (27 + 24) = 51
24. Barbora Korabiková, SOŠ VMZ a JŠ SJZ České Budějovice, BODY (19 + 32) = 51
25. Táboříková Kateřina, SOŠ VMZ a JŠ SJZ České Budějovice, BODY (19 + 32) = 51
26. Jirsová Lucie, Gymnázium Chotěboř, BODY (23 + 27) = 50
27. Novotná Michaela, SOŠ VMZ a JŠ SJZ České Budějovice, BODY (23 + 27) = 50
28. Kotlan Dmytro, Jiráskovo gymnázium, Náchod, BODY (16 + 34) = 50
29. Barbora Reslová, Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř, BODY (20 + 30) = 50

Seznam obsahuje jen soutěžící s dosaženým počtem 50 a více bodů (test + poznávačka).


Podmínky soutěže pro rok 2021

 • Soutěž Mladý zahrádkář - kategorie pro juniory je určena výhradně pro studenty učilišť, středních škol, a odpovídajících ročníků gymnázií, pro mladší žáky je určena základní kategorie soutěže.
 • Podmínkou účasti v soutěži pro juniory je úspěšné absolvování vstupního znalostního testu.
 • Vstupní znalostní test je realizován formou online na těchto webových stránkách a je aktivní v období od 1. 12. 2020 do 31. 1. 2021.
 • Test se skládá z:
  • 40 testových otázek, s volbou jedné ze čtyř odpovědí
  • 40 otázek poznávačky s doplněním názvu rostliny zobrazené na obrázku.
 • Každá správná odpověď je hodnocena jedním bodem.
 • Odpověď na otázku poznávačky rostlin se hodnotí navíc plusovým bodem, pokud je uveden i latinský název rostliny, případně i části rostliny, která je zobrazena (typ plodu, květenství aj.).
 • Každý soutěžící může soutěžit jen jednou, opakování soutěže nebude započteno (porovnává se e-mail, jméno, příjmení i škola a duplicitní záznamy se vyřadí).
 • V testu se nedá vracet k předchozím otázkám.
 • Na celý test je určen čas max. 60 minut, pokud bude výrazně překročen, nebude soutěžící hodnocen, ale do seznamu soutěžících bude zahrnut, proto se již nemůže účastnit podruhé.
 • Pokud dva či více soutěžících získají stejný počet bodů, rozhodnou o pořadí doplňkové body z poz­ná­vačky a dále celkový čas potřebný na zodpovězení otázek - kratší čas je hodnocen lépe.
 • Během aktivního období testu (1. 12. 2020. - 31. 1. 2020) nejsou výsledky nikde zveřejněny.
 • Po skončení aktivního období testu, bude test přepnut do výukového režimu a bude dostupný na této stránce včetně správných odpovědí. 
 • Následně, po vyhodnocení testu odbornou komisí bude zveřejněna výsledková listina pro postupující soutěžící.
Propagační leták soutěži si můžete stáhnout zde.