hlavika

Zpravodaje

Do roku 2013 vydával ČZS pro své členy Věstník, Od roku 2014 úlohu Věstníku přebírá Zpravodaj, který obsahuje nejen informace které byly zveřejńovány ve Věstníku, ale navíc je doplněn řadou kulturních informací z dění Svazu. Za tímto účelem došlo k přechodu na částečně barevný tisk, neboť tyto informace vyžadují zveřejnění zanačného obrazového materiálu.

Zpravodaj v tištěné podobě dostává po třech výtiscích každá ZO a SZO ČZS, a v předem dohodnutém počtu i ÚS ČZS. Zpravodaj je zasílán na nahlášenou adresu ZO, zpravidla některého z funkcionářů. Pokud ve vaší ZO došlo ke změně doručovací adresy a Zpravodaj nedostáváte, nahlaste to neprodleně na sekretariát ústředí ČZS nejlépe e-mailem: ustredi@zahradkari.cz.

[1] [2] [3] (celkem: 15)

Zpravodaj 2/2019

Obr: 275.jpg

II. Sněm ČZS 
Mladý zahrádkář 2019 
Celostátní kolo Floristické soutěže 2019 
X. zasedání Republikové rady ČZS 
Zpráva o činnosti ČZS za uplynulé volební období 
Zpráva kontrolní komise Svazu za uplynulé volební období 
K činnosti právní komise ČZS v období 2015–2019 
Výsledky činnosti Rozhodčí komise za uplynulé volební období 2014-2019 
Zpráva komise pro odbornou činnost Českého zahrádkářského svazu 
Zpráva o činnosti komise pro práci s dětmi a mládeží za období 2015–2019 
Zpráva hospodářsko-finanční komise hospodaření ČZS 2015–2019 
Návrh hlavních programových cílů ČZS pro období let 2019–2024 
USNESENÍ z 10. zasedání RR ČZS z.s 
USNESENÍ z II. zasedání Sněmu ČZS  
ZÁPIS o volbách provedených na II. Sněmu ČZS  
Pravidla pro čerpání příspěvků na činnost krajských koordinačních rad  
Harmonogram hlášení ÚS podávaných na Ústředí ČZS pro rok 2020 
Členění členského příspěvků od roku 2020 
Expedice Členských známek ČZS 
Termíny zasedání RR a PRR ČZS v roce 2020 
Vyznamenání schválená na rok 2020 
Výstavy v roce 2020 
Zahrada východních Čech se opět vydařila 
Jak jsme se poprali se suchem letošního roku 
Mezinárodní soutěž dětí v zahradnických dovednostech 
Výstava ovoce a zeleniny v Koclířově 
Podzimní výstava v Křenovicích 
60 let v Domažlicích  
Společenská rubrika  

Vložené přílohy k vyjmutí 
- Hlášení o činnosti ZO ČZS 
- Stanovy ČZS 
- Jednací řád a volební řád ČZS 
- Petice za přijetí Zahrádkářského zákona

více -->

Zpravodaj 2/2018

Obr: 226.jpg
VIII. zasedání Republikové rady ČZS
Zahrádkáři vysadili stromy republiky
Mladý zahrádkář 2018 - XXXI. ročník
Floristická soutěž 2018 - celostátní kolo
XV ročníků soutěže Mladý pěstitel
Usnesení z 8. zasedání RR ČZS
Schválený návrh na kooptace
Ekonomické informace RR
Zpráva předsedy na 8. zasedání RR
Úprava členského příspěvku
Organizační zajištění volebního roku 2019
Registrace, ukončení činnosti, výmazy a likvidace ZO
Zpráva Komise pěstitelské a odborné výchovy ČZS
Zpráva Kontrolní komise ČZS
Zpráva Komise pro práci s mládeží ČZS
Přehled o činnosti ZO a ÚS za rok 2017
Nový návrh stanov po připomínkovém řízení
Stanovy Českého zahrádkářského svazu, z.s. 
Doplňující informace k GDPR 
Náhrada výdajů za spotřebované PHM při použití vl. osobního automobilu
Vyznamenání schválená na rok 2019
Evidence skutečného majitele právnické osoby
Boskovičtí zahrádkáři oslavili 60. výročí založení spolku
Zahrada Pošumaví v Klatovech
Jablíčka v literární kavárně Portal
Jubilejní 10. výstava v Jindřichovém Hradci
Zahrádkáři na Svitavsku se představili veřejnosti
Výstava v Třebíči
Spolupráce ČZS s Prahou 3
Výstavy v roce 2019
Společenská rubrika
Termíny zasedání RR a PRR ČZS v roce 2019

Žádost o provedení změny ve spolkovém rejstříku a
Vysvětlivky k registračnímu listu pro ZO a SZO - formulář k vyjmutí
Registrační list pro ZO a SZO - formulář k vyjmutí
Přehled o činnosti ZO - hlášení - formulář k vyjmutí
více -->

[1] [2] [3] (celkem: 15)

Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv. Přihlásit