hlavička
placená inzerce reklama

Zpravodaje

Do roku 2013 vydával ČZS pro své členy Věstník, Od roku 2014 úlohu Věstníku přebírá Zpravodaj, který obsahuje nejen informace které byly zveřejńovány ve Věstníku, ale navíc je doplněn řadou kulturních informací z dění Svazu. Za tímto účelem došlo k přechodu na částečně barevný tisk, neboť tyto informace vyžadují zveřejnění zanačného obrazového materiálu.

Zpravodaj v tištěné podobě dostává po třech výtiscích každá ZO a SZO ČZS, a v předem dohodnutém počtu i ÚS ČZS. Zpravodaj je zasílán na nahlášenou adresu ZO, zpravidla některého z funkcionářů. Pokud ve vaší ZO došlo ke změně doručovací adresy a Zpravodaj nedostáváte, nahlaste to neprodleně na sekretariát ústředí ČZS nejlépe e-mailem: ustredi@zahradkari.cz.

předchozí další

Zpravodaj 1/2019

 

Obr: 267.jpg

IX. zasedání Republikové rady ČZS
Natura Viva 2019
Ohlédnutí za výročím 60. let ČZS v Tachově
Fotografická soutěž 2019
XII. ročník Zámeckého vázání
USNESENÍ z 9. zasedání RR ČZS z.s. (2014-2019)
Zpráva předsedy ČZS přednesená na 9. zasedání RR
Vyznamenání členů republikové rady v roce 2019
Povinnosti spolků vyplývající z občanského zákoníku a ze zákona o veřejných rejstřících
Přehled o činnosti ZO a ÚS ČZS za rok 2018
Zpráva komise pro práci s mládeží; Informace k registracím a výmazům z veřejného rejstříku
Informace k finálnímu znění návrhu nových stanov svazu
Návrh nového jednacího a volebního řádu
Jednací a volební řád
Ekonomické informace ze seminářů hospodářů 2019
K rozpočtu na rok 2019
Výstavy a příbuzné akce pro zahrádkáře
Příroda kolem nás 2019
Příroda očima dětí 2019
Webové stránky pro ZO a SZO ČZS
Ve Víceměřicích se konala již 12. Zeliáda
Zemská kola floristické soutěže
Výtvarná soutěž zná vítěze
Vyhlášení soutěží ČZS
Společenská rubrika.


Vyšel 12. 6. 2019

zpět -->

Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv. Přihlásit