hlavička

Zpravodaje

Do roku 2013 vydával ČZS pro své členy Věstník, Od roku 2014 úlohu Věstníku přebírá Zpravodaj, který obsahuje nejen informace které byly zveřejńovány ve Věstníku, ale navíc je doplněn řadou kulturních informací z dění Svazu. Za tímto účelem došlo k přechodu na částečně barevný tisk, neboť tyto informace vyžadují zveřejnění zanačného obrazového materiálu.

Zpravodaj v tištěné podobě dostává po třech výtiscích každá ZO a SZO ČZS, a v předem dohodnutém počtu i ÚS ČZS. Zpravodaj je zasílán na nahlášenou adresu ZO, zpravidla některého z funkcionářů. Pokud ve vaší ZO došlo ke změně doručovací adresy a Zpravodaj nedostáváte, nahlaste to neprodleně na sekretariát ústředí ČZS nejlépe e-mailem: ustredi@zahradkari.cz.

[1] [2] [3] (celkem: 11)

Zpravodaj 2/2018

Obr: 226.jpg

VIII. zasedání Republikové rady ČZS
Zahrádkáři vysadili stromy republiky
Mladý zahrádkář 2018 - XXXI. ročník
Floristická soutěž 2018 - celostátní kolo
XV ročníků soutěže Mladý pěstitel
Usnesení z 8. zasedání RR ČZS
Schválený návrh na kooptace
Ekonomické informace RR
Zpráva předsedy na 8. zasedání RR
Úprava členského příspěvku
Organizační zajištění volebního roku 2019
Registrace, ukončení činnosti, výmazy a likvidace ZO
Zpráva Komise pěstitelské a odborné výchovy ČZS
Zpráva Kontrolní komise ČZS
Zpráva Komise pro práci s mládeží ČZS
Přehled o činnosti ZO a ÚS za rok 2017
Nový návrh stanov po připomínkovém řízení
Stanovy Českého zahrádkářského svazu, z.s. 
Doplňující informace k GDPR 
Náhrada výdajů za spotřebované PHM při použití vl. osobního automobilu
Vyznamenání schválená na rok 2019
Evidence skutečného majitele právnické osoby
Boskovičtí zahrádkáři oslavili 60. výročí založení spolku
Zahrada Pošumaví v Klatovech
Jablíčka v literární kavárně Portal
Jubilejní 10. výstava v Jindřichovém Hradci
Zahrádkáři na Svitavsku se představili veřejnosti
Výstava v Třebíči
Spolupráce ČZS s Prahou 3
Výstavy v roce 2019
Společenská rubrika
Termíny zasedání RR a PRR ČZS v roce 2019

Žádost o provedení změny ve spolkovém rejstříku a
Vysvětlivky k registračnímu listu pro ZO a SZO - formulář k vyjmutí
Registrační list pro ZO a SZO - formulář k vyjmutí
Přehled o činnosti ZO - hlášení - formulář k vyjmutí

celý text -->

Zpravodaj 1/2018

Obr: 222.jpg

100. výročí vzniku samostatného Československého státu
VII. zasedání Republikové rady ČZS
Den země na Praze 3
Fotografická soutěž 2018
Výtvarná soutěž 2018
Floristická soutěž
Dopis předsedy členům ČZS
Usnesení ze 7. zasedání RR ČZS
Zpráva předsedy na Republikové radě
GDPR ochrana osobních údajů
Zabezpečení osobních údajů na počítačích
Zpráva Kontrolní komise ČZS
Zpráva o činnosti komise pro odbornou činnost ČZS
Registrace, výmazy a likvidace ZO ČZS
Návrh nových stanov – připomínkové řízení
Ekonomické informace ze seminářů hospodářů
Předběžné výsledky hospodaření za rok 2017
Miss Kompost
Fotografická soutěž Příroda kolem nás
Příroda kolem nás 2018
Vyhlášení soutěží ČZS pro rok 2019
Výstavy v roce 2018
Hudební produkce a OSA
Cvrčovická kopretina
Kroměřížské okresní kolo Mladých zahrádkářů
Floristická soutěž na výstavišti Floria Kroměříž
ZO ČZS Jelenice Česká Třebová slaví 100 let
ZO ČZS Lučina Frýdek-Místek Slaví 55 let
Ukázka tvarování korunek ovocných stromků
Výstava v Častolovicích skončila a co dál?
Stromy a keře – kořeny života
Webové stránky pro ZO ČZS
Společenská rubrika

celý text -->

Zpravodaj 2/2017

Obr: 199.jpg

Český zahrádkářský svaz oslavil 60. výročí 
VI. Zasedání Republikové rady ČZS 
Europom 2017  
Fotografická soutěž 2017 
Floristická soutěž 2017 
Mezinárodní výstava ovoce a zeleniny v Zittau 
Usnesení z 6. zasedání RR ČZS 
Úvodní slovo předsedy na RR ČZS 
Zpráva o činnosti komise pro odbornou činnost ČZS 
Návrh nových stanov ČZS 
Přehled o činnosti ZO a ÚS ČZS za rok 2016 
Registrace, změny registrace a výmazy ZO 
Zpráva o činnosti kontrolní komise ČZS 
Vyznamenání schválená na rok 2018 
Ocenění k 60. výročí ČZS 
Společenská rubrika 
Výstavy v roce 2018 
Termíny zasedání  RR  a PRR ČZS v roce 2018 
XXX. ročník soutěže Mladý zahrádkář 
Soutěž Mladý pěstitel 
ČZS a volný čas na Trojce 
Dožínky na Letné 2017  
Výstava k 60. výročí ČZS v Tachově 
Šedesát let zahrádkářů na Domažlicku 
Ostravský Život na zahradě 
Hlášení o činnosti ZO - formulář k vyjmutí

celý text -->

Zpravodaj 1/2017

Obr: 192.jpg

Úvod předsedy ČZS k 60. výročí
V. Zasedání Republikové rady ČZS
Nenechte si ujít největší zahrádkářskou akci desetiletí - Europom 2017
60 let zahrádkářů na Rychnovsku
Floristické kurzy pokračují
Děti ze Žižkova prožily den mezi zahrádkáři
Zahrádkářské kolonie nejsou přežitkem, ale výzvou
Usnesení z 5. zasedání RR ČZS
Zpráva předsedy ČZS z 5. zasedání RR
Jak je to s čestným členstvím
Úprava Stanov - změna ustanovení k čestnému členství
Pokyny pro udělování svazových ocenění
Soutěže ČZS se těší stále větší oblibě
Seminář o jádrovém ovoci
Zahrádkové osady na rozcestí
Územní plán a jak ho ovlivnit
Úhrada členských známek ZO, SZO a ÚS
Vyúčtování dotace Mze za rok 2017
Daň z nabytí nemovitosti
Náležitosti účetního záznamu
Evidence tržeb
Metodika pro plnění povinnosti ZO (SZO) vůči rejstříkovému soudu – zveřejnění účetní závěrky
Dešťovka není určena zahrádkářům
Výstavy v roce 2017
Přeshraniční zahrádkářská spolupráce
Výtvarná soutěž 2017
Výstava v Poslanecké sněmovně
Kalendář Práce na zahrádce 2017
Společenská rubrika
Předplatné časopisu Zahrádkář

celý text -->

Zpravodaj 2/2016

Obr: 172.jpg

IV. Zasedání Republikové rady ČZS
Europom 2017
Odborné vzdělávání členů ČZS po roce 2010
Výstavy v roce 2016
Mladý zahrádkář 2016 - XXIX. ročník
Tradiční výstava v Chrudimi
Usnesení z 4. zasedání RR ČZS
Plán akcí při příležitosti 60. výročí ČZS
Zpráva předsedy ČZS přednesená na zasedání RR
Zahrádkářský zákon neprošel
Zpráva kontrolní komise ČZS
Zpráva o činnosti komise pro odbornou činnost ČZS
Metodický pokyn k činnosti kontrolních komisí ČZS
Přehled o činnosti ZO, ÚS za rok 2015
Přehled o činnosti ZO - formulář k vyjmutí
Vzorový osadní řád
Vzorová smlouva o užívání společných zařízení
Schválená vyznamenání na rok 2017
Zákon o evidenci tržeb a jeho dopad na spolky
Povinnost evidovat tržby je upravena zákonem
Pět bodů, které byste měli vědět o EET a neziskových organizacích
EET pro řadového zahrádkáře,
Pokladna pro EET,
Informační oznámení provozovny podléhající EET
Telefonní seznam Ústředí ČZS
Přehled celostátně pořádaných soutěží pro děti a mládež
Čeští zahrádkáři oslaví 60. let své novodobé existence
Životní jubilea; Odešli z našich řad
Harmonogram hlášení ÚS podávaných na Ústředí ČZS
Vinařské publikace se slevou jen pro členy ČZS

celý text -->

[1] [2] [3] (celkem: 11)

Celkem:
Dnes:
On line:
4864544
612293
7
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv. Přihlásit