hlavička

Zpravodaje

Do roku 2013 vydával ČZS pro své členy Věstník, Od roku 2014 úlohu Věstníku přebírá Zpravodaj, který obsahuje nejen informace které byly zveřejńovány ve Věstníku, ale navíc je doplněn řadou kulturních informací z dění Svazu. Za tímto účelem došlo k přechodu na částečně barevný tisk, neboť tyto informace vyžadují zveřejnění zanačného obrazového materiálu.

Zpravodaj v tištěné podobě dostává po třech výtiscích každá ZO a SZO ČZS, a v předem dohodnutém počtu i ÚS ČZS. Zpravodaj je zasílán na nahlášenou adresu ZO, zpravidla některého z funkcionářů. Pokud ve vaší ZO došlo ke změně doručovací adresy a Zpravodaj nedostáváte, nahlaste to neprodleně na sekretariát ústředí ČZS nejlépe e-mailem: ustredi@zahradkari.cz.

předchozí další

Zpravodaj 1/2017

 

Obr: 192.jpg

Úvod předsedy ČZS k 60. výročí
V. Zasedání Republikové rady ČZS
Nenechte si ujít největší zahrádkářskou akci desetiletí - Europom 2017
60 let zahrádkářů na Rychnovsku
Floristické kurzy pokračují
Děti ze Žižkova prožily den mezi zahrádkáři
Zahrádkářské kolonie nejsou přežitkem, ale výzvou
Usnesení z 5. zasedání RR ČZS
Zpráva předsedy ČZS z 5. zasedání RR
Jak je to s čestným členstvím
Úprava Stanov - změna ustanovení k čestnému členství
Pokyny pro udělování svazových ocenění
Soutěže ČZS se těší stále větší oblibě
Seminář o jádrovém ovoci
Zahrádkové osady na rozcestí
Územní plán a jak ho ovlivnit
Úhrada členských známek ZO, SZO a ÚS
Vyúčtování dotace Mze za rok 2017
Daň z nabytí nemovitosti
Náležitosti účetního záznamu
Evidence tržeb
Metodika pro plnění povinnosti ZO (SZO) vůči rejstříkovému soudu – zveřejnění účetní závěrky
Dešťovka není určena zahrádkářům
Výstavy v roce 2017
Přeshraniční zahrádkářská spolupráce
Výtvarná soutěž 2017
Výstava v Poslanecké sněmovně
Kalendář Práce na zahrádce 2017
Společenská rubrika
Předplatné časopisu ZahrádkářVyšel 15. 6. 2017

zpět -->

Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv. Přihlásit