hlavička

Zpravodaje

Do roku 2013 vydával ČZS pro své členy Věstník, Od roku 2014 úlohu Věstníku přebírá Zpravodaj, který obsahuje nejen informace které byly zveřejńovány ve Věstníku, ale navíc je doplněn řadou kulturních informací z dění Svazu. Za tímto účelem došlo k přechodu na částečně barevný tisk, neboť tyto informace vyžadují zveřejnění zanačného obrazového materiálu.

Zpravodaj v tištěné podobě dostává po třech výtiscích každá ZO a SZO ČZS, a v předem dohodnutém počtu i ÚS ČZS. Zpravodaj je zasílán na nahlášenou adresu ZO, zpravidla některého z funkcionářů. Pokud ve vaší ZO došlo ke změně doručovací adresy a Zpravodaj nedostáváte, nahlaste to neprodleně na sekretariát ústředí ČZS nejlépe e-mailem: ustredi@zahradkari.cz.

předchozí další

Zpravodaj 2/2016

 

Obr: 172.jpg

IV. Zasedání Republikové rady ČZS
Europom 2017
Odborné vzdělávání členů ČZS po roce 2010
Výstavy v roce 2016
Mladý zahrádkář 2016 - XXIX. ročník
Tradiční výstava v Chrudimi
Usnesení z 4. zasedání RR ČZS
Plán akcí při příležitosti 60. výročí ČZS
Zpráva předsedy ČZS přednesená na zasedání RR
Zahrádkářský zákon neprošel
Zpráva kontrolní komise ČZS
Zpráva o činnosti komise pro odbornou činnost ČZS
Metodický pokyn k činnosti kontrolních komisí ČZS
Přehled o činnosti ZO, ÚS za rok 2015
Přehled o činnosti ZO - formulář k vyjmutí
Vzorový osadní řád
Vzorová smlouva o užívání společných zařízení
Schválená vyznamenání na rok 2017
Zákon o evidenci tržeb a jeho dopad na spolky
Povinnost evidovat tržby je upravena zákonem
Pět bodů, které byste měli vědět o EET a neziskových organizacích
EET pro řadového zahrádkáře,
Pokladna pro EET,
Informační oznámení provozovny podléhající EET
Telefonní seznam Ústředí ČZS
Přehled celostátně pořádaných soutěží pro děti a mládež
Čeští zahrádkáři oslaví 60. let své novodobé existence
Životní jubilea; Odešli z našich řad
Harmonogram hlášení ÚS podávaných na Ústředí ČZS
Vinařské publikace se slevou jen pro členy ČZS

Vyšel 15. 12. 2016

zpět -->

Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv. Přihlásit