Firemní e-mailové schránky pro ÚS, ZO a SZO

Od roku 2023 je možné vytvořit pro ÚS, ZO (SZO) firemní e-maily na doménách zoczs.cz a usczs.cz

Pro ÚS
jsme pořídili doménu usczs.cz, na které postupně po dohodě s jednotlivými ÚS zakládáme e-mailové schránky. Schránky mají jednotnou podobu jmeno.us@usczs.cz - např. hodonin@usczs.cz, pro případné dělení pro funkcionáře lze vytvořit i samostatné schránky ostrava.predseda@usczs.cz, ostrava.tajemnik@usczs.cz a další.

Pro ZO a SZO
jsme pořídili doménu zoczs.cz, na které nabízíme schránky při zřízení webových stránek, ale i dalším ZO po dohodě. Opět mají jednotnou podobu jmeno.zo@zoczs.cz - např. nadzameckem.praha10@zoczs.cz, případné dělení pro funkcionáře je možné, ale zatím nebylo požadováno.

Pro obsluhu schránek je na stránkách Seznamu rozsáhlá nápověda (ta zahrnuje i zřízeni domény a správu schránek - ta se vás netýká). 

Důležitá pro ZO a ÚS je především obsluha přes webové rozhraní Seznamu, kde na hlavní stránce www.seznam.cz se přihlásíte do e-mailu, jako by se jednalo o e-mail s koncovkou @seznam.cz. 
Další možností je připojení schránky do poštovního klienta na vašem PC pomocí protokolů POP3, IMAP, SMTP viz napověda.seznam.cz pro zjednodušení uvádíme:

Server pro příchozí poštu
IMAP Adresa: imap.seznam.cz Port: 993 (šifrované spojení SSL)
POP3 Adresa: pop3.seznam.cz Port: 995 (šifrované spojení SSL)
Server pro odchozí poštu
SMTP Adresa: smtp.seznam.cz Port: 465 (šifrované spojení SSL)

Pokud používáte stávající schránku a potřebujete importovat zprávy do nové firemní, nemusíte vše přeposílat, ale můžete využít nabízeného importu. Import zpráv je dostupný po přihlášení do schránky - vlevo dole hledejte ozubené kolečko = nastavení, tam najdete odkaz na Import e-mailů. Následně vyberte import nebo propojení a zadejte svou zdrojovou schránku, z které potřebujete zprávy importovat. (Ve své schránce zadejte https://email.seznam.cz/settings#/import).

Přeposílání zpráv
Pokud potřebujete zprávy z nové schránky přeposílat na svou dosavadní, můžete si vytvořit v schránce zoczs.cz pravidlo. Pro uchování zpráv bude lepší posílat kopii, ale lze použít i přeposlání a smazání.
Nejprve s přihlaste do nastaveniDále pokračujte:
  1. vyberte pravidla
  2. zaškrtněte volbu aktivní
  3. vyberte rozsah - všechny
  4. zadejte co se má stát poslat kopii nebo přeposlat a smazat
  5. zadejte adresu kam posílat kopiiPo uložení uvidíte zeleně výsledek ZAPNUTO
(ještě si můžete pravidlo sami pojmenovat
jinak vám to označení vytvoří samo.