hlavička

Věstníky

Český zahrádkářský svaz do konce roku 2013 vydával pro své členy 2-4 x ročně Věstník, ve kterém informoval své členy o nově vydaných zákonech a dalších předpisech týkajících se Svazu, o jednání Republikové rady, hospodaření Svazu, o připravovaných akcích, o  výstavách a dalším dění ve Svazu.

Věstníky jsou dostupné v podobě PDF souborů od roku 2002. V případě potřeby starších vydání se obraťte na sekretariát ústředí, archivní výtisky jsou poskytovány ZO do vyčerpání zásob.

[1] [2] [3] [4] [5] .. [7](celkem: 33)

[1] [2] [3] [4] [5] .. [7](celkem: 33)

Věstník v tištěné podobě dostávaly po třech výtiscích základní organizace ČZS. Věstníky jsou k dispozici ke stažení v podobě souborů PDF z detailu článku.
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv. Přihlásit