hlavika

Zákon o podpoře zahrádkářské činnosti

Dne 1. 6. 2021 podepsal prezident České republiky Miloš Zeman zahrádkářský zákon 
Tím zahrádkáři završili dlouholeté úsilí o legislativní zakotvení své činnosti.

Zahrádkáři - zahrádkářská činnost - zahrádkářské osady a další termíny z pohledu zákonů nebyly dosud přesně definovány, některé obecně používané pojmy (zahradní domek aj.) díky změnám zákonů ze zákonů vymizely.

Zahrádkářský zákon to konečně napravuje, upravuje zahrádkářskou činnost jako veřejně prospěšnou, přináší definici zahrádkářské činnosti, zahrádkářské osady, stanoví způsob přenechání pozemků k zahrádkářské činnosti, upravuje smlouvy o pachtu a nájmu pozemku pro zahrádkářskou činnost, jakož i působnost orgánů veřejné správy (Státní pozemkový úřad, obec, Ministerstvo zemědělství) při podpoře zahrádkářské činnosti.

Zákon nabývá účinnost 1. 12. 2021.
předchozí

Historie projednávání zahrádkářského zákona

 

1.  Návrh

 • Návrh zákona předložen dne 3. 8. 2001, sněmovní tisk 1014
 • Zamítnuto v 1. Čtení dne 28. 11. 2001

 

2.  Návrh

 • Návrh zákona předložen dne 31. 3. 2009, sněmovní tisk 791
 • Schválen ve 3. Čtení dne 19. 3. 2010
 • V Senátu dne 23. 4. 2010 zamítnut
 • V PSP přehlasován dne 18. 5. 2010
 • Prezident Václav Klaus odmítl zákon podepsat, dne 1. 6. 2010 byl vrácen do PSP
 • Předčasné volby znemožnily dokončení procesu přehlasováním prezidentského veta v PSP

 

3.  Návrh

 • Návrh zákona předložen dne 1. 7. 2016, sněmovní tisk 857
 • Vráceno k dopracování v 1. Čtení dne 9. 11. 2016

 

4.  Úspěšný návrh

 • Návrh zákona předložen dne 29. 10. 2019, sněmovní tisk 634
  1. Čtení dne 31. 1. 2020
  2. Čtení dne 3. 12. 2020
  3. Čtení dne 20. 1. 2021
 • Senát projednal a schválil se změnami dne 17. 3. 2021
 • Přehlasování sněmovní verze dne 25. 5. 2021
 • Odesláno prezidentovi k podpisu 26. 5. 2021
 • Podepsáno prezidentem Milošem Zemanem 1. 6. 2021
 • Uveřejněno ve Sbírce zákonů 9. 6. 2021 pod číslem 221/2021 Sb.

zpět -->


Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv. Přihlásit