Podrobné rady do zahrady na každý den

Abyste žádný den na svou zahrádku nezapomněli, připravili jsme pro vás na každý den malou radu, ve které se dozvíte, čemu se na zahrádce právě můžete věnovat. Nejedná se o striktní rady, ale jen kalendářně rozdělené připomenutí nejčastějších činností.

Užiteční živočichové

Pavouci v zahradě se živí převážně tzv. škůdci: mouchami, komáry a mšicemi. Obavy z jejich přemnožení nejsou na místě, protože sami jsou obětí ptáků.

Příbuznými pavouků jsou roztoči - živí se sviluškami, které jsou v zahradě pravým utrpením. Dravé roztoče, zvláště ty skleníkové, lze už dnes snadno zakoupit.

Larvy slunéčka sedmitečného požírají listové mšice (až 150 mšic/den), červce, některé druhy i svilušky nebo plísně způsobující padlí. Larvy zlatooček - denivek jsou nesmírně žravé a živí se převážně mšicemi (během 2-3 týdnů vývoje jich zničí několik set), merami a roztoči. Posledním požíračem mšic je uváděna larva dlouhososek, podobných vosičkám (za svůj dvoutýdenní vývoj 600-700 mšic).

Lumci hubí housenky květilky zelné, pochmurnatky mrkvové a květilky cibulové.

Mezi užitečný hmyz řadíme v zahradách i loupeživé střevlíky - velký černý střevlík se živí hlavně hlemýždi, ostatními červy a vajíčky hmyzu (květilky zelné). Škvoři nejsou člověku nijak nebezpeční, jen si rádi pochutnají na křehké zeleni - poupatech a mladých lístcích. V noci se vydávají na lov listových mšic a lze je lákat do květináčků vyplněných dřevitou vlnou, zavěšených nejlépe v korunách ovocných stromů dnem vzhůru a dotýkajících se okrajem hlavních větví. Po několika dnech lze květináče plné škvorů přestěhovat k růžím, do zeleninové zahrady, na balkony - všude tam kde nás trápí mšice. Včelu a čmeláka už není nutné představovat. O ježkovi a ostatních užitečných zvířátkách v radě na 6.3.Rada pro: 24. SRPEN