Podrobné rady do zahrady na každý den

Abyste žádný den na svou zahrádku nezapomněli, připravili jsme pro vás na každý den malou radu, ve které se dozvíte, čemu se na zahrádce právě můžete věnovat. Nejedná se o striktní rady, ale jen kalendářně rozdělené připomenutí nejčastějších činností.

Obrývání půdy kolem stromů

Důležitá je péče o volnou půdu v ovocné zahradě, která je po sklizni pod ovocnými stromy ulehlá. Je vhodné kypření pouze vrchní neprokořenělé vrstvy s použitím trojhrotého kypřiče, kdy u bobulového ovoce můžeme kypřit do hloubky jen 5 cm, u jádrovin pak do 10-20 cm, opatrným protahováním ornice kypřičem ve směru od kmene.

Při hloubějším zásahu bychom poškodili větší část vlásečnicových kořenů. S pozdním podzimní hnojením bychom měli být zdrženliví, zejména se jedná o lehce rozpustný dusík, který by se mohl v půdě promýt do spodních vod bez užitku.

Doporučované a dosud méně používané je pokrytí půdy, které zlepšuje u půd zásobení humusem. Pokud půdu pod ovocnými stromy využíváme k pěstování jiných kultur, je doporučována jen mělčí kultivace rycími vidlemi, nikdy ne stejná jako v zeleninové zahradě. Docházelo by tak k přerytí a přetrhání většího množství vlásečnicových kořenů a omezili bychom výživu stromu s následným rychlejším stárnutím stromu. Přes všechny spory je ale toto využívání půdy pod ovocnými stromy hodnoceno jako velký přínos pro všechny ovocné dřeviny.Rada pro: 17. ŘÍJEN