Podrobné rady do zahrady na každý den

Abyste žádný den na svou zahrádku nezapomněli, připravili jsme pro vás na každý den malou radu, ve které se dozvíte, čemu se na zahrádce právě můžete věnovat. Nejedná se o striktní rady, ale jen kalendářně rozdělené připomenutí nejčastějších činností.

Biologická ochrana v zahradě
S ohledem na životní prostředí je určitě vítaná, ale ne vždy tak účinná.

Chemická ochrana opravdu není nejvhodnějším způsobem boje proti škůdcům. Největším problémem je možnost výskytu zdraví škodlivých reziduí ve sklizených výpěstcích především pokud nebyla dodržena správná koncentrace postřikového preparátu, nebo dostatečná ochranná lhůta před sklizní. Navíc přistupují další zásadní problémy - u mnoha škůdců vzniká vůči některým přípravkům rezistence, takže je třeba vyvíjet stále nové preparáty. Chemické přípravky mohou navíc ničit mimo škůdce i užitečný hmyz. Cestou jak řešit tyto problémy se do budoucna jeví využití biologických metod ochrany, založené na využití přírodních organismů.

  • Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki - ničí mladá vývojová stadia housenek na ovocných i okrasných dřevinách (housenky obalečů jablečného a obaleče u révy vinné)
  • Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis - proti larvám mandelinky bramborové
  • Aphidius colemani - mšicomar (parazitická vosička) - použití ve sklenících
  • Encarsia formosa - parazitická vosička - ve sklenících proti moliciAmblyseius cucumeris - dravý roztoč - larvy třásněnek ve sklenících
  • Phytoseilus persimilis - dravý roztoč proti svilušce chmelové na okurkách a paprikách ve skleníkových podmínkách, za suchého počasí i ve venkovních podmínkách.

Bioagens, biologické preparáty a ostatní produkty pro zahrádkáře dodává Biocont Laboratory, ul. Šmahova, Brno - Slatina.Rada pro: 26. KVĚTEN