Podrobné rady do zahrady na každý den

Abyste žádný den na svou zahrádku nezapomněli, připravili jsme pro vás na každý den malou radu, ve které se dozvíte, čemu se na zahrádce právě můžete věnovat. Nejedná se o striktní rady, ale jen kalendářně rozdělené připomenutí nejčastějších činností.

Vinná réva
Potřebuje další zelené práce.

V případě vysoké násady stolních hroznů můžete jejich množství regulovat, tím zvýšíte nejen jejich kvalitu ale i vyzrálost. Jakmile mají bobule velikost hořčičného semínka je vhodné na místech se stísněnými plody vystřihnout špičatými nůžkami nejlépe celé hrozny. Zajistíte si tak lepší kvalitu vypěstovaných hroznů a zabráníte hnilobě. Pokud ponecháte na každém letorostu po jednom hroznu dostanete tak úrodu mimořádně kvalitních hroznů s většími bobulemi.

Pokračujeme ve vyvazování letorostů. Vylamování zálistků v zóně hroznů je důležitým pěstitelským úkonem - pokud jej provedete dobře, jsou hrozny lépe osluněné a mají vyšší obsah cukru.

Listy révy již od června ohrožuje padlí, plíseň a obaleči - je proto důležité nevynechat případné chemické ošetření (více v Metodice ochrany rostlin na našich stránkách). Původcem fialových skvrn na révových listech je vlnovník révový. Je to velice drobný škůdce žijící pod zelenohnědou, zplstnatělou tkání na spodní části listu - vrchní část listu se vyklene a zfialoví. Při mírném napadení postačí nemocné listy otrhat a zničit. Při větším rozsahu je nutný postřik sirnatým prostředkem před rašením révy, který zabrání jejímu napadení.

U nejraněji zrajících odrůd révy vinné podpoříme lepší vyzrávání letorostů zkrácením jejich konců. Za posledními dvěma listy ponecháme zálistky, aby očka předčasně nevyrašila.Rada pro: 4. ČERVENEC