Podrobné rady do zahrady na každý den

Abyste žádný den na svou zahrádku nezapomněli, připravili jsme pro vás na každý den malou radu, ve které se dozvíte, čemu se na zahrádce právě můžete věnovat. Nejedná se o striktní rady, ale jen kalendářně rozdělené připomenutí nejčastějších činností.

Ochrana rostlin - základní a obecná pravidla
Boj proti chorobám a škůdcům je nutné vést systematicky

Nejlepších pěstitelských výsledků dosáhnou ti, kteří vytvoří pro zahradní rostliny co nejpříznivější podmínky, což předpokládá znalosti, čas i námahu. Předcházení problému je navíc vždy lepší. Správným způsobem pěstování můžeme rostliny navíc tak posílit, že dokáží parazitům i samy vzdorovat. K tomu platí následující pravidla.

V pěstebních - zpravidla ročních plánech, vždy pamatovat na střídání kultur a rostlin bez výjimky. Pěstování vyšlechtěných rezistentních odrůd a sadeb od uznávaných podniků snižuje možnost napadení chorobami. Nezapomínat na potřebné nároky rostlin. Neustále zlepšovat půdní strukturu a úrodnost, především doplňováním organických látek, pomocnými látkami, zálivkou, vyváženým hnojením a po několika letech vápněním. Důležité je smíšené pěstování nepříbuzných druhů rostlin, kdy si tyto vzájemně pomáhají a podporují se ve vzrůstu i odolnosti. Průběžně vhodným způsobem hubíme plevel i nemocné rostliny.

I přes velké úspěchy v poslední době v oblasti biologické ochrany a šlechtění rostlin, nelze plně nahradit chemii v boji proti nemocem a škůdcům. Dobré je že přibývá chemických prostředků proti určitému škůdci, šetřících tak ostatní užitečný hmyz. Bere ohled i na včely, domácí zvířata i na člověka. Povolené prostředky jsou uvedeny v Seznamu registrovaných prostředků na ochranu rostlin Státní rostlinolékařské správy (www.srs.cz) a také v "Metodice ochrany zahradních plodin" pravidelně aktualizované a přístupné nejen pro zahrádkáře na našich webových stránkách ČZS.

Časopis zahrádkář nabízí svým čtenářům pravidelnou měsíční rubriku rostlinolékaře Jaroslava Roda, který odpovídá na dotazy a problémy nejen zahrádkářů.Rada pro: 3. BŘEZEN