Podrobné rady do zahrady na každý den

Abyste žádný den na svou zahrádku nezapomněli, připravili jsme pro vás na každý den malou radu, ve které se dozvíte, čemu se na zahrádce právě můžete věnovat. Nejedná se o striktní rady, ale jen kalendářně rozdělené připomenutí nejčastějších činností.

Strupovitost jádrovin
se nechá ovlivnit částečně i nyní.

Trpí jí zejména stromy ve vyšších a uzavřených polohách (údolích), za vlhčího počasí a také více stromy s přehoustlými korunami. Protože choroba přezimuje v bezprostřední blízkosti stromů ve spadaném listí, je jeho včasné shrabání a zkompostování (nejpozději v předjaří) základním preventivním opatřením.

Chcete-li omezit tuto houbovou chorobu jabloní a hrušní, ošetřete stromy zhruba týden před opadem listů, nebo samotné listí bezprostředně po opadu, postřikem močoviny (5-7% koncentrace) lze použít i DAM 390. Dusík obsažený v hnojivech urychlí rozklad listů a tím i rozklad plodniček původce strupovitosti. Vzhledem k obsahu organického dusíku v hnojivech snížíte potřebu dusíkatého hnojení v následujícím roce.

Dalšími rostlinolékařskými opatřeními je výběr rezistentních odrůd, dále vzdušnost výsadeb a korun stromů, výběr vhodných lokalit k pěstování.

Chemické ošetření vhodnými přípravky je vhodné provádět až zjara ve fázi myšího ouška, před květem a dále 2 až 3 postřiky podle potřeby - více informací naleznete v metodice rostlin na našich stránkách.Rada pro: 20. ŘÍJEN