Floristická soutěž

Jde o nejnovější soutěž vyhlášovanou Českým zahrádkářským svazem od roku 2012. Soutěž z počátku dávala možnost porovnat schopnosti a dovednosti mládeže ve věku 12-18 let ve floristice.

Od roku 2014 byla pro značný zájem doplněna i o kategorii pro dospělé - senioři.


předchozí následující
Celostátní finále Floristické soutěže zná své vítěze

Obr: 451
Pravidla soutěže připomněl Zdeněk Kupilík.

Společným tématem floristického klání bylo 30. výročí od rozdělenÍ Československa, které korespondovalo i s mottem podzimní etapy mezinárodní výstavy Flora Olomouc – Hortikomplex.

Prvním úkolem, shodným pro všechny kategorie, bylo uvázat dárkovou kytici pro prezidentku Slovenské republiky. Druhou disciplínou pro žáky a juniory bylo vytvoření obrazu určeného na výzdobu kanceláře prezidenta České republiky, senioři zdobili střevíček pro první dámu České republiky.


Na splnění disciplín měli soutěžící připraven veškerý materiál organizátorem soutěže. Podmínkou bylo rozdělit si jej pro jednotlivé úkoly tak, aby bylo zpracováno minimálně 80 %. Používat vlastní rostlinný či doplňkový materiál nebylo povoleno.

Celkové pořadí aneb Mistři Floristiky ČZS:

Kategorie ŽÁK 

1. Hana Marušková (Český Krumlov)

2. Natálie Šikulová (Boskovice)

3. Daniela Bolečková (Ústí nad Orlicí)

4. Nela Baronová (Nový Jičín)         

5. Adéla Štampachová (Klatovy)

6. Magdaléna Houdková (Karviná)

Kategorie JUNIOR

1. Jana Vávrová (Ústí nad Orlicí)

2. Šarlota Grygarzová (Prostějov)

3. Klára Kutajová (Frýdek Místek) 

4. Anna Novotná (Praha město)    

5. Veronika Kališová (Český Krumlov)      

6. Kristýna Viktorinová (Břeclav)

Kategorie SENIOR

1. Alžběta Dohnalová (Brno město)

2. Jitka Jarešová (Rychnov n. Kněžnou)

3. Kristina Netolická (Klatovy)

4. Mgr. Katarína Nováková (Český Krumlov)

5. Hana Gazdová (Karviná)

6. Jana Dujková (Kroměříž)

Soutěžícím gratulujeme a ceníme si jejich odvážného přístupu k jednotlivým disciplínám a poděkování směřujeme všem, kteří floristické finále ČZS podpořili a účastnili se jeho příprav.


 

 

zpět


Galerie

předchozí


Obr: 2473.jpg Obr: 2474.jpg Obr: 2475.jpg Obr: 2476.jpg

Mládež je ve floristice velmi zručná, to se již dlouhou dobu ukazuje na soutěžích Mladý zahrádkář, kde bývá floristika jako doplňkový program pro volný čas mezi disciplínami vlastní soutěže. Jejich zájem dal podnět ke vzniku této samostatné soutěže. Celostátní kolo bývá pořádáno jako doprovodný program některé celostátní zahradnické nebo zahrádkářské výstavy: Květy - Lysá n. L., Flora Olomouci aj.

Závazná pravidla soutěže 


Soutěž je pořádaná pro tři kategorie:

  1. kategorie ŽÁCI – žáci ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií
  2. kategorie JUNIOŘI – žáci středních škol, s výjimkou těch, ve kterých se studuje obor floristika
  3. kategorie SENIOŘI – dospělí z řad členů ČZS, amatéři

Kategorie může být vyhlášena pouze tehdy, když se v ní sejdou alespoň tři soutěžící.


Soutěž je tříkolová:

  1. Okresní kola organizují územní sdružení ČZS většinou smluvně v místních školách nebo jiných výchovných zařízeních (DDM aj.) spolupracujících s ČZS. Jsou pořádaná zpravidla koncem dubna nebo počátkem května. Po vzájemné dohodě mohou při pořádání okresních kol územní sdružení spolupracovat.
  2. Zemská kola (české a moravské) organizuje Komise pro práci s mládeží při RR ve spolupráci s místním územním sdružení. Mohou být putovní. Jsou pořádány během května až července.
  3. Celostátní kolo je organizováno Komisí pro práci s mládeží při RR ČZS ve spolupráci s Ústředím ČZS. Místo bude vždy aktuálně zvoleno.


Postup v soutěži

Z okresních kol do zemského postupuje finalista z prvního místa, případně další v pořadí jako náhradníci. ÚS ČZS, jejichž soutěžící se v kategorii ŽÁCI probojuje do finále , může do zemského kola následujícího ročníku vyslat celkem dva soutěžící žáky (jednoho navíc). Ti však musí obsadit první a druhé místo v okresním kole následujícího ročníku (případně se mohou zúčastnit náhradníci další v pořadí).

Okresní a Zemské kolo lze uskutečnit při minimálním počtu 3 soutěžících v každé kategorii. Maximální počet je omezen kapacitními a ekonomickými možnostmi.

Ze Zemského kola postupují do celostátního kola první tři finalisté, případně další náhradníci.

V případě nedostatečného počtu soutěžících z Čech, může být finálová skupina doplněna soutěžícími z Moravy.


Soutěžní úkoly:

V okresních a zemských kolech mají soutěžící za úkol zhotovit kytici na podání a vypichovanou misku. Vypichovaná miska může být nahrazena jiným úkolem, který musí být oznámen nejpozději 1 měsíc před konáním soutěže.

Na celostátním kole je téma soutěže vyhlášeno s ohledem na zaměření výzdoby objektu, kde se soutěž pořádá. Je každým rokem jiné. Soutěžícím jsou úkoly oznámeny nejpozději 1 měsíc před konáním finále.


Materiál a nářadí do soutěže:

Pro uvedené úkoly dostanou všichni soutěžící shodný rostlinný materiál, nabídku doplňkové zeleně a drobného doplňkového materiálu (např. stuhy, ozdoby, dráty …), případně umělý materiál.

Soutěžící si mají vzít vlastní nářadí – nůžky, nože, kleště. Všichni soutěžící musí mít stejné podmínky, které jsou uvedeny v propozicích soutěže pro daný rok.


Výsledné pořadí soutěžících

Hodnocení úkolů je rozděleno do dvou částí, hodnotí se zvlášť technické provedení a estetický vzhled. Vždy hodnotí více porotců samostatně a následně se jejich body sečtou. Vítězí soutěžící s nejvyšším počtem bodů. V případě shody dosažených bodů se porota sejde, shodné práce společně porovná a rozhodne většinou hlasů o konečném pořadí.


Garant soutěže

Garantem odborné úrovně soutěže je Komise pro práci s mládeží při RR ČZS. Její členové mají dlouhodobé zkušenosti s prací s mládeží, a někteří jsou aktivními či bývalými pedagogy. Porotu tvoří profesionální floristé, případně členové Českého svazu květinářů a floristů ČR. Schvaluje ji Komise pro práci s mládeží při RR ČZS.


Doplňující ustanovení

Pokud soutěžící v kategorii ŽÁCI postoupí do finále floristické soutěže, může zastupovat ČZS v následujícím roce na Děčínské kotvě, a to v souladu s ekonomickými podmínkami ČZS, které stanoví HFK při RR ČZS.