hlavička

Floristická soutěž

Jde o nejnovější soutěž vyhlášovanou Českým zahrádkářským svazem od roku 2012. Soutěž z počátku dávala možnost porovnat schopnosti a dovednosti mládeže ve věku 12-18 let ve floristice.

Od roku 2014 byla pro značný zájem doplněna i o kategorii pro dospělé - senioři.

Že je mládež ve floristice velmi zručná se již dlouhou dobu ukazuje na soutěžích Mladý zahrádkář, kde bývá floristika jako doplňkový program pro volný čas mezi disciplínami vlastní soutěže. To také dalo podnět ke vzniku této samostatné soutěže. Celostátní kolo bývá pořádáno v Lysé nad Labem při výstavě Květy.

[1] [2] [3] [4] (celkem: 16)

Floristická soutěž 2018 - celostátní kolo

Obr: 223.jpg

Finále soutěže se již tradičně konalo v pátek 13.7. na výstavě KVĚTY v Lysé nad Labem. Do soutěže se sjelo 18 nejlepších soutěžících ze zemských kol. Výstava se letos nesla ve stylu hippies a tomu byla podřízena i celá soutěž. Hlavní floristka ČZS Pavlína Švecová ve svém pestrobarevném hávu plně zapadla do hippies expozice zahrádkářského svazu.
Soutěž zahájila Vlasta Ambrožová, předsedkyně komise pro mládež, dále předseda ČZS Stanislav Kozlík, starosta města Lysé n.L. Karel Otava, ředitel výstaviště Ondřej Matouš a za Středočeský kraj Simona Jandurová. Nakonec soutěžícím popřál dobré výsledky Josef Ernest, místopředseda svazu.


celý text -->

Floristická soutěž 2018 - moravské zemské kolo

Obr: 221.jpg

Moravské zemské kolo Floristické soutěže se konalo 31. 5. ve Společenském domě v Prostějově. Do soutěže dorazilo 31 soutěžících z 12 územních sdružení. Nad soutěží převzal záštitu náměstek hejtmana Olomouckého kraje Ing. Milan Klimeš.

Soutěž tradičně řídila Vlasta Ambrožová a na pořadu byla opět kulatá kytice a vypichovaná miska z dodaného materiálu. V ho­dno­tící porotě bylo 9 odborníků.

Za krásnou soutěž vděčíme i našim sponzorům - ZETASPOL Bedihošť, ARBOEKO Smržice, dále ceny do soutěže věnoval Olomoucký kraj a statutární město Prostějov.

Soutěž si nenechala ujít Mgr. Eva Stodolová - za Olomoucký kraj, Mgr. Ivana Hemerková - náměstkyně primátorky města Prostějova a senátorka Božena Sekaninová. Zahájení se zúčastnil i předseda ČZS Stanislav Kozlík.

celý text -->

Floristická soutěž 2018 - české zemské kolo

Obr: 220.jpg

V pátek 25. 5. 2018 se uskutečnilo české zemské kolo floristické soutěže ČZS "Staň se hvězdou floristiky" v přednáškovém sále pražské vzorové zahrádkové osady ZO ČZS Na Skalce. 

Celkem na Skalku přijelo z celých Čech 21 soutěžících. Zadání bylo podobné jako v předchozích letech - předvést svůj um při tvorbě kulaté kytice a vypichované misky. 

K dispozici měli soutěžící 2 hodiny času a bohatý rostlinný materiál a to především díky finanční podpoře Městské části Praha 3.

Samotnou soutěž zahájila Mgr. Vlasta Ambrožová, předsedkyně komise pro práci s mládeží ČZS. Hlavní organizátorkou byla Ing. Pavlína Švecová - floristka ČZS, která je známa z příprav mnoha celostátních výstav ČZS.

Hotové práce vyhodnotila odborná komise ve složení Pavlína Švecová - hlavní floristka ČZS, Petr Grzywa - profesionální florista, Alena Žbirková a Michal Hrdina ze stanice přírodovědců DDM Praha. Všichni měli rovné bodové možnosti, jejich bodové hodnocení se pak po součtu stalo základem výsledkové listiny. Hodnocení probíhalo anonymně protože před soutěží si všichni nejprve vylosovali své číslo pod kterým soutěžili.

celý text -->

Floristická soutěž 2018 - vyhlášení

Obr: 204.jpg

Český zahrádkářský svaz vyhlašuje 7. ročník Floristické soutěže.


Soutěž je tříkolová:

 

 • ZÁKLADNÍ KOLA se uskuteční v rámci územních sdružení ČZS.
 • ZEMSKÁ KOLA proběhnou v Praze a v Prostějově
 • CELOSTÁTNÍ FINÁLE proběhne na výstavě Květy 13. července 2018 v Lysé nad Labem. 
   
 • Kategorie
  • žáci – základní školy
  • junioři – střední školy
  • senioři – musí být člen ČZS a nesmí být profesionál (od 20 let výše)
 • Soutěžící mohou používat vlastní nářadí a vlastní dekorační (přízdobný neživý) materiál.

 

celý text -->

Floristická soutěž 2017 - celostátní kolo

Obr: 193.jpg

Pozvánka do ráje 
21. ročník výstavy Květy v Lysé nad Labem nesl název Kousek ráje. S rájem si spojujeme Adama a Evu, jablko ze stromu poznání, hada pokušitele a především krásnou přírodu.celý text -->

[1] [2] [3] [4] (celkem: 16)

Závazná pravidla soutěže


Soutěž je pořádána pro tři věkové kategorie:

 • kategorie – žáci - ZŠ 5.–9. třída a odpovídající ročníky gymnázií,
 • kategorie – junioři – studenti středních škol, gymnázií a učni,
 • kategorie – senioři (dospělí amatéři z řad členů ČZS).


Soutěž je tříkolová:

 • Okresní kola organizují územní sdružení ČZS, většinou smluvně v místních školách nebo jiných výchovných zařízeních (DDM aj.) spolupracujících s ČZS. Jsou pořádána koncem dubna nebo počátkem května.
 • Zemská kola (české a moravské) organizuje Komise pro práci s mládeží ve spolupráci s územním sdružením v Praze a Prostějově. Jsou pořádána koncem května.
 • Celostátní kolo je organizováno Ústředím ČZS a Komisí pro práci s mládeží o prázdninách na letní výstavě KVÉTY v Lysé nad Labem.


Postup v soutěži

 • Z okresních kol do zemského postupuje vždy jen jeden finalista z prvního místa, případně další v pořadí jako náhradníci.
 • Ze zemského kola postupují do celostátního kola první tři finalisté, případně další náhradníci.

 

Soutěžní úkoly:

 • V okresních a zemských kolech mají soutěžící za úkol zhotovit kulatou kytici na podání a kulatou nebo oboustrannou vypichovanou misku.
 • Na celostátním kole je téma soutěže vyhlášeno s ohledem na zaměření výstavy KVĚTY, které je každým rokem jiné. (např. v roce 2012 – Bohyně starých Egypťanů královna Isis, 2014 – Svět za zrcadlem – podle Alenky v říši divů aj.)


Materiál a nářadí do soutěže:

 • Pro uvedené úkoly dostanou všichni soutěžící shodný rostlinný materiál. 
 • Soutěžící si mají vzít vlastní nářadí – nůžky, nože, kleště.
 • Soutěžící mohou použít i vlastní drobný doplňkový materiál, jako např. stuhy, ozdoby, dráty, třpytky.
 • Není dovolen živý materiál (výjimku tvoří dodání doplňkového zeleného materiálu např. z přebytků zahrady, pokud je nabídnut k využití i ostatním soutěžícím).


Výsledné pořadí soutěžících

Hodnocení kytic a misek případně šperků a ozdob je rozděleno do dvou částí, hodnotí se zvlášť technické provedení a estetický vzhled. Vždy hodnotí více porotců samostatně a výsledně se jejich body sečtou. Vítězí soutěžící s nejvyšším počtem bodů. V případě shody dosažených bodů se porota sejde a shodné práce společně porovná a rozhodne většinou hlasů o konečném pořadí.


Garant soutěže

Garantem odborné úrovně soutěže je Komise pro práci s mládeží, která je zřízena na Ústředí ČZS. Její členové mají dlouhodobé zkušenosti s prací s mládeží a někteří jsou aktivními či bývalými pedagogy. Porotu tvoří profesionální floristé, případně členové Českého svazu květinářů a floristů ČR.

Celkem:
Dnes:
On line:
4862262
610011
8
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv. Přihlásit