Usnesení Republikové rady

1 2 (celkem: 10)

Usnesení z 6. zasedání RR ČZS (2019–2024)   Název Český zahrádkářský svaz, z. s IČ 004 43 182 Datum

14. 11. 2023 - číst více

USNESENÍ z 6. ZASEDÁNÍ RR ČZS, z.s. (2014-2019) konané 8. 10. 2017 v hotelu Ibis v Olomouc

VI. zasedání se zúčastnilo 60 členů, tj. 80 %, 15 členů bylo omlu­veno. Zasedání byli přítomni někteří vedoucí pracovníci Ústředí ČZS. Po diskuzi, ve které bylo předneseno 23 diskusních

29. 3. 2018 - číst více

USNESENÍ z 5. ZASEDÁNÍ RR ČZS, z.s. (2014-2019) konané dne 25. 3. 2017 v restauraci Želivárna v Praze

V. zasedání se zúčastnilo 58 členů, tj. 77,3 %, 17 členů bylo omluveno. Zasedání byli přítomni někteří vedoucí pracovníci Ústředí ČZS. Po diskuzi, ve které bylo předneseno  22 diskusních příspěvků, 5. zasedání RR ČZS: 1. Bere na vědomí:informaci o předběžném výsledku hospodaření za rok 2016 ve

29. 3. 2018 - číst více

Usnesení z 4. zasedání RR ČZS, z.s. (2015–2019) konané dne 4.–5. 11. 2016 v hotelu Pramen v Praze

IV. zasedání se zúčastnilo 63 členů, tj. 86,3 %, 10 členů bylo omluveno. Zasedání se zúčastnili také členové kontrolní, rozhodčí a právní komise a vedoucí pracovníci Ústředí ČZS. Po diskuzi, ve které bylo předneseno 40 diskusních příspěvků, 4. zasedání RR ČZS: 1. Bere na vědomí:informaci o čerpání

29. 3. 2018 - číst více

USNESENÍ z 3. ZASEDÁNÍ RR ČZS, z.s. (2015-2019) konané dne 19. 3. 2016 v restauraci Želivárna v Praze

III. zasedání se zúčastnilo 61 členů, tj. 80 %, 14 členů bylo omluveno. Zasedání byli přítomni někteří vedoucí pracovníci Ústředí ČZS. Po diskuzi, ve které bylo předneseno 13 diskusních příspěvků, 3. zasedání RR ČZS:   1. Bere na vědomí: předběžnou informaci o

29. 3. 2018 - číst více

1 2 (celkem: 10)