Výtvarná soutěž

Výtvarná soutěž je v Českém zahrádkářském svazu pořádána od roku 1993 a je tak druhou celostátní nejstarší soutěží. Má velký ohlas především ve všech typech škol, od mateřských, přes základní až po zvláštní školy. Výtvarnými pracemi děti každoročně doslova zavalují ústředí ČZS a hodnotící komise má vždy mnoho práce, protože zaslaná díla jsou velmi pěkná.

předchozí následující
Kvetoucí zahrada - výtvarná soutěž 2024

Obr: 440

Propagační letáček si můžete stáhnout zde.

Soutěže se mohou zúčastni

 A - mateřské školy

 B - 1. stupeň základních škol

       C - 2. stupeň základních škol + odpovídající ročníky gymnázií 

       D - speciální školy

  E - základní umělecké školy

Soutěž je rozdělena na dvě kategorie:

       Malba a kresba
       Polytechnické prácePodmínky soutěže:

  • Malby, kresby a polytechnické práce zasílejte na Ústředí ČZS Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 
    - nebo přes příslušné Územní sdružení ČZS nejpozději do konce února 2024
  • Do soutěže bude přijato maximálně 5. prací v každé kategorii z jedné školy, více prací nezasílejte.
  • Doporučená maximální velikost u maleb a kreseb ale i polytechnických prací je formát A3 - tj. 297 × 420 mm.
  • Svá díla označte: názvem školy, třídou, kategorií, jménem autora, jeho datem narození, e-mailem a telefonem a doplňte souhlasem se zpracováním osobních údajů (formulář ke stažení zde) podepsaný rodiči či zákonnými zástupci dětí.
  • Zasláním díla do soutěže dáváte souhlas s jeho nekomerčním využitím v rámci ČZS, zveřejněním na webu ČZS, v časopisu Zahrádkář, ve Zpravodaji ČZS a na výstavách pořádaných ČZS nebo s účastí ČZS.


zpět


Galerie

V hodnotící komisi zasedají jak členové odborné komice ČZS tak skuteční odborníci v oboru, v posledních letech většinou z řad pedagogů uměleckoprůmyslových škol, nebo grafici činní ve svém oboru.

Počet účastníků této soutěže také každoročně stoupá. O úrovni prací se mohou všichni přesvědčit na výstavách ČZS nebo v zahrádkářském muzeu v Hradci Králové.