Výtvarná soutěž

Výtvarná soutěž je v Českém zahrádkářském svazu pořádána od roku 1993 a je tak druhou celostátní nejstarší soutěží. Má velký ohlas především ve všech typech škol, od mateřských, přes základní až po zvláštní školy. Výtvarnými pracemi děti každoročně doslova zavalují ústředí ČZS a hodnotící komise má vždy mnoho práce, protože zaslaná díla jsou velmi pěkná.

následující
32. ročník výtvarné soutěže - téma ÚRODA ZE ZAHRÁDKY

Obr: 482
ČZS vyhlásil 32. ročník Výtvarné soutěže pro rok 2025 na téma Úroda ze zahrádky. 
Podmínky soutěže zůstávají shodné jako v minulých letech.

Soutěže se mohou zúčastnit:

 • A - mateřské školy
 • B - 1. stupeň základních škol
 • C - 2. stupeň základních škol + odpovídající ročníky gymnázií
 • D - speciální školy
 • E - základní umělecké školy

Soutěž je rozdělena na dvě kategorie:

 • Malba a kresba
 • Polytechnické práce
Pokyny:
 • Malby, kresby a polytechnické práce zasílejte na Ústředí ČZS Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - nebo přes příslušné Územní sdružení ČZS nejpozději do konce února 2025

 • Do soutěže bude přijato maximálně 5. prací v každé kategorii z jedné školy, více prací nezasílejte.
 • Doporučená maximální velikost u maleb a kreseb ale i polytechnických prací je formát A3 - tj. 297 × 420 mm.
 • Svá díla označte: názvem školy, třídou, kategorií, jménem autora, rokem narození a kontaktem (tel. nebo e-mail)
 • Zasláním díla do soutěže dáváte souhlas s jeho nekomerčním využitím v rámci ČZS, zveřejněním na webu ČZS, v časopisu Zahrádkář, ve Zpravodaji ČZS a na výstavách pořádaných ČZS nebo s účastí ČZS.

Propagační letáky si můžete stáhnout zde.

zpět

V hodnotící komisi zasedají jak členové odborné komice ČZS tak skuteční odborníci v oboru, v posledních letech většinou z řad pedagogů uměleckoprůmyslových škol, nebo grafici činní ve svém oboru.

Počet účastníků této soutěže také každoročně stoupá. O úrovni prací se mohou všichni přesvědčit na výstavách ČZS nebo v zahrádkářském muzeu v Hradci Králové.