Výstavy a příbuzné akce

Organizace Českého zahrádkářského svazu pořádají každoročně téměř 700 místních či regionálních výstav. Takto velké množství výstav se neobejde bez mnoha hodin obětavé práce členů ZO a ÚS na jejich přípravě, za kterou jim patří velké poděkování. Ústředí ČZS se podílí na velkých celostátních výstavách, kde soustřeďuje květiny a výpěstky od mnoha předních pěstitelů jak z řad členů Svazu tak i profesionálů.

Některá velká výstaviště tradičně poskytují členům ČZS zajímavé slevy na vstupném.

Velkému zájmu se těší i různá školení a instruktáže, které pořádají jednotlivé organizace ČZS. Také zahradnické firmy pořádají odborné a prezentační akce pro širokou zahrádkářskou veřejnost, které stojí za vaši pozornost.

Všechny výstavy a obdobné akce, které nám byly nahlášeny, najdete v následujícícm seznamu. Pokud zde hledaná výstava není uvedena, je možné že již skončila, nebo se nekoná každý rok, podívejte se proto do seznamu uplynulých výstav. Je možné, že o výstavě ještě nevíme, pak nám prosím podejte zprávu.

Oznámení o konání výstavy

Pokud vyplňujete formulář poprvé, věnujte prosím pozornost návodovým informacím.

Okres

Důležitý údaj. (uvádějte zejména u menších obcí a měst, ke kterému okresu přísluší - tento údaj je nutný pro vyloučení duplicitních názvů obcí v ČR - některé obce se stejným názvem se v ČR vyskytují i 10 x !!! )

Datum konání

U dlouhodobých výstav s periodicitou můžete otevírací dobu doplnit navíc v popisu programu výstavy. (např. 1. 6. až 31. 9. mimo pondělí)

Místo konání výstavy (Obec, Město)
Uveďte včetně přesnějšího popisu (v případě potřeby uveďte i přesnější adresu či název místa - především u větších měst - např. jméno ulice a orientačně významná místa v okolí - areál školy, kulturní dům, hostinec, sokolovna... je vhodné pomoci i s dopravním spojením MHD i cestu autem) usnadníte tím hledání výstavy návštěvníkům, kteří nejsou místní.

Název výstavy

Pokud vaše výstava zatím nemá oficiální název, uveďte alespoň ten, co použijete při místní prezentaci na plakátech a vývěskách. Pro lepší identifikaci však doporučujeme u tradičních výstav nějaký název zvolit.

Program výstavy

Uveďte, kdo výstavu pořádá včetně spolupořadatelů, co na výstavě lidé uvidí, zda bude zajištěna odborná poradna, prodej výrobků, výstavní soutěže, jaké bude vstupné, kdy bude otevřeno (od - do hod. a to i pro každý den zvlášť pokud se otevírací doba liší) a další podrobnosti. Tento text většinou rozhoduje o návštěvě.

E-mail

- povinný údaj. E-mail není součástí oznámení o výstavě, nebude zveřejněn, slouží jen pro potvrzení přijetí a pro případ, že bychom sami potřebovali upřesňující údaje.

Děkujeme Vám za informaci o konání výstavy.
Informace o výstavě bude co nejdříve doplněna do našich webových stránek.


Kontrolní kód kontrola

opište kontrolní kód

 

            Zpět

Za účast i návštěvu na svazových výstavách vám předem děkujeme.