Výstavy a příbuzné akce

Organizace Českého zahrádkářského svazu pořádají každoročně téměř 700 místních či regionálních výstav. Takto velké množství výstav se neobejde bez mnoha hodin obětavé práce členů ZO a ÚS na jejich přípravě, za kterou jim patří velké poděkování. Ústředí ČZS se podílí na velkých celostátních výstavách, kde soustřeďuje květiny a výpěstky od mnoha předních pěstitelů jak z řad členů Svazu tak i profesionálů.

Některá velká výstaviště tradičně poskytují členům ČZS zajímavé slevy na vstupném.

Velkému zájmu se těší i různá školení a instruktáže, které pořádají jednotlivé organizace ČZS. Také zahradnické firmy pořádají odborné a prezentační akce pro širokou zahrádkářskou veřejnost, které stojí za vaši pozornost.

Všechny výstavy a obdobné akce, které nám byly nahlášeny, najdete v následujícícm seznamu. Pokud zde hledaná výstava není uvedena, je možné že již skončila, nebo se nekoná každý rok, podívejte se proto do seznamu uplynulých výstav. Je možné, že o výstavě ještě nevíme, pak nám prosím podejte zprávu.

Oznámení o konání výstavy

Pokud vyplňujete formulář poprvé, věnujte prosím pozornost návodovým informacím.

Okres:
Důležitý údaj zejména pro menší obce a města, ke kterému okresu přísluší - údaj je nutný pro vyloučení záměny u shodných názvů obcí, které se v ČR vyskytují vícekrát.

Datum konání včetně časů od-do

U dlouhodobých výstav (např. mimo pondělí) časy otevření výstavy i pro jednotlivé dny.

Místo konání výstavy (Obec, Město)
Uveďte včetně přesnějšího popisu (v případě potřeby uveďte i přesnější adresu či název místa - především u větších měst - např. jméno ulice a orientačně významná místa v okolí - areál školy, kulturní dům, hostinec, sokolovna... je vhodné pomoci i s dopravním spojením MHD i cestu autem) usnadníte tím hledání výstavy návštěvníkům, kteří nejsou místní.

Název výstavy

Pokud vaše výstava zatím nemá oficiální název, uveďte alespoň ten, co použijete při místní prezentaci na plakátech a vývěskách. Pro lepší identifikaci však doporučujeme u tradičních výstav nějaký název zvolit.

Popis a program výstavy

Uveďte, kdo výstavu pořádá včetně spolupořadatelů, co na výstavě lidé uvidí, zda bude zajištěna odborná poradna, prodej výrobků, výstavní soutěže, jaké bude vstupné, případně kdy bude otevřeno a další podrobnosti. Tento text většinou rozhoduje o návštěvě.
Zvažte přiměřenou délku textu, dlouhé v přehledu spíše zdržují, podrobnější informace připojte např. jako PDF.

Odkaz na webovou stránku (pořadatele), kde je více informací o výstavě

Pokud existuje, uveďte kompletní adresu včetně http ... (nejsnáze přímo z adresní řádky prohlížeče s otevřenou stranou o výstavě).

E-mail

Povinný údaj. E-mail není součástí oznámení o výstavě, nebude zveřejněn, slouží jen pro naši potřebu a pro případné upřesňující údaje.

 

Obrázek k výstavě (pouze: jpg, png, gif, bmp)
Ilustrační obrázek, např. z minulé výstavy, nebo plakát v podobě obrázku.

 

Soubor k výstavě (především: PDF, doc, xls apod.)
Příloha - plakát, pozvánka, program a další podrobnosti v podobě souboru.

 

Děkujeme Vám za informaci o konání výstavy.
Informace o výstavě bude co nejdříve doplněna do našich webových stránek.


Kontrolní kód kontrola

opište kontrolní kód

 

            Zpět

Za účast i návštěvu na svazových výstavách vám předem děkujeme.