Činnost ZO ČZS Šlapanice v roce 2018

ZO ČZS ve Šlapanicích se bude zaměřovat v letošním roce zejména na doplnění odborných znalostí formou přednášek na členských schůzích,

organizováním odborných zájezdů,

přípravou výstav květin (kaktusů, bonsají, chryzantém), ovoce a zeleniny z našich zahrad a domovů.

Na přednáškách,  zájezdech i  výstavách  je možné  získat  mnoho odborných informací,  je možné si vyměnit pěstitelské znalosti a zkušenosti.

1. Členské schůze-odborné přednášky 


Členské schůze budou pořádány 1x měsíčně (mimo leden a červenec). Schůze budou pořádány na orlovně vždy v l8 hodin dle již předaného seznamu. 5.2.2018 se bude  na Sokolovně konat výroční členská schůze.


Na členských schůzích budou zajištěny odborné přednášky:  

 5. 3.

 Mgr. Jitka Houšťová

 Letničky k řezu a sušení 

 9. 4.

 Ing. Bohumil Zavadil

 Stálezelené dřeviny 

 7. 5.

 Ing. Jiří Procházka

 Předpěstování sadby

 4. 6.

 Radek Kotrla

 Pěstování drobného ovoce 

6. 8.

 Ing. Blanka Kocourková CSc.

 Léčivá síla stromů

 3. 9.

 Ing. Helena Pluháčková, Ph.D.

 Zelený ječmen

 1. 10.

 Ing. Jiří Procházka 

 Nektarodárné a pylodárné rostliny

Přednášky jsou určeny nejen pro členy ZO, ale i pro ostatní zájemce o odborné informace.
2. Výborové schůze

Výborové schůze budou pořádány 1 x měsíčně na orlovně v termínech dle předaného harmonogramu vždy v l8 hodin

 22.1.2018

 16.7.2018

 19.2.2018

 20.8.2018

 19.3.2018

 17.9.2018

 23.4.2018

 15.10.2018

 21.5.2018

 19.11.2018

 18.6.2018

 10.12.20183. Výstavy

Jsou plánovány opět 2 výstavy ovoce, zeleniny, květin (bonsají, kaktusů, chryzantém)

11. 8. a 12. 8.  Letní výstava u příležitosti Šlapanických slavností

27. 10. a 28. 10.  Podzimní výstava Barvy podzimu4. Zájezdy

Budou uskutečněny dva až tři zájezdy s odbornou tématikou. 

 7. 6. 2018  Zájezd do Polska-zahradnictví skalniček a okrasných keřů Kubiczek Kryštof v polských Pisarzowicích a následně prohlídka v Krakově


 6.10.2018-Zájezd do Znojma, na Boskovštejn a do Dačic. Zájezd je plánován zakončit burčákem.


 3. zájezd bude upřesněn během roku dle finanční situace.
5. Věneček

Tradiční Věneček byl pořádán v letošním roce 20. 1. 2018.

V letošním roce byla po 12 letech změněna hudba na přání mnohých stálých návštěvníků. Návštěvníci letošního plesu byli velice spokojeni. Skupina Duo Jam Miros (čti džem miros)zahrála skladby pro každou věkovou skupinu, sál byl plný tanečních párů až do konce Věnečku.

Příští rok by se měl konat Věneček 19. 1. 2019 opět na sokolovně.


 

6. Webové stránky

Na webové stránky budou průběžně ukládány veškeré zprávy týkající se  ZO včetně fotodokumentace a videových záznamů.

www.zahradkari.cz/zo/slapanice7. Různé

Budeme zajišťovat příspěvky o činnosti naší organizace ve šlapanickém  Zpravodaji a na Infokanále. Informace o činnosti budou také aktualizovány ve vývěsní skřiňce.

Ze všech akcí pořádaných naší organizací budou zajišťovány fotografické dokumenty, které budou na závěr roku promítány na členské schůzi v listopadu 6. 11. a v prosinci 4. 12. 

Dle požadavku Městského úřadu a Územní rady ČZS Brno venkov, Muzea Šlapanice budeme spolupracovat dle možností při organizaci výstav nebo jiných akcích. 8. Informace k užívání prostor orlovny

V současné době užíváme pro členské i výborové schůze a výstavy(a tak je i plánováno) prostory  orlovny. Dle sdělení starosty Orla p. Václava Klašky bude orlovna z důvodu rekonstrukce asi v měsíci květnu uzavřena a bude rok až rok a půl rekonstruována. Z toho důvodu budeme muset hledat náhradní prostory jak na pravidelné členské i výborové schůze tak i na tradiční výstavy. O všech změnách budete včas informováni.

Celkem:
Dnes:
On line:
457465
24
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Šlapanice
Kolárova 928/37, 664 51 Šlapanice, č.zo: 603006, IČO: 70967717, mail: zahradkarislapanice@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.