Činnost ZO ČZS Šlapanice v roce 2017

ZO ČZS ve Šlapanicích se bude zaměřovat v letošním roce zejména na doplnění odborných znalostí formou přednášek na členských schůzích,

organizováním odborných zájezdů,

přípravou výstav květin (kaktusů, bonsají, chryzantém), ovoce a zeleniny z našich zahrad a domovů.

Na přednáškách,  zájezdech i  výstavách  je možné  získat  mnoho odborných informací,  je možné si vyměnit pěstitelské znalosti a zkušenosti.

1. Členské schůze-odborné přednášky 
Členské schůze budou pořádány 1x měsíčně (mimo leden a červenec). 
Schůze budou pořádány na orlovně vždy v l8 hodin dle již předaného seznamu. 

6.2.2017 se bude  na Sokolovně konat výroční členská schůze .


Na členských schůzích budou zajištěny odborné přednášky: 
 


 6. 3. 

 Ing. Bohumil Zavadil  Růže (rozdělení růží, jejich řez a škůdci)

 3. 4.

  Ing. Miroslav Řeřucha   Pěstební tvary ovocných dřevin
 15. 5.  Dana Felklová   Balkonové rostliny (sortiment, pěstování)
 5. 6.  Martin Straka  Roubování zeleniny
 7. 8.  Ing. Vojtěch Řezníček, CSc.  Historický vývoj pěstitelských tvarů ovocných dřevin
 4. 9.  Jakub Filip  Kompostování pomocí kalifornských žížal
 2. 10.  Ing. Marie Straková 

 Trávníky (rozdělení trávníků, péče o ně)Přednášky jsou určeny nejen pro členy ZO, ale i pro ostatní zájemce o odborné informace.


2.Zájezdy


 Budou uspořádány dva zájezdy s odbornou tématikou:


20. 5. – Firma Naděje Mgr. Jarmila Podhorná, Brodek u Konice (prohlídka bylinkové zahrady, přednáška, Boskovice-oběd, zámek


23. 9. – Bouzov-hrad, Loštice, Bílá Lhota arboretum, Mladečské jeskyně, burčák
3. Výstavy


12. 8. a 13. 8.         Letní výstava u příležitosti Šlapanických slavností

28. 10. a 29. 10.      Podzimní výstava Barvy podzimu


Budeme velice rádi, pokud přinesete své výpěstky z vašich zahrad a podělíte se o radost s námi a ostatními občany a přáteli zahrádkářů.


4. Exkurze

 20.4.       Arboretum Brno

 26.4.       Aromatica Šlapanice 


5. Ostatní kulturní akce 


ZO ČZS pořádá každoročně tradiční  Věneček. V letošním roce se Věneček uskutečnil  14. 1. 2017.


Děkujeme všem účastníkům za podporu  svou účastí  a také příspěvky do tomboly.  Těšíme se na setkání  s  Vámi  na dalším plánovaném Věnečku  20. 1. 2018.


Dle požadavku Městského úřadu a Územní rady ČZS Brno venkov, Muzea Šlapanice budeme spolupracovat dle možností při organizaci výstav nebo jiných akcích..
6. Různé


ZO pořádá pravidelné měsíční členské schůze, pravidelné měsíční výborové schůze  v prostorách orlovny a činnost je vždy rekapitulována na výroční členské schůzi.


Pro zájemce bude zajištěna možnost nákupu hnojiva.


Informace o činnosti naší organizace můžete sledovat ve vývěsní skříňce, která je umístěna budově MŠ Hvězdička na Masarykově náměstí  a také na webových stránkách na adrese www.zahradkari.cz/zo/slapanice.


Budeme zajišťovat příspěvky o činnosti naší organizace ve šlapanickém Zpravodaji a na Infokanále.


Ze všech akcí pořádaných naší organizací budou zajišťovány fotografické dokumenty, které budou na závěr roku promítány na členské schůzi v listopadu 6. 11. a v prosinci 4. 12.

Budete-li mít zájem, rádi vás přivítáme v naší členské základně. Obzvláště nás potěší zájem mladší generace.

Celkem:
Dnes:
On line:
496524
149
2
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Šlapanice,  č.zo: 603006
Ponětovice 19, 664 51 Šlapanice, IČO: 70967717, mail: zahradkarislapanice@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, odborné informace, výstavy.