20171002 přednáška

Přednáška Ing. Marie Strakové na téma Trávníky (rozdělení trávníků, péče o ně).

Náplní členské schůze, konané dne 2.10.2017 měla být podle plánu přednáška Ing. Marie Strakové, Ph.D. Ta bohužel neočekávaně onemocněla a tak její připravenou obrazovou prezentaci k tomuto tématu přednesl náš člen Radek Kotrla.

Ing.Marie Straková je jednatelkou a obchodní ředitelkou firmy Agrostis Trávníky, s.r.o. z Rousínova. Firma působí na trhu od r.2002. Nabízí okrasné, rekreační, hřišťové, golfové a krajinné travní směsi. Dále pastevní, luční, jetelotravní a bylinné směsi. Nově se také zaměřuje na pěstování soliterních trav a oblast květnatých luk.

Věnuje se také rozsáhlému výzkumu, kdy na vlastních plochách ověřuje nové poznatky postupy a přípravky potřebné pro pěstování trávníků. Sami si míchají vlastní registrované travní směsi.

Vlastní prezentace:

Kategorie trávníků:

-  Parterový ( okrasný, reprezentační, s nízkou zatížitelností)

-  Parkový (rekreační, středně zátěžový)

-  Sportovní (hřišťový, zátěžový)

-  Krajinný (luční porosty)

Zakládání trávníků – nejčastější nedostatky:

-  Nedostatečná příprava půdy a urovnání povrchu

-  Nevhodný termín založení

-  Nevhodné složení travní směsi

-  Neřešení závlahy

-  Podcenění hnojení

-  Nedostatečná následná údržba

Pokládka travních koberců- výhoda: rychlé vytvoření trávníkové plochy. Nutná dostatečná závlaha a správný výběr dodavatele.   

 

 

Kosení:

-  udržování požadované výšky trávníků

-  podpora odnožování trav a zvyšování hustoty trávníku

-  zásadou správného sečení je postupné snižování výšky

Hnojení – požadavky na hnojiva:

-  plynulé uvolňování živin

-  dlouhodobá účinnost

-  rychlý počáteční účinek

-  vícesložková hnojiva (fyzikální a chemické směsi)

-  zamezení rizika popálení, růstových a barevných výkyvů (rovnoměrná aplikace)

-  odpovídající velikost částic

-  minimální riziko sběru sekačkou

-  nízká prašnost

-  cena

 

 

 

Kapalná hnojiva:

-  rychlý účinek i při nepříznivých podmínkách (chlad, sucho)

-  možnost mísení s pesticidy proti dvouděložným plevelům

-  nevýhodou je nutnost častého opakování

Doba závlahy:

Optimální doba pro zavlažování jsou noční a časné ranní hodiny. Výhodou je minimální nebezpečí silného větru, malé odpary vody a minimální omezení využití travnaté plochy.

Vertikutace

-  regeneruje porost

-  odstraňuje travní plsti

-  podporuje odnožování trav a hustotu trávníku

Hloubka 2-3 mm, četnost 1x – 2x ročně ( duben, září)

Péče o trávníky v létě, kdy porosty trpí suchem a vysokými teplotami:

-  omezení hnojení a použití chemických přípravků

-  zvýšení výšky porostu a snížení četnosti kosení

Význam podzimního hnojení:

Růst kořenů a vyzrávání pletiv podporuje hnojivo s malým obsahem dusíku a vysoký obsah draslíku. Aplikujeme rozhozem na suchý trávník, na větší plochy použijeme posypový vozík

Štěrkové trávníky – na parkovištích, pojízdných plochách a cestách v lesoparcích


 

 

 

zaznamenala Libuše Peclová
Celkem:
Dnes:
On line:
459359
22
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Šlapanice
Kolárova 928/37, 664 51 Šlapanice, č.zo: 603006, IČO: 70967717, mail: zahradkarislapanice@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.