Historie

 

Organizace byla  založena  po celorepublikovém sjednocení  29.9.1957  jako pokračovatel  předchozích  zahrádkářských spolků, které mají ve Šlapanicích dlouholetou historii. První okrašlovací spolek byl založen již 17. března 1912. V době svého největšího rozmachu  měla  organizace  přes  440 členů. Získávala pro zájemce pozemky  na  plochách, které  nebyly vhodné pro zemědělskou  velkovýrobu a na nich zakládala zahrádkářské osady. Členové svépomocí postavili chatu, vybudovali vzorkovou spolkovou zahradu na půdě, kterou získali rekultivací skládky, svépomocí zbudovali  závlahy  v osadách a  moštárnu  ovoce.

 

 V r. 1982 vzpomněla organizace 25. výročí založení, v r.  2008 zpětně při slavnostní výroční schůzi začátkem února již 50. výročí založení.   Z té doby pochází také vzpomínka na naše předchůdce. V září 2007 bylo vzpomenuto článkem o historii ZO za uplynulých 50 let v šlapanickém Zpravodaji.


     

Pro plné rozlišení klikni na obrázek

V roce 2012 uplynulo 100 let od založení první zahrádkářské organizace ve Šlapanicích a to Okrašlovacího spolku.

V roce 2017 bylo ve šlapanickém Zpravodaji vzpomenuto 60 výročí založení našeho svazu.

Po r. 1990 se musela organizace  z důvodu navrácení pozemku i budovy, kde byla moštárna, původním majitelům, těchto aktivit vzdát, chatu i zařízení moštárny prodat. Závlahy přestal provozovatel obsluhovat. Na počátku roku 2013 měla organizace 141 členů a to převážně ze Šlapanic, ale i z Brna a blízkého okolí. V zahrádkových osadách a přídomních zahrádkách pěstují  zeleninu, teplomilnější ovoce a množství chryzantém a jiných květin a dodávají  každoročně výpěstky ovoce  zeleniny i na na oblastní výstavy.

Naše Základní organizace měla jako jedna z prvních a první z územního sdružení Brno venkov své webové stránky, které byly spuštěny 1.10.1999. Rekonstrukci těchto stránek ve zdejším redakčním systému nabízíme ke shlédnutí zde.

Celkem:
Dnes:
On line:
457472
31
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Šlapanice
Kolárova 928/37, 664 51 Šlapanice, č.zo: 603006, IČO: 70967717, mail: zahradkarislapanice@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.