Plán práce 2019

ZO ČZS ve Šlapanicích se  zaměřovala v tomtoroce zejména na doplnění odborných znalostí formou přednášek na členských schůzích,

organizováním odborných zájezdů,

přípravou výstav květin (kaktusů, bonsají, chryzantém), ovoce a zeleniny z našich zahrad a domovů.

Na přednáškách,  zájezdech i  výstavách  bylo možné  získat  mnoho odborných informací,  a bylo možné si vyměnit pěstitelské znalosti a zkušenosti.

1. Členské schůze-odborné přednášky 


Členské schůze byly pořádány 1x měsíčně (mimo leden a červenec). Schůze byly pořádány ve farním sále vždy v 18 hodin dle již předaného seznamu. 4.2.2019 se konala  na Sokolovně výroční členská schůze.


Na členských schůzích byly zajištěny odborné přednášky:  

 4. 3.

 Mgr. Jitka Houšťová

 Letničky k řezu a sušení (dokončení z roku 2018)

 1. 4.

 Ing. Bohumil Zavadil

 Dřeviny vhodné do suchého prostředí

 6. 5.

 Ing. Jiří Procházka

 Zahradní jezírka

 3. 6.

 Ing. Lukáš Vinkler

 Vzdušné hřížení jako jedna z metod vegetativního rozmnožování dřevin                                                          

5. 8.

 Radek Kotrla

 Sortiment paprik pro pole a skleníky    

 2. 9.

 Ing. Bohumil Zavadil

 Vlastní množení ovocné sadby

 7. 10.

 Mgr. Jitka Houšťová

 Podzimní a dušičková floristika.

Přednášky byly určeny nejen pro členy ZO, ale i pro ostatní zájemce o odborné informace.
2. Výborové schůze

Výborové schůze byly pořádány 1 x měsíčně ve farním sále v termínech dle předaného harmonogramu vždy v 18 hodin

 21.1.2019

 15.7.2019

 18.2.2019

 19.8.2019

 18.3.2019

 16.9.2019

 15.4.2019

 21.10.2019

 20.5.2019

 18.11.2019

 17.6.2019

 9.12.20193. Výstavy

Byly plánovány opět 2 výstavy ovoce, zeleniny, květin (bonsají, kaktusů, chryzantém)

17. 8. a 18. 8.2019  Letní výstava u příležitosti Šlapanických slavností výstava byla z důvodu rekonstrukce orlovny pořádána opět na farním dvoře. 

27. 10. a 28. 10.  Podzimní výstava Barvy podzimu  již v prostorách opravené orlovny.

9.11.2019 jsme ve spolupráci s Muzeem Šlapanicka pořádali v rámci výstavy Rozkvetlé muzeum workshop, na kterém se malí i velcí učili vyrábět podzimní dekorace ze sušených květin, plodů a listů viz aktuality.

 


4. Zájezdy

Byly uskutečněny  tři zájezdy s odbornou tématikou. 

17.5. 2019 Litomyšl - Zahradní centrum - zámek - oběd - prohlídka města, Polička, prohlídka náměstí.
 

12.10. Sv. kopeček - ZOO, Brodek u Přerova - Zvonařská dílna,  Viničné Šumice - burčák

 

3. Do lázní v maďarském Györu.
5. Věneček

Tradiční Věneček (62) byl pořádán v letošním roce 19. 1. 2019.

Návštěvníci o plesu byli velice spokojeni. Skupina Duo Jam Miros (čti džem miros) zahrála skladby pro každou věkovou skupinu, sál byl plný tanečních párů až do konce Věnečku.

Bude-li se konat Věneček i v roce 2020 se rozhodne až během roku a také jaká hudba bude hrát na této kulturní akci a kde by se konal.  Bohužel zájem členů zahrádkářů o tuto akci upadá a v loňském roce  se z celkového počtu účastníků (108) zúčastnilo jen  26% členů ZO.


 

6. Webové stránky

Na webové stránky byly průběžně ukládány veškeré zprávy týkající se  ZO včetně fotodokumentace a videových záznamů.

www.zahradkari.cz/zo/slapanice7. Různé

Zajišťovali jsme příspěvky o činnosti naší organizace ve šlapanickém  Zpravodaji a na Infokanále. Informace o činnosti byly také aktualizovány ve vývěsní skřiňce.

Ze všech akcí pořádaných naší organizací byly zajišťovány fotografické dokumenty, které byly na závěr roku promítány na členské schůzi v listopadu 6. 11. a v prosinci 4. 12. 

Dle požadavku Městského úřadu a Územní rady ČZS Brno venkov, Muzea Šlapanice jsme spolupracovali dle možností při organizaci výstav nebo jiných akcích. 

http://zahradkari.cz/SOI/index.php?str=146
Celkem:
Dnes:
On line:
457465
24
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Šlapanice
Kolárova 928/37, 664 51 Šlapanice, č.zo: 603006, IČO: 70967717, mail: zahradkarislapanice@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.