20190119 Věneček

Tradiční zahrádkářský Věneček

První kulturní akcí roku 2019 ZO ČZS ve Šlapanicích bylo pořádání již tradičního "zahrádkářského Věnečku . V letošním roce se konal  19. 1. a. byl dle zápisů v kronice v pořadí již šedesátý první. První zahrádkářský Věneček byl organizován v roce 1958.

Sál na zahrádkářský Věneček byl vyzdoben květinovou výzdobou ze zahradnictví př.  Aloise Musila a květinami ze Střední zahradnické školy v Rajhradě, které obstaral  př. Radek Kotrla.

Po uvítání hostů předsedou organizace Ing. Jiřím Procházkou byl Věneček zahájen předtančením Národopisného souboru Vrčka a to historickou rekonstrukcí italského tance z 15. století od  Guglielmo Ebreo da Pesaro.

 

K tanci a poslechu a dobré náladě nám po loňské premiéře hrála opět  skupina Duo Jam Mirros. Skupina Duo Jam Mirros zahrála skladby pro každou věkovou skupinu. Sál byl plný tanečníchpárů až do ukončení Věnečku. Věneček také obohatila již tradiční bohatá tombola, kterou komentoval p. Bohumír Hanák.
 
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě této tradiční kulturní akce jakoukoliv činností: dárkem do tomboly - věcným nebo finančním, dále všem sponzorům, Národopisnému souboru Vrčka a všem příznivcům zahrádkářů, kteří se Věnečku pravidelně zúčastňují.

K nejvěrnějším sponzorům patří: město Šlapanice,  zahradnictví Musil, Bonagro a. s., Vinotéka Čechova, Oseva Agro Brno, obec Ponětovice a v letošním roce jsme získali také věcný dar od pražírny kávy Gusto Café (provoz pražírny kávy je v bývalé pálenici u Koplíků) a od Střední zahradnické školy Rajhrad.

Věneček byl hodnocen od účastníků i výboru ZO jako úspěšný .Sál byl plně obsazen a také  účast byla vyšší než minulé roky i když opět některé zájemce postihlo virové onemocnění.


Kde bude organizován příští  Věneček roku 2020 a která hudba nám bude hrát bude rozhodnuto během roku. Měla by být otevřena orlovna po rekonstrukci a tak uvažujeme o změně místa – ze sokolovny na orlovnu.

Těšíme se na setkání s Vámi na dalších kulturních akcích naší organizace v roce 2019.


Za ZO ČZS zpracovala:
Marta Fišerová


https://youtu.be/asm8mFonpnU

Celkem:
Dnes:
On line:
459332
39
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Šlapanice
Kolárova 928/37, 664 51 Šlapanice, č.zo: 603006, IČO: 70967717, mail: zahradkarislapanice@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.