Odborná a osvětová činnost a poskytované služby:

2012

Činnost organizace se v současnosti zaměřuje na osvětovou činnost zajišťováním odborných přednášek na členských schůzích, prezentaci  pro širokou veřejnost formou tradičních výstav výpěstků a pořádáním odborných zájezdů.


Každoročně  činnost  zahajuje společenská akce – ples, který se tradičně po vzoru předchůdců nazývá Věneček. V r. 2012 byl stejně jako loni v sále sokolovny. Předtím se konával v sále restaurace Žuráň.  Věneček získává stále větší oblibu i u širší veřejnosti.


Každoročně organizace pořádá 10 členských schůzí, z toho jednu výroční, na které se hodnotí a rekapituluje činnost. Ta bývá hojněji navštívena asi 60 členy. Na většinu ostatních schůzí zajišťuje výbor ZO odborné přednášky s promítáním.


 

 

V r. 2012 to byly:

 Březen:   Doc. Ing Marie Borkovcová   Plži, hryzci a jiná havěť
 Duben:  RNDr. Lenka Grycová   Jedovaté rostliny na zahrádce
 Květen:   Ing Jiří Procházka   Choroby a škůdci rostlin
 Červen:  Ing Petr Ackerman   Choroby a škůdci  ovocných dřevin
 Září:  Ing Dušan Nesrsta  Novinky v odrůdách jádrovin
 Říjen:  Ing Tomáš Foral   Popínavé rostliny, dřeviny, trvalky


                                                                                                                                                                                  Organizace tradičně každoročně pořádá 2 výstavy -  výstavu květin, ovoce a zeleniny, první  v srpnu  u příležitosti  Šlapanických slavností, druhou koncem října s větším  zaměřením na chryzantémy s názvem Barvy podzimu.


Pro své členy zajišťuje sadbu jahodníku, česneku a speciální fermentované hnojivo ve větším balení přímo od výrobce.

 

Organizace pořádá také  jednodenní  zájezdy.


  V r. 2012 to byly:

 21.4.2012 

 Flora Olomouc – jarní etapa, hrad Šternberk

 1.9.2012 

 České Budějovice – výstava Země živitelka

                   
Celkem:
Dnes:
On line:
457466
25
2
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Šlapanice
Kolárova 928/37, 664 51 Šlapanice, č.zo: 603006, IČO: 70967717, mail: zahradkarislapanice@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.