Výroční členská schůze 2012


Výroční schůze naší ZO ČZS  Šlapanice se konala  v pondělí 6.2.2012  podle tradice od 18 hod. v sále restaurace Žuráň. Schůzi řídil  Ing Stanislav Merta. Program schůze byl obvyklý. Hodnocení činnosti organizace za rok 2011 přednesl předseda Jan Hoda. Zprávu o hospodaření  přednesla pokladní Marta Fišerová,  zprávu o revizi  předsedkyně revizní komise Vlasta Krejčová. O přestávce, která sloužila k občerstvení, nám k poslechu hrála skupina Old Boys. Poté byl schválen plán činnosti na r.2012 i plán rozpočtu. Návrh usnesení přednesl Štěpán Jambor. Zapisovatelem byl tradičně František Dostál.

 

 

 

Zvláštní pozornost byla věnována 100. výročí založení Okrašlovacího spolku ve Šlapanicích. Tento spolek byl založen 17. března 1912. S historií spolku nás podle zápisů z jejich schůzí ve stručnosti seznámila kronikářka organizace ( viz oddíl historie). Taktéž bylo vzpomenuto  55. výročí založení zahrádkářského svazu. 

Schůzi byl přítomen zástupce ÚS Brno-venkov př.  Josef Zavřel, který předal předsedovi Janu Hodovi Bronzovou medaili od Republikové rady ČZS a taktéž do jeho rukou předal Bronzovou medaili naší ZO za úspěšnou činnost. Diplom, který je součástí tohoto vyznamenání, byl následně zasklen a zarámován a je vystavován na našich výstavách.

Čestné uznání od ZO  k 55. výročí založení svazu převzali z rukou předsedy Jana  Hody Čestné uznání tito zasloužilí členové: Marta Fišerová, Miroslav Jeřábek, Hilda Jamborová, Štěpán Jambor, Jaroslav Harásek ,Ladislav Krčil,Vlasta Krejčová, Helga Masničková, Jaroslav Matoušek, Libuše Peclová, Růžena Přichystalová, Antonín Rous, Jarmila Suchomelová, Milada Umlášková, Josef Válek,Ludmila Zemanová.

(dlouhodobě ve Šlapanicích nepřítomnému Konstantinu Hrubanovi bylo předáno Čestné uznání až při výroční schůzi v r.2013).

Schůze se zúčastnilo 60 členů. Organizace měla k 1.1. 2011 141 členů, 5 nových členů přistoupilo, 5 členství ukončilo. Konečný stav členů se k 31.12.2012 nezměnil, máme tedy k 1.1.2012  141 členů.


Podle kroniky organizace za r.2012

Únor 2014

Všechny fotografie můžete shlédnout zde.

Zpět na činnost

Celkem:
Dnes:
On line:
459427
17
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Šlapanice
Kolárova 928/37, 664 51 Šlapanice, č.zo: 603006, IČO: 70967717, mail: zahradkarislapanice@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.